Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje geodezyjne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o zmianie w Ewidencji Gruntów i Budynków 2024-07-08 11:51:12
Postanowienie Starosty Malborskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obrębów ewidencyjnych Janówka i Kaczynos 2024-07-02 14:34:36
OBWIESZCZENIE o zebraniu uczestników scalenia gruntów obiektu o nazwie "JANÓWKA" obejmującego grunty obrębów ewidencyjnych Janówka i Kaczynos położonych w gminie Stare Pole 2024-06-26 07:57:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2024-03-29 07:17:41
OBWIESZCZENIE o terminie przeprowadzenia czynności wyznaczenia punktów granicznych projektu scalenia oraz okazanie ich stabilizacji. 2024-02-15 07:57:13
OBWIESZCZENIE o terminie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku postępowania scaleniowego zatwierdzonego decyzją Starosty Malborskiego GN.6641.1.2022 z dnia 21.12.2023r 2024-01-16 08:08:29
Działania związane z pracami scaleniowymi na obrębie Złotowo oraz Królewo-Krasnołęka gmina Stare Pole 2023-12-22 10:12:39
Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie "Królewo i Kranołęka", gmina Stare Pole 2023-12-21 15:12:35
Informacja Starosty Malborskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie "Królewo i Kranołęka", gmina Stare Pole 2023-12-21 15:11:42
Obwieszczenie o klasyfikacji w gminie Stare Pole 2023-11-08 08:56:48
GN.6845.9.2023.NB - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-10-27 07:41:42
Obwieszczenie o scalaniu i wymianie gruntów na obiekcie "Królewo i Krasnołęka" gmina Stare Pole. 2023-10-03 08:40:09
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 2023-09-04 11:34:27
OBWIESZCZENIE w sprawie terminu przeprowadzenia czynności wyznaczenia punktów granicznych oraz określenia przebiegu granic obszaru scalenia „Królewo-Krasnołęka” obejmującego obręby: Królewo, Krasnołęka, Janówka, Kaczynos wraz z gruntami sąsiednimi. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-02 16:11:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Janówka i Kaczynos gmina Stare Pole 2023-07-11 13:31:02
Zawiadomienie w sprawie rozpoczęcia prac inwestycyjnych we wsi Złotowo Gmina Stare Pole 2023-07-03 13:01:50
Informacja o podpisaniu umowy 2023-07-03 11:24:14
Obwieszczenie o terminie Zebrania zespołu ds scaleń celem wyrażenia w formie uchwały zgody na szacunek gruntów w obszarze obiektu scaleniowego Królewo-Krasnołęka 2023-06-23 08:14:09
Obwieszczenie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów na obiekcie Królewo-Krasnołęka 2023-05-25 10:13:58
Postanowienie o powołaniu komisji doradczej przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów na obiekcie KRÓLEWO-KRASNOŁĘKA 2023-05-23 11:50:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-11 12:10:49
Postanowienie o powołaniu zespołu do spraw scaleń na obiekcie scaleniowym pn. "Królewo i Krasnołęka" gmina Stare Pole 2023-05-08 08:48:18
Obwieszczenie - zebranie zespołu w sprawie określenia w formie uchwały zasad szacunku gruntów położonych w obszarze obiektu scaleniowego "Królewo i Krasnołęka", obejmującego grunty obrębu Królewo i części obrębu Krasnołęka, Janówka i Kaczynos 2023-05-08 08:46:53
Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów na obiekcie pn. "Królewo i Krasnołęka" 2023-04-18 13:45:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-02-13 13:29:42
Decyzja zobowiązująca właścicieli nieruchomości do jej udostępnienia 2023-01-16 13:22:55
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 2023-01-13 10:35:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-01-11 09:15:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-01-04 09:45:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-01-03 13:27:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-01-03 13:13:09
Informacja o wyniku IV przetargu przeprowadzonego w dniu 19.12.2022 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 2022-12-19 14:11:59
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na wniosek geodety Jana Sosnowskiego. 2022-11-28 14:46:27
Ogłoszenie o IV Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28/18 o pow. 0,0980 ha 2022-11-09 11:12:45
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych (wyznaczenia punktów granicznych) ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych jako obowiązujących do opracowania projektu scalenia gruntów 2022-10-28 12:12:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-10-21 10:58:49
Informacja o wyniku III przetargu przeprowadzonego w dniu 25.05.2022 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha 2022-05-25 10:30:38
Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości 2022-04-27 12:07:37
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2022-04-22 11:25:41
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i ich stabilizacji znakami granicznymi 2022-04-01 14:06:52
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i ich stabilizacji znakami granicznymi 2022-04-01 11:23:08
Informacja o wyniku I przetargu przeprowadzonego w dniu 31.03.2022 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiące własność Powiatu Malborskiego 2022-04-01 09:19:58
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. 2022-03-25 12:22:15
Informacja o wyniku II Przetargu przeprowadzonego w dniu 21.03.2022 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w Obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 0 pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GDIM/00066091/3 2022-03-25 12:17:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 68/3, obręb Lichnowy. 2021-02-05 10:07:14
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 2018-06-08 13:17:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
08 cze 2018

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
08 cze 2018, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
08 cze 2018, godz. 13:17