Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

      

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Sygnatura sprawy

112. 16.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 67/2, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 08.12.2023r. AB.6743.429.2023.ASJ
113. 20.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 132/1, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901 Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 12.12.2023r. AB.6743.430.2023.ASJ
114. 20.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 517, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 12.12.2023r. AB.6743.403.2023.ASJ
115. 22.11.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 169/2, 169/1, 171/5, 171/14, 171/12, 190/4, obr. ewid. 12, dz. nr 1/1, 2/2, 2/3, 9/10, 412/8, 412/5, 412/9, 412/4, 412/7, 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/8, 411/22, 411/18, 411/15, 411/17, obr. ewid. 16, dz. 16/1, 16/340, 16/7, 16/316, 16/315, 16/26, 16/311, 16/273, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia DN150, DN 50, dn 160PE dn 90PE Brak sprzeciwu 14.12.2024r. AB.6743.432.2023.ASJ
116. 01.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 11/2, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 1. Brak sprzeciwu 27.12.2023r. AB.6743.440.2023.GL
117. 04.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 532/1, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 27.12.2023r. AB.6743.450.2023.ASJ
118. 05.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 121/1, obr. 1, Nowy Staw Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brask sprzeciwu 28.12.2024r. AB.6743.451.2023.ASJ
119. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. dz. nr 47/31, 58/3, 62/17, 62/19, 62/20, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.460.2023.GL
120. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 188, 183, 187, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.459.2023.GL
121. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 58/40, 57/13, 57/15, 57/34, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.458.2023.ASJ
122. 09.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 134, obr. 6, Malbork Budowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 31.01.2024r. AB.6743.5.2024.ASJ
123. 11.01.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 108, obr. Cisy, Malbork Budowa sieci kablowej Brak sprzeciwu 02.02.2024r. AB.6743.7.2024.GL
124. 12.01.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 322, 323, 321/27, obr. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa sieci ekablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 05.02.2024r. AB.6743.10.2024.ASJ
125. 22.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 9/2, obr. ewid. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.19.2024.GL
126. 22.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 70/65, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.22.2024.ASJ
127. 24.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 248, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.21.2024.ASJ
128. 29.01.2024r. Apartament DZ Sp.zo.o. Dz. nr 3/112, 2/1, 3/11, 3/33, 3/111, 3/63, 3/69, 3/108, 3/110, 4, 5/39, 5/62, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.   AB.6743.27.2024.ASJ
129. 06.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 92/5, obr. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.29.2024.ASJ
130. 06.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 340, obr. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.15.2024.GL
131. 12.02.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr49, 52/2, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. 220903_2 Lichnowy Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym   AB.6743.36.2024.ASJ
132. 13.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 371/32 obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa instalacji gazowej wewnętrznej od projektowanego gazomierza umieszczonego na ścianie budynku do instalacji wewnętrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.   AB.6743.38.2024.GL
133. 14.02.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 18/2, 18/3, 18/7, 23, 24, 25/2 obr. ewid. 0002, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   AB.6743.41.2024.GL
134. 21.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 147 obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   AB.6743.46.2024.GL
135. 26.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 14/1,obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork-G Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na potrzeby budynku jednorodzinnego.   AB.6743.52.2024.ASJ
136. 05.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 93/30 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa zew. i wew. instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   AB.6743.58.2024.ASJ
137. 04.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 131, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.   AB.6743.57.2024.GL
138. 05.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 235, 237, obr. 6 Kościeleczki, Malbork-G Budowa sieci wodociągowej   AB.6743.60.2024.GL
139. 08.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 66, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.63.2024.ASJ
140. 14.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 186, obr. ewid.0006' jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie biźniaczej.   AB. 6743.67.2024.ASJ
141. 18.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 75, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.   AB.6743.68.2024.GL
142. 19.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 46/1, obr. ewid. 0010, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w abudowie bliźniaczej.   AB.6743.69.2024.GL
143. 20.03.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 148, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   AB.6743.75.2024.ASJ
144. 20.03.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 278/25, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   AB.6743.74.2024.ASJ
145. 21.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 21/2, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym.   AB.6743.79.2024.GL
146. 20.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 221, obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej intalacji gazowej.   AB.6743.81.2024.ASJ
147. 25.03.2024r. osoba fiyczna Dz. nr 27, obr. ewid. 0010 Krzyżanowo, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kolalu mieszkalnym nr 1/II w budynki mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w Krzyżanowie.   AB.6743.84.2024.GL
148. 27.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 69/6, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.86.2024.GL
149. 28.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 46, obr. ewid. 0016, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.87.2024.GL
150. 09.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 57/3, obr. 6, Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.94.2024.GL
151. 12.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 13/13, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.99.2024.ASJ
152. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 93/15, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.98.2024.GL
153. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 52/36, obr. ewid. Krasnołęka, jedn. ewid. Stare Pole Budowa instalacji gazowej.   AB.6743.97.2024.GL
154. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 24/10, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.96.2024.GL
155. 15.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 6/3, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.102.2024.ASJ
156. 15.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 303/27, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.101.2024.ASJ
157. 17.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 129/7, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa instalacji gazowej.   AB.6743.103.2024.ASJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Wirkus

Data wytworzenia:
21 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Masur

Data publikacji:
05 paź 2015, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Ewertowska

Data aktualizacji:
17 kwi 2024, godz. 14:01