Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział rozwoju i promocji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-10-23 11:53:04
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na 2019 rok 2019-02-26 12:58:28
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki w Malborku, ul. Jagiellońska 94 2018-07-10 08:38:35
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2018-06-15 11:15:19
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku 2018-04-26 13:32:07
Nabór na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku 2018-04-26 13:26:10
Nabór na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu 2018-04-10 14:17:30
Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku, ul. Jagiellońska 79/82 2018-04-05 12:25:15
Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku, ul. Jagiellońska 78a 2018-04-05 12:22:06
Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku, ul. Jagiellońska 94 2018-04-05 12:18:48
Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Gen. De Gaulle 2018-04-05 12:13:11
Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 2018-03-13 10:38:15
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na rok 2018 2018-02-22 10:07:57
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na rok 2018 2018-02-21 13:55:17
Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku - I AKTUALIZACJA DOTACJI 2018-02-05 11:41:00
Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowych na rok 2018 2017-12-15 13:26:23
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2017-11-24 11:52:03
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2017-10-03 10:59:13
Konsultacje projektu ,,Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok? 2017-09-25 13:22:49
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2017-07-19 12:50:42
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 79/82 2017-05-18 14:38:33
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU, PL. G. NARUTOWICZA 14 2017-05-18 14:37:34
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Uchwałą Nr XXI/208/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. udziela się dotacji na rok 2017 z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, dla następujących podmiotów 2017-05-05 11:25:51
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 2017-04-28 07:25:50
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji 2017-04-20 14:23:43
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje o udzieleniu dotacji na rok 2017 2017-02-02 10:27:31
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-11-17 12:03:22
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art/ 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 2016-10-04 13:42:06
Wynik konkursu 2016-06-03 11:12:46
Konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2016-05-23 10:54:38
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 2016-05-20 08:21:14
Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku 2016-05-11 11:41:10
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 2016-04-07 09:29:53
Informacja o udzieleniu dotacji na rok 2016 2016-02-03 07:46:35
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2015-11-25 13:42:50
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2015-11-12 08:14:54
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-09-22 13:13:31
Przyznanie dotacji na rok 2015 2015-02-09 14:49:52
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-11-20 07:58:03
Konsultacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-10-01 09:10:41
Dotacje dla podmiotów na rok 2014 2014-02-03 10:18:04
Oferta Realizacji Zadania Publicznego - EnMusic Festival 2014 2014-01-31 08:14:29
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko 2014-01-08 14:31:14
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-05 14:49:26
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 2013-12-03 11:57:50
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-10-07 12:43:44
Harmonogram I MALBORSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO 2013-06-03 10:51:01
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:32:12
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:31:24
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2013-04-17 14:29:51
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 2013-03-08 09:49:57
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 2013-03-08 09:48:03
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2013-03-08 09:43:51
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU 2012-11-30 14:31:25
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 2012-11-12 08:49:29
Ogłoszenie - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2012-10-16 11:15:22
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 marca 6 2012-09-05 12:51:13
Informacja o wynikach konkursu 2012-06-29 14:59:23
Informacja o wynikach konkursu 2012-06-29 14:58:44
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:12:03
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:10:33
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:08:30
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:07:00
Informacja o wynikach konkursu 2012-05-31 14:05:08
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 2012-04-25 14:38:02
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2012-04-25 14:29:45
Zarząd Powiatu malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 2012-04-25 14:22:49
Zarząd Powiatu Malborskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Pl. Narutowicza 14 2012-04-25 13:51:45
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 2012-04-25 13:27:16
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego 2012-03-16 09:59:15
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2012-02-29 13:06:35
Wykaz Fundacji 2012-01-10 14:30:35
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych 2012-01-10 14:26:41
Wykaz Stowarzyszeń KRS 2012-01-10 14:24:46