Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2021 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacj

 

                                                                                                                                                                                                                       

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 40 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu powiatu malborskiego. Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi smoczych

30 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Malborku

Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez udział w turniejach piłki siatkowej

3 000,00

3.

Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork” - Malbork

Nauczanie, doskonalenie i trenowanie koszykówki oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu malborskiego

---

4.

Gminna Akademia Sportowa ISKRA MALBORK w Lasowicach Wielkich

Wspieranie sportu w gminie Malbork

---

5.

Malborski Klub Kyokushin Karate

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate Kyokushin

3 000,00

6.

Akademia Piłkarska w Malborku

Trenuj piłkę nożną z Akademią – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

2 000,00

7.

Uczniowski Klub Sportowy „Lisewo” w Lisewie Malborskim

Turniej koszykówki 3x3

2 000,00

 

Oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Lasowicach Wielkich została odrzucona na etapie oceny formalnej i nie była rozpatrywana przez Komisję Konkursową na etapie oceny merytorycznej.

 

  1. turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Klub Biegacza Grupa Malbork

Aktywnie z Grupą Malbork w 2022

2 500,00

2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

Cykl 3 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy swój powiat z PTTK”

1 500,00

 

 

  1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie „Ex lege” – Myślibórz

Wydanie podręcznika pod nazwą „Poradnik ekologiczny”

5 000,00

2.

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach - Miłoradz

Eko zagroda

5 000,00

 

 

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku

„Miś w teatrze”

2 000,00

2.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku

Widowisko słowno-muzyczne „Nie igraj z diabłem”

4 000,00

3.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Malborski Marsz/Procesja Niepodległości

3 500,00

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Warszawa 44”

3 500,00

5.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Potrawy tradycją malowane

3 000,00

6.

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „Eureka” - Reda

Na „Zaruskim” przez wieki szkutnictwa na Pomorzu

4 000,00

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „GD” w Gdańsku w ocenie merytorycznej uzyskała mniej niż 18 punktów, wobec powyższego zadanie to nie zostało rekomendowane Zarządowi Powiatu Malborskiego do otrzymania dotacji.

 

  1. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –     4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” – Malbork

XVIII Malborski Bieg Trzeźwości

1 200,00

2.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” - Malbork

XII Festyn Trzeźwości

1 500,00

 

  1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – 5 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Centrum Organizacji Pozarządowych

5 000,00

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Grabowska

Data wytworzenia:
10 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Rojek

Data publikacji:
10 lut 2022, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-