Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Aktualności


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2023 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2024r . w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 2024-02-20 12:49:24
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP 2024-01-19 12:24:55
Informacja o wysokości środków przeznaczonych w 2024 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego 2024-01-10 09:05:30
OGŁOSZENIE - zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej 2023-12-29 09:53:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2023-12-29 09:36:16
Roczny program współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 2023-12-29 09:08:36
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2023-10-06 13:29:57
Zaproszenie do konsultacji społecznych 2023 2023-08-30 15:45:15
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacj 2023-02-28 10:56:12
Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej 2022-12-15 13:52:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2022-12-15 13:45:59
Roczny program współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 2022-12-15 13:30:04
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2022-10-13 14:15:51
Zaproszenie do konsultacji społecznych 2022-09-22 14:08:49
Sprawozdanie z realizacji ?Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021? 2022-05-10 09:32:51
Zarząd Powiatu Malborskiego udzieli dotacji w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2022-04-26 13:33:24
Rekompensaty za gaz dla NGO 2022-02-15 10:01:31
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2021 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacj 2022-02-10 11:00:53
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2022 2021-12-10 14:12:39
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2021-12-10 13:48:11
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2021-10-21 10:29:09
Informacji o ogłoszeniu konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 2021-10-06 14:17:22
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2021-09-22 12:33:04
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji 2021-09-01 12:49:41
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji 2021-03-24 09:04:40
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-03-23 14:41:01
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-18 14:10:59
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-09 11:47:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-02-03 13:50:27
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2021 2020-12-07 13:53:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2020-12-07 13:50:43
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2020 2020-11-05 12:54:22
Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-09-30 13:17:36
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 2020-08-19 10:37:05
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-24 08:53:48
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej na rok 2020 2019-12-17 09:24:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2019-12-17 08:21:43
Roczny program współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2019-12-16 10:26:34
Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-10-23 11:53:04
Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - ROZSTRZYGNIĘCIE 2018-11-14 09:14:04
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-10-24 09:33:25
Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 2018-03-13 10:38:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
13 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
13 mar 2018, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
13 mar 2018, godz. 10:38