Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 dzieci w budynkach należących do Powiatu Malborskiego na lata 2021 – 2026 (ogłoszonego w BIP, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, tablicy ogłoszeń w dniu 3 lutego 2021 roku).

Zarząd Powiatu Malborskiego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 roku dokonał wyboru oferty Fundacji ,,Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku, ul. Pusta 5 i powierzył w/w podmiotowi realizację zadania publicznego oraz udzieli dotacji w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) miesięcznie na jedno dziecko przez okres trwania zadania.

Warunkiem podpisania umowy na realizację powierzonego zadania publicznego jest uzyskanie przez Fundację stosownych zezwoleń wydawanych przez Wojewodę.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 244/2021 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 dzieci w budynkach należących do Powiatu Malborskiego,
  2. Uchwała Nr 245/2021 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Malborskiego dla Fundacji ,,Rodzinny Gdańsk” na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie dwóch odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla łącznie 28 dzieci w budynkach należących do Powiatu Malborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Skowera

Data wytworzenia:
17 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
23 mar 2021, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
23 mar 2021, godz. 14:41