Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2020

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia  24   kwietnia  2003 r. o  działalności pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie projektu uchwały:
„Roczny program współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


Wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 30 września do 16 października 2020 roku, a ich zasięg terytorialny obejmował organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Malborskiego. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami   i opiniami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021”.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

  • art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  •  Uchwała Nr VIII/74/2011  Rady Powiatu Malborskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informację o podejmowanych konsultacjach opublikowano 30 września 2020 r.:

  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
  •  w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.  

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do składania wszelkich uwag, opinii i propozycji  w następujący sposób:

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl  lub
  •  listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork lub
  •  osobiście w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku (II piętro,  pokój nr 211).

  w terminie do 16 października 2020 roku.

W przewidzianym na konsultacje czasie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski od organizacji pozarządowych    i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do w/w projektu programu.

Załączniki:
1.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.2020.pdf (PDF, 85.96Kb) 2020-11-05 12:54:22 150
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Grabowska

Data wytworzenia:
05 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Rojek

Data publikacji:
05 lis 2020, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Rojek

Data aktualizacji:
05 lis 2020, godz. 12:54