Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

      

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Sygnatura sprawy

112. 16.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 67/2, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 08.12.2023r. AB.6743.429.2023.ASJ
113. 20.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 132/1, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901 Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 12.12.2023r. AB.6743.430.2023.ASJ
114. 20.11.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 517, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 12.12.2023r. AB.6743.403.2023.ASJ
115. 22.11.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 169/2, 169/1, 171/5, 171/14, 171/12, 190/4, obr. ewid. 12, dz. nr 1/1, 2/2, 2/3, 9/10, 412/8, 412/5, 412/9, 412/4, 412/7, 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/8, 411/22, 411/18, 411/15, 411/17, obr. ewid. 16, dz. 16/1, 16/340, 16/7, 16/316, 16/315, 16/26, 16/311, 16/273, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia DN150, DN 50, dn 160PE dn 90PE Brak sprzeciwu 14.12.2024r. AB.6743.432.2023.ASJ
116. 01.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 11/2, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 1. Brak sprzeciwu 27.12.2023r. AB.6743.440.2023.GL
117. 04.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 532/1, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 27.12.2023r. AB.6743.450.2023.ASJ
118. 05.12.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 121/1, obr. 1, Nowy Staw Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brask sprzeciwu 28.12.2024r. AB.6743.451.2023.ASJ
119. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. dz. nr 47/31, 58/3, 62/17, 62/19, 62/20, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.460.2023.GL
120. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 188, 183, 187, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.459.2023.GL
121. 15.12.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 58/40, 57/13, 57/15, 57/34, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa gazociągu n/c dn 110 PE Brak sprzeciwu 08.01.2024r. AB.6743.458.2023.ASJ
122. 09.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 134, obr. 6, Malbork Budowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 31.01.2024r. AB.6743.5.2024.ASJ
123. 11.01.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 108, obr. Cisy, Malbork Budowa sieci kablowej Brak sprzeciwu 02.02.2024r. AB.6743.7.2024.GL
124. 12.01.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 322, 323, 321/27, obr. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa sieci ekablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 05.02.2024r. AB.6743.10.2024.ASJ
125. 22.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 9/2, obr. ewid. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 13.02.2024r. AB.6743.19.2024.GL
126. 22.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 70/65, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 13.02.2024r AB.6743.22.2024.ASJ
127. 24.01.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 248, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 15.02.2024r AB.6743.21.2024.ASJ
128. 29.01.2024r. Apartament DZ Sp.zo.o. Dz. nr 3/112, 2/1, 3/11, 3/33, 3/111, 3/63, 3/69, 3/108, 3/110, 4, 5/39, 5/62, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Brak sprzeciwu 20.02.2024r. AB.6743.27.2024.ASJ
129. 06.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 92/5, obr. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 28.02.2024r. AB.6743.29.2024.ASJ
130. 06.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 340, obr. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 28.02.2024r. AB.6743.15.2024.GL
131. 12.02.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr49, 52/2, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. 220903_2 Lichnowy Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym Brak sprzeciwu 05.03.2024r. AB.6743.36.2024.ASJ
132. 13.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 371/32 obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa instalacji gazowej wewnętrznej od projektowanego gazomierza umieszczonego na ścianie budynku do instalacji wewnętrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. Brak sprzeciwu 06.03.2024r. AB.6743.38.2024.GL
133. 14.02.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 18/2, 18/3, 18/7, 23, 24, 25/2 obr. ewid. 0002, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Brak sprzeciwu 07.03.2024r. AB.6743.41.2024.GL
134. 21.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 147 obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak sprzeciwu 14.03.2024r. AB.6743.46.2024.GL
135. 26.02.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 14/1,obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork-G Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej na potrzeby budynku jednorodzinnego. Brak sprzeciwu 19.03.2024r. AB.6743.52.2024.ASJ
136. 05.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 93/30 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa zew. i wew. instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak sprzeciwu 27.03.2024r. AB.6743.58.2024.ASJ
137. 04.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 131, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Brak sprzeciwu 26.03.2024r. AB.6743.57.2024.GL
138. 05.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 235, 237, obr. 6 Kościeleczki, Malbork-G Budowa sieci wodociągowej Brak sprzeciwu 27.03.2024r. AB.6743.60.2024.GL
139. 08.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 66, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 30.03.2024r. AB.6743.63.2024.ASJ
140. 14.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 186, obr. ewid.0006' jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie biźniaczej. Brak sprzeciwu 05.04.2024r. AB. 6743.67.2024.ASJ
141. 18.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 75, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak sprzeciwu 09.04.2024r. AB.6743.68.2024.GL
142. 19.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 46/1, obr. ewid. 0010, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w abudowie bliźniaczej. Brak sprzeciwu 10.04.2024r. AB.6743.69.2024.GL
143. 20.03.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 148, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Brak sprzeciwu 11.04.2024r. AB.6743.75.2024.ASJ
144. 20.03.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 278/25, 278/33 obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak sprzeciwu 11.04.2024r. AB.6743.74.2024.ASJ
145. 21.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 21/2, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym. Brak sprzeciwu 12.04.2024r. AB.6743.79.2024.GL
146. 20.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 221, obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej intalacji gazowej. Brak sprzeciwu 11.04.2024r. AB.6743.81.2024.ASJ
147. 25.03.2024r. osoba fiyczna Dz. nr 27, obr. ewid. 0010 Krzyżanowo, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kolalu mieszkalnym nr 1/II w budynki mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w Krzyżanowie. Brak sprzeciwu 16.04.2024r. AB.6743.84.2024.GL
148. 27.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 69/6, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 18.04.2024r. AB.6743.86.2024.GL
149. 28.03.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 46, obr. ewid. 0016, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 19.04.2024r. AB.6743.87.2024.GL
150. 09.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 57/3, obr. 6, Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 06.05.2024r. AB.6743.94.2024.GL
151. 12.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 13/13, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 06.05.2024r. AB.6743.99.2024.ASJ
152. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 93/15, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 06.05.2024r. AB.6743.98.2024.GL
153. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 52/36, obr. ewid. Krasnołęka, jedn. ewid. Stare Pole Budowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 06.05.2024r. AB.6743.97.2024.GL
154. 11.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 24/10, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 06.05.2024r. AB.6743.96.2024.GL
155. 15.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 6/3, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 13.05.2024r. AB.6743.102.2024.ASJ
156. 15.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 303/27, obr. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 13.05.2024r. AB.6743.101.2024.ASJ
157. 17.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 129/7, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 15.05.2024r. AB.6743.103.2024.ASJ
158. 18.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 290, obr. ewid. 0015, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 16.05.2024r. AB.6743.111.2024.ASJ
159. 23.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 49, obr. ewid. 0001, Nowy Staw Budowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 15.05.2024r. AB.6743.115.2024.GL
160. 26.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 81/7, 81/12, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork Budowa instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 18.05.2024r. AB.6743.117.2024.ASJ
161. 30.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 69/1, obr. ewid. 16, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 21.05.2024r. AB.6743.121.2024.ASJ
162. 30.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 91/4, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 21.05.2024r. AB.6743.119.2024.ASJ
163. 30.04.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 40/8, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 21.05.2024r. AB.6743.125.2024.GL
164. 13.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 63/19, 63/35, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 04.06.2024r. AB.6743.130.2024.ASJ
165. 15.05.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 51/5, 106, obr. ewid. Trępnowy, jedn. ewid. Nowy Staw Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 06.06.2024r. AB.6743.133.2024.GL
166. 17.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 295, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 10.06.2024r. AB.6743.135.2024.GL
167. 17.05.2024r. Energa-Oerator S.A. Dz. nr 28/123, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Stare Pole Budowa sieci elektroenergetycznej Brak sprzeciwu 10.06.2024r. AB.6743.134.2024.ASJ
168. 23.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 104/1, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu Brak sprzeciwu 14.06.2024r. AB.6743.140.2024.ASJ
169. 24.05.2024r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr184/2, 183, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci gazowej. Brak sprzeciwu 17.06.2024r. AB.6743.139.2024.ASJ
170. 24.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 8/2, obr. ewid. 0010, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 17.06.2024r. AB.6743.145.2024.ASJ
171. 27.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 117/2, obr. ewid. 0007, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.144.2024.ASJ
172. 29.05.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 161, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Budowa wewnętrznej instalcji gazowej.   AB.6743.152.2024.ASJ
173. 03.06.2024r. Urząd Miasta Malborka Dz. nr 254, 212/70, 276, 219, obr. ewid. 15, jedn. ewid. Malbork Budowa linii kablowej nn 0,4 kV   AB.6743.153.2024.ASJ
174. 05.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 60/5, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalcji gazowej.   AB.6743.155.2024.GL
175. 10.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 142/8, obr. ewid. 1, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.163.2024.GL
176. 11.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 165/11, 165/23, 165/12, 165/5, obr. ewid. Kościeleczki, jedn. ewid. Malbork Budowa instalacji gazowej.   AB.6743.164.2024.GL
177. 11.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 725, obr. ewid. Stare Pole, jedn. ewid. Stare Pole Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.162.2024.ASJ
178. 12.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 146, 147, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. Malbork Budowa instalacji gazowej.   AB.6743.166.2024.ASJ
179. 12.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 120, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Malbork Budowa instalacji gazowej.   AB.6743.167.2024.ASJ
180. 14.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 121/1, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.169.2024.ASJ
181. 14.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 207, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.170.2024.ASJ
182. 14.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 96, obr. ewid. Mirowo, jedn. ewid. Nowy Staw Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.172.2024.GL
183. 18.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 31/2, obr. ewid. 0012, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.171.2024.ASJ
184. 18.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 183/1, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa wewnętrznej instalcji gazowej.   AB.6743.178.2024.GL
185. 18.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 12/5, obr. ewid. 2, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznej instalcji gazowej.   AB.6743.177.2024.GL
186. 18.06.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 92, 53/16, 54/6, obr. ewid. 6, Miłoradz Budowa sieci elektroenergetycznej.   AB.6743.182.2024.ASJ
187. 21.06.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 258, 242, obr. ewid. 17, Malbork Budowa sieci elektroenergetycznej.   AB.6743.181.2024.ASJ
188. 20.06.2024r. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Dz. nr 346/1, obr. ewid. 12, jedn. ewid. Stare Pole Budowa instalacji gazowej.   AB.6743.180.2024.ASJ
189. 27.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 57/32 obr. ewid. 0003, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej.   AB.6743.190.2024.ASJ
190. 27.06.2024r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 206/44, 206/45, 156, 206/57 obr. ewid. 0012 Stogi, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złaczem kalbowym do zasilania oczyszczalni ścieków OŚ.   AB.6743.191.2024.ASJ
191. 27.06.2024r. osoba fizyczna Dz. nr 71/4, obr. ewid. 0002, jedn. ewid. 220904_2 Czerwone Stogi. Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.192.2024.GL
192. 03.07.2024r. osoba fizyczna dz. ewid. nr 57/3, obr. ewid 6, jedn. ewid. Malbork budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego   AB.6743.197.2024.ASJ
193. 04.07.2024r. osoba fizyczna dz. ewid. nr 107, 108, 109, obr. ewid 7, jedn. ewid. Malbork budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego   AB.6743.200.2024.ASJ
194. 04.07.2024r. osoba fizyczna dz. ewid. nr 206, obr. ewid 7, jedn. ewid. Malbork budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jendorodzinnego   AB.6743.202.2024.ASJ
195. 03.07.2024r. osoba fizyczna

dz. ewid. nr 52, obr. ewid 15, jedn. ewid. Malbork

przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   AB.6743.203.2024.GL
196. 04.07.2024r. osoba fizyczna dz. ewid. nr 172, obr. ewid 15, jedn. ewid. Malbork rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   AB.6743.204.2024.GL
197 10.07.2024r. Gmina Malbork dz ewid. nr 97, 3/7, obr. ewid. Cisy, jedn. ewid. Malbork-G. rozbudowa gminnej sieci kanalizcji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Cisy   AB.6743.209.2024.GL
198 15.07.2024r. osofa fizyczna dz. ewid. 83/11, obr. ewid. 3, jedn. ewid. Nowy Staw budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   AB.6743.211.2024.ASJ
199 15.07.2024r. Polska Spółka Gzownictwa Sp. z o.o., ul.  Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów dz. ewid. 5 i 24/13, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw budowa sieci gazowej dn 100PE niskiego ciśnienia nie wyższym od 0,5MPa, długość projektowanej sieci - 407,20m   AB.6743.212.2024.GL

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Wirkus

Data wytworzenia:
16 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Masur

Data publikacji:
05 paź 2015, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Monika Wirkus

Data aktualizacji:
16 lip 2024, godz. 09:29