Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacj

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 40 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu powiatu malborskiego. Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi smoczych

33 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Malborku

Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez udział w turniejach piłki siatkowej

2 000,00

3.

Malborski Klub Kyokushin Karate

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate Kyokushin

5 000,00

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Zdrowie w głowie”

-

Oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Świerkach na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich” została odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na odrębny tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork na zadanie „Zdrowie w głowie” w ocenie merytorycznej uzyskała mniej niż 18 punktów, wobec powyższego zadanie to nie zostało rekomendowane Zarządowi Powiatu Malborskiego do otrzymania dotacji.

2. turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

Cykl 4 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy swój powiat z PTTK”

1 800,00

2.

Stowarzyszenie „Latorośl” w Malborku

Bez niczego coś wielkiego

2 200,00

3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS

„Dbam o zwierzaki i przyrodę – jestem eko”

5 000,00

2.

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach w Miłoradzu

W żuławskim sadzie

2 500,00

3.

Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych „A jednak możliwe” w Malborku

Ochrona środowiska naturalnego w obszarze miejskim – warsztaty i edukacja

2 500,00

4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku

„Muzyka Łączy Pokolenia”

5 000,00

2.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Potrawy tradycją malowane

3 000,00

3.

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku

„Miś w teatrze muzycznym”

4 000,00

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Malborski Marsz/Procesja Niepodległości

4 000,00

5.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

-

6.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Warszawa 44”

4  000,00

Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork na zadanie pn. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w ocenie merytorycznej uzyskała mniej niż 18 punktów, wobec powyższego zadanie to nie zostało rekomendowane Zarządowi Powiatu Malborskiego do otrzymania dotacji.

5. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” – Malbork

XVIII Malborski Bieg Trzeźwości

1 600,00

2.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” – Malbork

XII Festyn Trzeźwości

2 400,00

3.

Stowarzyszenie „Latorośl” w Malborku

„Uzależnijmy się od pływania”

-

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Latorośl” w Malborku  na zadanie „Uzależnijmy się od pływania” w ocenie merytorycznej uzyskała mniej niż 18 punktów, wobec powyższego zadanie to nie zostało rekomendowane Zarządowi Powiatu Malborskiego do otrzymania dotacji.

6. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – 6 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Centrum Organizacji Pozarządowych

6 000,00

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Grabowska

Data wytworzenia:
28 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
28 lut 2023, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-