Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

      

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Sygnatura sprawy

23. 04.01.2023r. osoba fizyczna dz. nr 39/1, obr. ewid. 0007, ar_2 , 220906_2 Miłoradz Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Brak sprzeciwu 26.01.2023r. AB.6743.3.2023.GL
24. 09.01.2023r. osoba fizyczna dz. nr 24/5,obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 31.01.2023r. AB.6743.5.2023.GL
25 10.01.2023r. Energa-Operator S.A. dz. nr14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/18, 200/2, obr. ewid. 0010 Nowa WIeś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 01.02.2023r. AB.6743.8.2023.GL
26. 12.01.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 159/24, 161, 124, 79, 168, 162/13, 162/14, obr. 1(Bystrze), jedn. ewid. Miłoradz Budowa przyłącza kablowego do budynków mieszkalnych na dz. nr 162/13 i 162/14 w m-ci Bystrze. Brak sprzeciwu 03.02.2023r. AB.6743.14.2023.GL
27. 13.01.2023r. Prino-Plast Sp. zo.o. J.V. Dz. nr 292/13, 295/23, obr. ewid.0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa instalacji gazowej w budynkach na terenie zakładu produkcyjnego. Brak sprzeciwu 04.02.2023r. AB.6743.16.2023.GL
28. 18.01.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 108/5, 108/6, obr. 10 , dz. 35, obr. 9, Malbork Przebudowa linii kablowej SN nr 73300 relacji słup nr 35 stacja transformatorowa T5074 MALBORK ZOM, wraz z przyłącze, słupa nr 34 na słup z rozłącznikiem z wyłączenie, przejścia przez linię kolejową nr 9 w km. 276+150. na dz. nr 27 obr. 16, Malbork, stanowiącej teren kolejowy zamknięty. Brak sprzeciwu 09.02.2023r. AB.6743.18.2022.GL
29. 19.01.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 124/8, 126/2, 69/5, 69/6, 69/8, 69/9, obr. ewid. Czerwone Stogi, jedn. ewid. Malbork-G Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 10.02.2023r. AB.6743.20.2023.GL
30. 24.01.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 118/1, 221, 108/4, 108/8, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa sieci wodociągowej. Brak sprzeciwu 15.02.2023r. AB.6743.22.2023.GL
31. 31.01.2023r. Miasto Malbork Dz. nr 55/3, 384/1, 224, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Brak sprzeciwu 22.02.2023r. AB.6743.31.2023.GL
32. 09.02.2023r. Gmina Nowy Staw Dz. nr 33, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw-Miasto Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Brak sprzeciwu 03.03.2023r. AB.6743.38.2023.GL
33. 09.02.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 29, 67/4, 67/8, 67/11, 67/12, 67/13, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV Brak sprzeciwu 03.03.2023r. AB.6743.39.2023.GL
35. 09.02.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 384/27, 384/26, 384/36, 384/28, 54, 55/3, 384/1, obr. ewid. 17, jedn. ewid. Malbork Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 03.03.2023r. AB.6743.43.2023.ASJ
34. 13.02.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 8/157, 312, 313, 314, 315, 316, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 07.03.2023r. AB.6743.40.2023.GL
36. 14.02.2023r. Osoba fizyczna dz. nr 83/5, obr. ewid. Szymankowo, jedn. ewid. Lichnowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Brak sprzeciwu 08.03.2023r. AB.6743.46.2023.ASJ
37. 15.02.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej n 0,4 kV. Brak sprzeciwu 09.03.2023r. AB.6743.49.2023.ASJ
38. 24.02.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 81/8, 83/8, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 20.03.2023r. AB.6743.56.2023.GL
39. 27.02.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 16, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Brak sprzeciwu 21.03.2023r. AB.6743.57.2023.GL
40. 24.02.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 33, 45/42, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Brak sprzeciwu 20.03.2023r. AB.6743.60.2023.ASJ
41. 03.03.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 40/6, 40/5, obr. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV Brak sprzeciwu 27.03.2023r. ASB.6743.67.2023.ASJ
42. 06.03.2023. osoba fizyczna Dz. nr 343, obr. ewid. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 28.03.2023r. AB.6743.66.2023.ASJ
43. 13.03.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 129/11, obr. ewid. 6, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Brak sprzeciwu 04.04.2023r. AB.6743.71.2023.ASJ
44. 15.03.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr51, 50/11, 108, 50/9, 50/10, 50/6, obr. ewid. Cisy, ar.1, jedn. ewid. Malbork-G Budowa linii kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 06.04.2023r. AB.6743.72.2023.ASJ
45. 17.03.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 35/1, 45/3, 77, 21/1, obr. ewid. Tropiszewo, jedn. ewid. Lichnowy Budowa sieci elektroenergetycznej. nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 11.04.2023r. AB.6743.87.2023.ASJ
46. 23.03.2023r. Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. Dz. nr 87/2, 92, 126, 127, obr. ewid. Myszewo, jedn. ewid. Nowy Staw-Gmina Budowa sieci wodociągowej. Brak sprzeciwu 14.04.2023r. AB.6743.92.2023.GL
47. 23.03.2023r. Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. Dz. nr152, obr. ewid. 6, dz. nr 27, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Miasto Budowa odcinka sieci wodociągowej. Brak sprzeciwu 14.04.2023r. AB.6743.91.2023.ASJ
48. 12.04.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 205/12, obr. ewid. 4, jedn. ewid. Lichnowy Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV. Brak sprzeciwu 04.05.2023r. AB.6743.104.2023.ASJ
49. 19.04.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 2/8, obr. 5, jedn. ewid. Nowy Staw Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego. Brak sprzeciwu 11.05.2023r. AB.6743.115.2023.ASJ
50. 19.04.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 2/8, obr. 5, Nowy Staw
Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego.
Brak sprzeciwu 11.05.2023r. Ab.6743.116.2023.ASJ
51. 20.04.2023r. Energa-operator S.A. Dz. nr 7/2, obr. ewid. 7, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork. Brak sprzeciwu 12.05.2023r. Ab.6743.127.2023.ASJ
52. 20.04.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 170, obr, 18, Malbork Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak sprzeciwu 12.05.2023r. AB.6743.126.2023.ASJ
53. 09.05.2023r. osoba fizyczna Dz. nr102/35, obr. Kraśniewo, Malbork Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej. Brak sprzeciwu 31.05.2023r. AB.6743.147.2023.ASJ
54. 16.05.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr134/4, 139, 140/1, 140/3, obr. Szymankowo, jedn. ewid. lichnowy Budowa linii elektroen. kabl. 0,4 kV z przyłączem do stacji klimatologicznej. Brak sprzeciwu 07.06.2023r. AB.6743.156.2023.GL
55. 15.05.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 227/1, 227/14, 227/15, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w m. Malbork, ul. Spokojna Brak sprzeciwu 06.06.2023r. AB.6743.159.2023.ASJ
56 30.06.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 7, 8/2, obr. 14, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci gazowej n/c dn 110 pe Brak sprzeciwu 25.07.2023r. AB.6743.212.2023.GL
57. 03.07.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 15/4, obr. ewid. 5, jedn. ewid. Malbork Przebudowa wewnętrznęj instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinny wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego. Brak sprzeciwu 25.07.2023r. AB.6743.215.2023.GL
58. 31.07.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 110/15 obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak sprzeciwu 22.08.2023r. AB.6743.252.2023.GL
59. 31.07.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 61/2, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Brak sprzeciwu 22.08.2023r. AB.6743.253.2023.GL
60. 31.07.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 116, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak sprzeciwu 22.08.2023r. AB.6743.255.2023.ASJ
61. 02.08.2023r. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Dz. nr 138, 127/4, 287/5, 335 obr. ewid. 0003 Kończewice, jedn. ewid. 220906_2 Miłoradz Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4kV. Brak sprzeciwu 24.08.2023r. AB.6743.257.2023.ASJ
62. 02.08.2023r. Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Dz. nr 55, 363/18, 364/1 obr. ewid. 0003 Kończewice, jedn. ewid. 220906_2 Miłoradz
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4kV. Brak sprzeciwu 24.08.2023r. AB.6743.258.2023.GL
63. 07.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 17/9 i 17/10, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla wolnostojacego budynku mieszkalnego dwulokalowego. Brak sprzeciwu 29.08.2023r. AB.6743.261.2023.GL
64. 18.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 40, obr. ewid 0005, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.275.2023.GL
65. 18.08.2023r. osoba fizyczna
Dz. nr 91, obr. ewid 0016, jedn. ewid. 220901_1 Malbork
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.277.2023.GL
66. 21.082023r. osoba fizyczna Dz. nr 49, obr. ewid 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw-Miasto. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.279.2023.ASJ
67. 22.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 1/5, obr. ewid 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa instalacji gazowej doziemnej.   AB.6743.278.2023.ASJ
68. 23.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 244, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-Gmina Rozbudowa sieci wodociągowej.   AB.6743.281.2023.ASJ
69. 28.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 29, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. Malbork-Gmina Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.287.2023.ASJ
70. 25.08.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 64/6, obr. ewid. 0014, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.288.2023.ASJ
71. 31.08.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 169/1, 169/4, 165/11, 7/3, 5/2, obr. ewid. 0003 grobelno, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-Gmina Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki nr 5/2 w miejscowości Grobelno.   AB.6743.293.2023.ASJ
72. 31.08.2023r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 28/16, 26, obr. ewid. 0003 Debina, jedn. ewid. 220907_5 Nowy Staw Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV.   AB.6740.295.2023.ASJ
73. 05.09.2023r. osoby fizyczne Dz. nr 46/2, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. eiwd. 220904_2 Malbork-G Budowa powdójnej instalacji gazowej doziemnej od szfki gazowej zlokalizowanej na granicy działki inwestora do instalacji gazowej wewnątrz budynku, a następnie do podłacznia urządzeń gazowych tj. dwój kotłów gazowych oraz dwóch kuchni gazowych.   AB.6743.303.2023.ASJ
74. 08.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 78/5, obr. ewid. 0016, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.309.2023.ASJ
75. 08.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 298/3, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa instalacji gazowej wewnętrznej.   AB.6743.308.2023.ASJ
76. 04.09.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 62/27, 62/25, 63, obr. ewid. 0001, 12, 19, 10/7, 43, 23/2, 2/28, obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Budowa gazociągu o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.   AB.6743.306.2023.ASJ
77. 15.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 8/3, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G Budowa zewnętrzej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.321.2023.ASJ
78. 14.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 296/4, obr. ewid. 0006 Kościeleczki, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.320.2023.ASJ
79. 15.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 59/15, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. 220907_4 Nowy Staw Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.323.2023.ASJ
80. 20.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 294/2, obr. ewid. 0006, jedn. ewid. 220901_1 Malbork Budowa wewnętrznej instalacji gazowej.   AB.6743.326.2023.ASJ
81. 22.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 703 obr. ewid. 00012 Stare Pole, jedn. ewid. 220908_2 Stare Pole Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym.   AB. 6743.328.2023.GL
82. 26.09.2023r. osoba fizyczna Dz. nr 188/1 obr. ewid 0016, jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.   AB. 6743.329.2023.GL
83. 28.09.2023r. Miasto Malbork Dz. nr 3, 4, 19/2, 17, 32/1, 33, 34 obr. ewid. 00014 dz. nr 195, 196, 199, 203, 204, 205, 206, 218, 219, 254, 255 obr. ewid. 0015 jedn. ewid. 220901_1 Malbork. Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia drogowego oraz kanalizacji teletechnicznej bulwarów miejskich nad rzeką Nogat w Malborku odcinek A-B.   AB.6743333.2023.ASJ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Wirkus

Data wytworzenia:
29 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Masur

Data publikacji:
05 paź 2015, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Monika Wirkus

Data aktualizacji:
29 wrz 2023, godz. 11:13