Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2023 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2024r . w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Fundacja ENDORFINA

Czas na sport w Twoim mieście!

4 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy Lisewo

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Bilard

1 000,00

3.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu powiatu malborskiego. Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi smoczych

60 000,00

4.

Malborski Klub Kyokushin Karate

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate Kyokushin

5 000,00

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku na zadanie „Miś na zajęciach ogólnorozwojowych z elementami tańca” została odrzucona na etapie oceny formalnej, z uwagi na brak prowadzenia przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

Oferta MKS Rzemieślnik na zadanie pn. „Aktywizacja zdrowego trybu życia z Miejskim Klubem Sportowym „Rzemieślnik” została odrzucona na etapie oceny formalnej, z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybień w wymaganym terminie.

 

  1. turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

Cykl 4 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy swój powiat z PTTK”

2 000,00

 

  1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10 000 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach

Ptasia Wozownia – Spotkania z Przyrodą

3 000,00

2.

Koło Łowieckie „Szarak”

Wzrost populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej w Powiecie Malborskim

7 000,00

 

Oferta złożona przez Pomorską Fundację Ochrony Zabytków NOTABENE na zadanie pn. „Świętujemy Europejskie Dni Ptaków została odrzucona na etapie oceny formalnej, z uwagi na brak prowadzenia przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

 

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku

„Muzyka Łączy Pokolenia”

5 000,00

2.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Potrawy tradycją malowane

4 200,00

3.

Stowarzyszenie „Malbork wczoraj
i dziś”

„Warszawa 44”

5 400,00

4.

Stowarzyszenie „Malbork wczoraj
i dziś”

Malborski Marsz/Procesja Niepodległości

5 400,00

 

  1. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 4 000 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Decyzja Zarządu – kwota udzielonej dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

XVIII Malborski Bieg Trzeźwości

1 700,00

2.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

XIII Festyn Trzeźwości

2 300,00

 

Oferta Pomorskiej Fundacji Ochrony Zabytków NOTABENE w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego Przedsiębiorstwa Społecznego” została odrzucona na etapie oceny formalnej, z uwagi na brak prowadzenia przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 12:50