Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2022-11-28 15:12:16
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17 - INFORMACJA O WYBORZE 2021-06-18 13:49:28
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przyjęcia granic Działka nr 4/1, obręb Nowa Wieś km 2, Gmina Malbork 2020-11-10 12:47:51
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 zadań z zakresu: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ 2020-11-03 13:26:10
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku - WYNIK WYBORU 2019-12-04 13:17:08
Raport o stanie Powiatu Malborskiego 2019-06-03 14:59:31
Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji 2018-08-10 10:07:39
Informacja o wynikach naboru 2018-07-17 13:59:45
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku - I AKTUALIZACJA DOTACJI 2018-02-05 11:41:00
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY 2017-07-31 15:18:31
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 79/82 2017-05-18 14:38:33
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU, PL. G. NARUTOWICZA 14 2017-05-18 14:37:34
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Uchwałą Nr XXI/208/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. udziela się dotacji na rok 2017 z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, dla następujących podmiotów 2017-05-05 11:25:51
Apel dotyczący wirusa ptasiej grypy 2017-02-17 14:12:19
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. 2017-01-25 11:10:43
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-12-01 11:51:26
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2016-11-18 15:12:49
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00 2016-08-31 15:21:00
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych 2016-08-23 12:06:34
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA 2016-07-13 14:17:23
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim 2016-01-21 13:40:28
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-12-18 08:48:36
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. 2015-11-26 08:37:07
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2015-11-12 08:14:54
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2015-11-09 14:58:32
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku 2015-11-06 11:52:11
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku 2015-11-05 10:43:28
Wykaz z dnia 30.09.2015 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2015-09-30 10:14:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-09-22 09:33:14
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8 2015-09-01 09:28:33
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-15 15:05:29
Ogłoszenie o VI Przetargu Ustnym Nieograniczonym działek w Nowym Stawie 2015-07-06 07:32:01
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2015-07-01 12:29:33
Informacja o wyniku naboru 2015-06-15 15:16:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-04-15 07:51:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-04-10 07:42:45
Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku 2015-02-19 15:20:25
Przyznanie dotacji na rok 2015 2015-02-09 14:49:52
Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku 2015-01-23 13:37:22
OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2015-01-16 09:33:52
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-11-20 14:12:32
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2014-11-20 13:01:53
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-11-20 07:58:03
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy 2014-10-22 10:35:16
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2014-09-19 14:03:46
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-09-05 09:03:27
Komunikat dla rolników 2014-05-28 14:43:17
Przetarg na wynajem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2014-03-07 09:10:04
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-02-28 08:17:02
Informacja o wynikach naboru 2014-02-13 09:43:04
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-02-05 07:32:17
Dotacje dla podmiotów na rok 2014 2014-02-03 10:18:04
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 2014-01-22 13:43:16
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-01-17 13:03:12
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko 2014-01-08 14:31:14
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-05 14:49:26
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-04 09:43:37
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 2013-12-03 11:57:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2013-12-03 11:50:58
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2013-12-02 13:40:54
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-10-07 12:43:44
Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2013-09-13 16:02:23
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 2013-08-30 13:20:44
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-06-10 08:54:17
Ogłoszenie o naborze Pracownika Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2013-06-07 15:21:57
Harmonogram I MALBORSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO 2013-06-03 10:51:01
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 24.05.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2013-05-24 11:13:27
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego - INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY 2013-05-21 08:32:47
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 2013-05-17 13:26:04
Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych 2013-04-30 14:26:43
Obwieszczenie o licytacji pojazdu - INFORMACJA O WYNIKACH 2013-04-30 11:13:00
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów 2013-04-30 11:09:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2013-04-24 12:47:47
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:32:12
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:31:24
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:29:51
Obwieszczenie o licytacji pojazdu 2013-04-12 09:33:26
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-03-25 08:37:09
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-03-20 07:50:14
Ogłoszenie Starosty w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-03-13 10:38:30
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 2013-03-08 09:49:57
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 2013-03-08 09:48:03
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2013-03-08 09:43:51
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-03-07 12:58:14
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku 2013-02-05 13:40:00
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-01-10 09:02:45
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2012-11-30 14:38:24
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU 2012-11-30 14:31:25
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-11-12 08:49:29
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku 2012-11-09 08:05:05
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-09-26 09:46:10
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 marca 6 2012-09-05 12:51:13
Informacja o wynikach konkursu 2012-06-29 14:59:23
Informacja o wynikach konkursu 2012-06-29 14:58:44
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw 2012-06-29 08:45:55
Opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-06-05 14:01:31
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:12:03
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:10:33
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:08:30
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:07:00
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:05:08
Rodziny zastępcze 2012-05-30 08:28:33
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 2012-04-25 14:38:02
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2012-04-25 14:29:45
Zarząd Powiatu malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 2012-04-25 14:22:49
Zarząd Powiatu Malborskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Pl. Narutowicza 14 2012-04-25 13:51:45
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2012-04-25 13:27:16
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2012-04-25 12:47:46
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2012-04-17 09:47:47
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU 2012-04-12 13:18:45
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego 2012-03-16 09:59:15
Informacja o wynikach naboru 2012-03-15 08:25:58
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku 2012-03-01 08:18:15
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2012-02-29 13:06:35
Informacja o wynikach naboru 2012-02-17 08:14:35
PCPR informuje, iż w dniach 20-24 lutego 2012 roku odbędzie się akcja \"Tydzien Pomocy Ofiarom Przemocy\" 2012-02-01 13:13:45