Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 38 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu powiatu malborskiego. Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi smoczych

30 000,00

2.

Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji pływackiej MAL WOPR

---

3.

Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Parasol” w Malborku

 „Sport łączy”

---

4.

Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork”

Nauczanie, doskonalenie i trenowanie koszykówki oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z miejscowości Malbork

---

5.

Akademia Piłkarska w Malborku

Trenuj piłkę nożną z Akademią – upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

3 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Malborku

Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez udział w turniejach piłki siatkowej

2 000,00

7.

Malborski Klub Kyokushin Karate

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate Kyokushin

3 000,00

 

  1. turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

Cykl 3 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy Polskę z PTTK”

1 000,00

2.

Stowarzyszenie „Latorośl”

„Bez niczego coś wielkiego”

1 500,00

3.

Klub Biegacza Grupa Malbork

„Biegaj z Grupą Malbork w 2021” – cykl wycieczek biegowych dla mieszkańców powiatu malborskiego

1 500,00

 

 

  1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Koło Łowieckie „Szarak”

Wzrost populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej w powiecie malborskim

6 000,00

2.

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach

Razem dla żuławskiej przyrody

4 000,00

 

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Malborski Jarmark Staroci i Sztuki Dawnej

---

2.

Stowarzyszenie „GD”

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego

---

3.

Stowarzyszenie Roztańczony Malbork

„Cały Malbork Tańczy z Nami”

2 000,00

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Malborski Marsz Niepodległości

2 000,00

5.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Warszawa 44”

2 000,00

6.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

---

7.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Potrawy tradycją malowane

2 000,00

8.

Koło Przewodników Malborskich

Powstanie przewodnika po malborskim zamku

2 000,00

 

 

  1. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –                  4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

2 000,00

2.

Stowarzyszenie „Wspieramy” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

„Serce na talerzu – gotowanie z pasją, troską o zdrowie – żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”

---

3.

Stowarzyszenie Amazonek w Malborku

„Więcej zdrowia, więcej życia”

---

4.

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „MALWA”

„S.O.S dla seniora” propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku wśród osób 60+ z powiatu malborskiego

---

5.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

Uczestnictwo w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwości w Licheniu

---

6.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

XVII Malborski Bieg Trzeźwości

1 000,00

7.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

XI Festyn Trzeźwości

1 000,00

 

  1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – 5 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Centrum Organizacji Pozarządowych

5 000,00

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Grabowska

Data wytworzenia:
24 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
24 mar 2021, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-