Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia i zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie - Nadleśnictwo Kwidzyn jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 2023-07-03 11:49:14
Zawiadomienie stron postępowania i społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. ?Scalanie gruntów na obiekcie Królewo i Krasnołęka? 2023-02-23 12:48:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów na obiekcie Królewo i Krasnołęka, gmina Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie. 2023-01-05 13:35:51
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz o wydanej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski w sprawie przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów na obiekcie Królewo i Krasnołęka, gmina Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie. 2023-01-05 13:35:10
Komunikat Zarządu województwa pomorskiego w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2022-12-29 13:18:18
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów na obiekcie ?Królewo i Krasnołęka, gmina Stare Pole, powiat malborski, województwo pomorskie 2022-11-16 15:30:13
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2022-09-22 11:31:48
XXVIII edycja konkursu na publikację ?W rolnictwie można pracować bezpiecznie? 2022-05-10 09:42:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 września 2021 r. o wydaniu w dniu 17.09.2021 r. decyzji nr GD.ZUZ.2.421.183.2021.JD udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego 2021-09-22 12:27:19
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu w dniu 07.07.2021 r. decyzji nr GD.ZUZ.2.4210.86.2021.AS udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego 2021-07-12 13:13:24
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-05-28 11:53:33
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: ?Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028? 2021-05-17 13:34:20
Konsultacje w sprawie Programu Ochrony Powietrza Strefy Pomorskiej 2021-04-21 12:20:38
Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 2021-04-16 13:39:07
Uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa Pomorskiego 2020-11-02 16:37:55
Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływajacych o długości do 24 m - obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. 2020-07-27 10:43:48
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego 2020-07-16 12:31:37
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-06-26 08:39:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie, że w dniu 15.05.2020 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie, w której udzielono spółce ENERGA ? Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego 2020-05-29 14:04:03
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.2.421.278.2019.JD z dnia 11.03.2020 r. o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 11.03.2020 r. Decyzji nr GD.ZUZ.2.421.278.2019.JD pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2020-03-12 12:06:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 marca 2020 r. o wydaniu w dniu 25.02.2020 r. decyzji nr GD.ZUZ.4.421.232.6.2019.MW udzielającej spółce ENERGA - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2020-03-10 08:37:01
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. wyznaczenia nowego terminu ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r. znak DOK.DOK3.9700.90.2018.KPS - (artykuł stracił ważność) 2020-03-03 10:46:36
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-02-28 08:49:23
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - (artykuł stracił ważność) 2020-02-03 13:17:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 stycznia 2020 roku - (artykuł stracił ważność) 2020-01-28 12:18:18
Nowy termin zmiany zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 2019-09-06 09:13:31
Obwieszczenie o złożeniu w dniu 21 maja 2019r. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-08-02 12:53:18
Obwieszczenie o wydaniu opinii stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu 2019-03-21 10:59:01
Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych - (artykuł stracił ważność) 2019-03-04 11:38:12
Ważne zmiany w ustawie o odpadach Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami 2019-02-11 11:50:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo - granica województwa" 2018-11-19 08:30:05
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu "Projekt robót geologicznych dla koncepcji rozbudowy drogi krajowej 22 na odcinku Królewo - granice województwa" 2018-10-25 12:07:30
Wszczęcie postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu "Projekt robót geologicznych dla koncepcji rozbudowy drogi krajowej 22... 2018-10-08 09:21:46
HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI 2018-04-25 09:53:00
INFORMACJA O ZAGROŻENIU POŻAROWYM W LASACH PAŃSTWOWYCH 2018-04-20 13:21:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zmiana pozwolenia zintegrowanego -KSC SA Cukrownia Malbork 2018-04-09 13:49:01
Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 2018-02-19 12:45:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.35.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego budowę przepustu w miejsce rozbieranego mostu nad Kanałem Świerkowskim w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowości Chlebówka. 2017-11-16 08:11:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.32.2017.PJ w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.4.2014.4 2017-11-16 08:03:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OS.6341.31.2017.PJ w sprawie odprowadzania ścieków do rzek Święta i Mała święta oraz przebudowy obudów wylotów. 2017-10-10 14:22:10
Zawiadomienie o wszęciu postępowania nr OS.6341.30.2017 w sprawie zmiany decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.17.2015.PSK z dnia 08.09.2015 r. 2017-10-10 14:18:07
Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania OS.6341.29.2017.PJ w sprawie zmiany decyzji Starosty Malborskiego nr OS 6341.42.2012.6 z dnia 06.12.2012 r. 2017-10-10 14:16:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.26.2017.PJ w sprawie legalizacji zamiany rowów szczegółowych na rurociągi drenarskie na działkach nr 28/106, nr 9/3, nr 12, nr 14, nr 31, nr 32, nr 9/4, obręb Kaczynos Kolonia, gmina Stare Pole oraz na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 7, nr 57/8, obręb Kaczynos, gmina Stare Pole. 2017-09-25 14:33:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.27.2017.PJ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rz. Fiszewki i kanału Przekop rz. Fiszewki kanalizacją sanitarną w gminie Stare Pole. 2017-09-21 09:13:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.21.2017.PJ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia - przepustu na rowie melioracji szczegółowych - dz. nr 16/2, obr.Lisewo, gm. Lichnowy.pdf 2017-08-08 10:30:56
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.19.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw do Kanału Panieńskiego. 2017-07-13 10:49:51
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.18.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych na dz. nr 97/1, obręb Klecie w gminie Stare Pole 2017-07-13 10:44:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.14.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kopernika 22 (teren stacji benzynowej Statoil) do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów. 2017-06-16 08:23:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6222.3.2017.JP w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o. 2017-06-02 13:47:16
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.15.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do Młynówki Malborskiej z terenu przedsiębiorstwa Malnaft w Malborku 2017-05-30 15:21:32
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.13.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni cystern w  Starym Polu do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów - Dz. nr 613/19, obr. Stare Pole, gmina Stare Pole 2017-05-12 13:51:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów szczegółowych RT3, RT4, RT5 i RT6 o łącznej długości 566 m na rurociągi drenarskie PCV perforowane o przekroju 12 - 20 cm w otulinie z włókna kokosowego wraz z wykonaniem 2 szt. wylotów drenarskich oraz 2 szt. studzienek drenarskich krytych z PCV 40 cm (działki nr 283 i 284/1, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole) 2017-02-22 14:41:31
Apel dotyczący wirusa ptasiej grypy 2017-02-17 14:12:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o łącznej nominalnej mocy kotłowni 56,4 MW położonej w Malborku przy ul. Piaskowej 1 2017-02-16 09:12:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. zmienionego decyzją nr OS.6341.12.2015.BZ z dnia 10.07.2015 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku 2017-02-14 11:54:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zalegalizowania częściowej zamiany rowów szczegółowych na rurociągi drenarskie z PVC na działkach nr 316, 331/3, 355/2, 330, 358/2, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole 2017-02-08 08:15:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOSS zlokalizowanej w miejscowości Stare Pole, do ziemi-rowu melioracyjnego R-K 2017-01-27 09:20:36
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. 2017-01-25 11:10:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu JNI 01026479 w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy w km 7+654 na kanale Pordenowskim na przepust (działki nr 147 i 130/1, obręb Pordenowo, gmina Lichnowy) 2016-12-30 09:39:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 95/2, obręb Myszewo, gmina Nowy Staw, w ilości Qmax h = 18,0 m3/h, Qśr. d = 52,0 m3/d, Qmax r = 18 980 m3/rok 2016-12-08 09:42:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 57/6, obręb Kończewice, gmina Miłoradz, w ilości Qmax h = 40,0 m3/h, Qśr. d = 600,0 m3/d, Qmax r = 108 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód 2016-12-07 11:49:42
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-12-01 11:51:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu składowania i przeładunku złomu przy ul. Zamkowej 15 2016-11-17 13:08:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego obejmującego część gruntów wsi Lichnówki Pierwsze 2016-10-12 12:37:46
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2016-10-03 14:38:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia Rzeki Wielka Święta (Tuga) w km 24+550 w Nowym Stawie 2016-09-19 14:24:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 169|1, obręb Stara Wisła, gmina Miłoradz, oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód 2016-09-08 13:08:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i budowę 2 zbiorników rozsączających ul. Drogowców Skarszewy 2016-08-19 11:10:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności użytkowej 7 700 m3 wraz z urządzeniami regulacyjnymi (dz. nr 255, obręb 15, Malbork), budowę wylotu Wy w prawej skarpie rzeki Nogat w km 16+415 (dz. nr 218, obręb 15, Malbork), odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat poprzez projektowany wylot 2016-08-09 13:40:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (rowu R-P w km 0+460), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 303 przy ul. Wojska Polskiego w Malborku 2016-08-09 13:38:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Myszewo 2016-08-08 12:54:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią kanalizacyjną i przyłączem wodociągowym Kanału Świerkowskiego w km 3+422 i 3+440 2016-08-08 12:53:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 359 przy Al. Rodła w Malborku 2016-07-28 10:57:42
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA 2016-07-13 14:17:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS.6341.10.2016.PSK z dnia 12.04.2016 r. na odprowadzanie betonowym wylotem fi400 do Kanału Panieńskiego w km 19+200 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 685, zlokalizowanej na dz. nr 14/77, obręb Lipinka, gmina Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie 2016-07-13 13:07:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych stanowiących obudowy studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na terenie nieczynnego ujęcia wód podziemnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Malborku na dz. nr 149/27, obręb 8, Malbork 2016-06-29 08:41:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Malborskiego nr OS 6341.31.2012.4 z dnia 08.08.2012 r. oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działa 2016-06-29 08:39:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w związku z zadaniem pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Malbork-Tragamin" Zadanie nr 2 w miejscowości Tragamin, gmina Malbork 2016-06-24 12:31:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G (działki nr 328, 329, 330, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) w związku z zadaniem p.n. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Lasowice Wielkie do drogi gospodarstwa rolnego Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej" 2016-06-06 12:43:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Tugi (Świętej) w km 22+160 2016-06-02 14:53:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Kotarbińskiego 14, na działkach nr 6/14, 10/5, 11/1, obręb 16, Malbork 2016-05-20 13:13:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 52/3 i 254/1, obręb 6 Nowy Staw, przy ul. Mickiewicza 43 2016-05-13 11:43:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 o głębokości 13,5 m zlokalizowanej na terenie ujęcia wód podziemnych Stowarzyszenia Ogrodowego "PEMAL" w Malborku 2016-05-06 10:48:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji tankowania pojazdów gazem LPG (działka nr 56, obręb Chlebówko, gmina Nowy Staw), do ziemi (rowu szczegółowego R-D13 w km 0+230, działki nr 56 i nr 57, obr. Chlebówko, gm. Nowy Staw) 2016-04-28 12:07:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie MZK w Malborku 2016-04-21 13:51:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu wielofunkcyjnego boiska sportowego, garaży OSP oraz terenów rekreacyjno - sportowych przy świetlicy wiejskiej w Lipince oraz na wykonanie wylotu tych wód do rowu szczegółowego 2016-04-21 13:47:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork 2016-04-12 13:29:33
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Nowy Staw pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw 2016-03-17 13:22:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka, do Kanału Panieńskiego, w ilościach Qmax h = 7,13 m3/h, Qśr d = 85,30 m3/d, Qmax r = 37 361 m3/rok 2016-03-17 13:32:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności projektowanej 2-stanowiskowej ręcznej myjni samochodów i stanowiska prania dywanów zlokalizowanych na dz 2016-03-17 13:35:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji przekroczenia rzeki Tuga - Wielka Święta w km 26+787 rurociągiem kanalizacji tłocznej 110 PE w rurze ochronnej 225 PE (działka nr 53, obręb Laski, gmina Nowy Staw) 2016-05-10 12:26:14
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego na działce nr 290, obręb Kościeleczki, gmina Malbork oraz na działce nr 10, obręb Tralewo i działce nr 100, obręb Laski, gmina Nowy Staw 2016-02-12 14:49:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę mostu betonowego na rzece Tudze - Wielkiej Świętej w Nowym Stawie działka nr 1, obręb 5, Nowy Staw 2016-02-04 10:36:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Małą Świętą w km 4+529 w miejscowości Tropiszewo w ciągu drogi powiatowej nr 2918G Tropiszewo - Szymankowo na działkach nr 399, 276 obręb Lichnowy, 1, 31, 30 obręb Tropiszewo, gmina Lichnowy 2015-12-30 14:39:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rzeki Jeziorna Łacha, poprzez przykrycie czterech odcinków rzeki rurociągiem o łącznej długości 518 m 2015-12-16 13:45:12
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły - (artykuł stracił ważność) 2015-12-10 09:24:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu szczegółowego R-C21 na działce nr 134/4, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, poprzez zasypanie istniejącego odcinka rowu R-C21 na długości 111 m i wykonanie nowego odcinka rowu na długości 125 m, zakrytego rurami betonowymi fi40 cm wraz z dwiema studniami rewizyjnymi fi100 cm 2015-11-09 12:47:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na dz. nr 170/6, obr. Laski, gm. Nowy Staw, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, w ilościach Qmax h = 2,9 m3/h, Qśr d = 1,0 m3/d, Qmax r = 288,0 m3/rok 2015-11-06 15:10:52
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-15 15:05:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi (działka nr 297/4, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) z terenu Jednostki Wojskowej JW 2031 Lasowice Wielkie, w ilości: Qmaxh = 36,00 m3/h, Qśrd = 3,27 m3/d, Qmaxr = 457,8 m3/rok. 2015-07-10 11:19:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu projektowanego pasa drogowego obwodnicy miejskiej oraz działek przeznaczonych pod inwestycje zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy w Nowym Stawie, budowę urządzeń wodnych (wylotów do rzeki Tugi) oraz przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzeki Tugi. 2015-07-10 11:17:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" 2015-06-16 11:58:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku, istniejącym wylotem DN 1000 do rzeki Nogat (prawy brzeg) w km 19+950 2015-06-11 15:05:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.12.2012.7 z dnia 14.06.2012 r. (zmienionego decyzją nr OS 6341.27.2014.EA z dnia 30.06.2014 r.) na odprowadzanie istniejącym wylotem do rzeki Nogat w km 19+900 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi 2015-06-11 15:03:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną magistralą wodociągową fi630x57,2mm SDR11, PE100-RC rzeki Nogat w km 37+700 oraz nieczynnego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Nogat 2015-05-25 12:57:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozebranie dwóch pomostów (stalowego i betonowego), rozebranie betonowego oczepu istniejącego nabrzeża, wykonanie i przebudowę nabrzeża, wykonanie rurociągów drenarskich, budowę dwóch stałych pomostów widokowych, pomostu przy fontannie, pomostu cumowniczego, umocnienie skarpy, usunięcie roślinności, odmulenie koryta rzeki oraz wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat w 2015-05-25 12:49:40
Komunikat dla rolników 2014-05-28 14:43:17
Informacja o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 2011-12-22 13:35:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
22 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
22 gru 2011, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
22 gru 2011, godz. 13:35