Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie nr 1/2024 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2024-04-05 09:27:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa 2024-03-25 07:45:48
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Chrzciciela w Malborku zaprasza do udziału w postępowaniu: REMONT KONSERWATORSKI W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W MALBORKU - SKLEPIENIA I ŚCIANY 2024-03-14 11:38:18
Materiały informacyjne odnośnie Kwalifikacji Wojskowej 2024-01-19 14:02:21
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego 2024-01-15 08:21:08
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2023-12-01 13:04:20
Oświadczenie Zarządu Powiatu Malborskiego 2023-11-07 12:11:38
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2023-10-18 15:23:06
Dotacje z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w roku 2023 2023-10-05 12:21:39
Dzień edukacyjny w ramach nieodpłatnych porad prawnych 2023-09-19 12:02:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Malborskiego 2023-08-07 13:56:01
Nabór projektów do Strategii ZIT MOF Malbork-Sztum 2023-06-05 14:58:15
Sprawozdanie Finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku za rok 2022 2023-05-10 08:07:19
Sprawozdanie Finansowe II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Malborku za rok 2022 2023-05-09 13:54:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na obszarze Województwa Pomorskiego 2023-03-31 12:01:30
Konsultacje społeczne nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+ 2023-02-28 07:43:42
Informacja o wysokości środków przeznaczonych w 2023 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Malborskiego 2022-12-15 13:33:48
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2022-11-28 15:12:16
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2022-10-28 13:53:35
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej - UNIEWAŻNIONY 2022-10-24 14:59:53
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Królewo oznaczonej w ewidencji gruntów nr 128 o pow. 0.5300 ha 2022-10-19 09:48:29
Informacja o wyniku rokowań po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym 2022-08-26 13:29:39
Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym 2022-07-22 07:49:36
Roczne sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 2022-06-07 09:37:03
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 2022-05-11 11:36:27
Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku za 2021 rok 2022-05-10 09:49:07
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniach 04, 09, 18, 23, 25 lutego 2022. Będzie nieczynne. 2022-02-21 11:36:37
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym 2022-02-18 07:37:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2022-02-02 14:12:31
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiące własność Powiatu Malborskiego 2022-01-24 09:22:11
Protokół z I przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, który odbył się 18.01.2022 2022-01-18 13:49:55
Informacja o wysokości środków przeznaczonych w 2022 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego 2022-01-12 11:33:58
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym 2021-12-17 09:46:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2021-12-03 07:50:08
"Laboratoria Przyszłości" 2021-11-26 13:47:29
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 17.11.2021 decyzji GD.ZUZ.2.4210.84.2021.JD 2021-11-24 14:07:21
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej 2021-11-19 10:30:37
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2021-10-27 13:16:11
Wyniki naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 ?Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0? w roku 2021 2021-10-11 10:01:53
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej 2021-10-01 13:52:41
Informacja dla przewoźników oraz osób zarządzających transportem 2021-09-16 07:42:46
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych położonych na terenie obrębu Złotowo, gmina Stare Pole w działkach objętych postępowaniem scaleniowym gruntów, i tym samym o wprowadzeniu w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian w zakresie danych zawartych w projekcie ustalenia klasyfikacji gruntów. 2021-08-13 13:34:24
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniach 26-30.07.2021r. Będzie nieczynne. 2021-07-22 09:05:18
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w dniu 08.07.2021 decyzji GD.ZUZ.2.421.84.2021.JD - (artykuł stracił ważność) 2021-07-14 13:49:48
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu malborskiego dokumentu pn. Kierunki rozwoju strategicznego Powiatu Malborskiego 2030 2021-05-13 11:56:45
Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku za 2020 rok 2021-04-28 13:12:09
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Malborskiego 2021-01-21 11:39:01
W dniu 23 grudnia Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg czynny w godzinach 7:30-15:30. 2020-12-21 08:18:07
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2021 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej 2020-11-30 15:26:51
Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w Powiecie Malborskim 2020-11-27 14:34:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 37/5 Królewo 2020-11-20 12:32:42
XIX sesja Rady Powiatu Malborskiego, odbędzie się w dniu 18 listopada (środa) 2020 r. o godz.13 00 w zdalnym trybie obradowania 2020-11-10 12:17:50
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 zadań z zakresu: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ 2020-11-03 13:26:10
XVIII Sesja Rady Powiatu Malborskiego odbedzie się 25 września(piatek) 2020r. o godz. 13:00 2020-09-18 09:36:04
Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Złotowo gmina Stare Pole w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, zebranie życzeń od uczestników scalenia, zapoznanie się z projektem klasyfikacji gruntów oraz zmiany odcinka drogi przewidzianej do modernizacji w ramach scalenia gruntów 2020-08-19 08:29:00
Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku za 2019 rok 2020-05-14 14:10:31
Roczne sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku za 2019 rok 2020-05-14 11:17:12
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach obrębu Złotowo, gmina Stare Pole, powiat malborski. 2020-05-13 14:54:49
Ogłoszenie nr 1/PCPR/2020 Starosty Powiatu Malborskiego 2020-04-14 13:35:12
XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Malborskiego, 30 grudnia (poniedziałek) 2019r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17 2019-12-27 13:42:52
24 grudnia Porady Prawne będą NIECZYNNE 2019-12-13 15:23:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - obręb 7 miasto Malbork; obręb Kamienica gmina Malbork 2019-11-06 14:40:55
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej - ROZSTRZYGNIĘCIE 2019-10-31 14:06:14
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-09-13 13:12:52
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedarzy w drodze bezprzetargowej - obręb 5, miasto Nowy Staw 2019-08-01 11:35:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - obręb Czerwone Stodi gm. Malbork, obręb Lichnówki gm. Lichnowy 2019-08-01 11:34:02
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie 2019-06-21 13:33:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetergowej - działka 68/4 Lichnowy - (artykuł stracił ważność) 2019-06-21 08:19:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - obręb 7 miasto Nowy Staw, działki nr 23 i 24 - (artykuł stracił ważność) 2019-06-21 08:18:07
Informacja o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Pordenowo, gmina Lichnowy nr 60 o pow. 0,4700 ha - (artykuł stracił ważność) 2019-06-14 10:36:08
Raport o stanie Powiatu Malborskiego 2019-06-03 14:59:31
Sprawozdanie z realizacji ?Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018? 2019-05-15 13:42:44
Roczne sprawozdanie finansowe II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku za rok 2018 2019-05-10 10:41:23
Roczne sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 2019-05-08 08:25:57
Roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 2019-05-08 07:57:53
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych z zakładu produkcji biopaliw - (artykuł stracił ważność) 2019-04-01 11:13:03
Obwieszczenie w sprawie przeniesienia na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni JW.1128 Malbork - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 14:45:38
Obwieszczenie w przedmiocie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 14:44:36
Obwieszczenie w sprawie przeniesienia na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 14:43:48
Obwieszczenie w przedmiocie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2019-03-12 13:30:15
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na 2019 rok 2019-02-26 12:58:28
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-02-13 15:02:17
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obr. Pogorzała Wieś 2019-02-07 09:31:29
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - (artykuł stracił ważność) 2019-02-06 14:33:33
Stacjonarny punkt poboru krwi w Malborku 2018-12-28 09:08:38
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchoomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 2018-12-21 08:05:17
Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019 2018-12-17 12:22:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2018-12-17 12:19:15
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 2018-11-30 13:43:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obr. Kraszewo gmina Stare Pole 2018-09-11 08:57:04
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2018-06-15 11:15:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Lipinka 2018-06-13 07:23:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Stare Pole 2018-05-29 10:37:45
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 2018-05-24 16:27:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2018-05-04 13:17:20
Ogłoszenie o udzielonych dotacjach na rok 2018 2018-02-21 13:55:17
Ogoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym 2018-02-16 08:56:00
Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowych na rok 2018 2017-12-15 13:26:23
Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2017-12-06 15:24:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-12-01 09:10:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-30 14:22:06
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2017-11-24 11:52:03
Wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-11-24 08:51:54
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-07 13:58:35
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2017-11-07 13:56:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-10-20 07:33:33
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2017-10-03 10:59:13
KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY 2017-07-31 15:18:31
28-18 - Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2017-07-14 09:52:03
28-17 - Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2017-07-14 09:50:11
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2017-07-06 07:57:56
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W MALBORKU, UL. JAGIELLOŃSKA 79/82 2017-05-18 14:38:33
ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU, PL. G. NARUTOWICZA 14 2017-05-18 14:37:34
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż Uchwałą Nr XXI/208/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. udziela się dotacji na rok 2017 z budżetu Powiatu Malborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego, dla następujących podmiotów 2017-05-05 11:25:51
Punkt Pomocy Prawnej - nieczynny 14 kwietnia oraz 2 maja 2017 roku. 2017-04-12 10:22:25
Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób - uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2017-03-28 15:14:02
Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku przy Placu Słowiańskim 17 2017-03-23 14:01:43
Dnia 10 marca 2017 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny - (artykuł stracił ważność) 2017-03-08 13:54:03
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2017-02-10 08:14:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy - dz. 56_2 ob. Czerwone Stogi 2017-02-10 08:11:34
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje o udzieleniu dotacji na rok 2017 2017-02-02 10:27:31
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku" Zarząd Powiatu Malborskiego 2017-01-30 11:39:15
INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 14.12.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3. - (artykuł stracił ważność) 2016-12-27 12:30:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-11-29 12:05:04
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-11-17 12:03:22
Ogłoszenie o III Przetargu Ustnym Nieograniczonym 2016-11-02 09:20:27
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-10-27 08:52:21
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-10-14 07:41:38
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego 2016-10-14 07:38:31
Informacja o wyniku II Przetargu przeprowadzonego w dniu 19.09.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3 2016-09-27 09:11:54
Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie proponowanych zmian w wycenie procedur medycznych 2016-07-13 10:36:07
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-06-16 12:26:54
Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera 2016-06-07 15:32:23
Anulowanie ogłoszenia 2016-06-07 15:29:22
Tabelaryczne zestawienia naboru na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2016-05-30 14:25:34
Informacja o wyniku przetargu z dnia 13 maja 2016 roku na sprzedaż działki 28/17 2016-05-23 10:49:43
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-05-18 08:08:24
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2016-04-29 13:52:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-20 07:35:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2016-03-25 08:37:12
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 2016-03-17 12:07:12
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego 2016-03-10 08:25:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 24-02-2016 - (artykuł stracił ważność) 2016-02-24 08:51:41
Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 2016-02-09 10:10:06
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Lichnowy 2016-02-09 08:10:19
Informacja o wyniku przetargu z dnia 29-01-2016 2016-02-08 10:17:07
Informacja o udzieleniu dotacji na rok 2016 2016-02-03 07:46:35
Ogloszenie o wynikach punktacji otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ-01-22-00115 2016-01-14 13:54:59
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-12-18 22:17:30
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-12-11 13:34:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2015-12-01 15:28:47
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego. 2015-11-26 08:37:07
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2015-11-12 08:14:54
Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 9 października 2015 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Lichnowy, obręb Lichnowy, przy ul. Jesionowa 8, działka nr 68/1 o pow. 0,4718 ha, Kw nr GD1M/00022788/6 2015-10-16 13:34:52
Wykaz z dnia 30.09.2015 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2015-09-30 10:14:31
Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka w zakresie dotyczącym powiatu malborskiego 2015-09-22 12:42:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-09-22 09:33:14
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8 2015-09-01 09:28:33
Ogłoszenie o VI Przetargu Ustnym Nieograniczonym działek w Nowym Stawie 2015-07-06 07:32:01
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2015-07-01 12:29:33
Informacja o tymczasowym zamknięciu apteki 2015-06-23 08:18:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-04-15 07:51:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-04-10 07:42:45
Przyznanie dotacji na rok 2015 2015-02-09 14:49:52
OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2015-01-16 09:33:52
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-11-20 14:12:32
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-11-20 07:58:03
Informacja w sprawie kart parkingowych 2014-11-05 14:06:28
Konsultacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-10-01 09:10:41
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2014-09-19 14:03:46
Informacja o wpłynięciu wniosku Inwestora Parku Wiatrowego Nowy Staw w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę 2014-09-11 09:16:51
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-09-05 09:03:27
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2014-09-02 08:24:49
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-09-02 08:20:54
Przetarg na wynajem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2014-03-07 09:10:04
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-03-05 13:39:50
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2014-02-28 08:17:02
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-02-05 07:32:17
Dotacje dla podmiotów na rok 2014 2014-02-03 10:18:04
Oferta Realizacji Zadania Publicznego - EnMusic Festival 2014 2014-01-31 08:14:29
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2014-01-17 13:03:12
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko 2014-01-08 14:31:14
Kasa Starostwa Powiatowego - okres świąteczny 2013-12-12 13:07:35
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 2013-12-06 09:24:50
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-05 14:49:26
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-12-04 09:43:37
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 2013-12-03 11:57:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2013-12-03 11:50:58
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-10-07 12:43:44
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 2013-08-30 13:20:44
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-06-10 08:54:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Sztumskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2013-06-05 10:26:33
Harmonogram I MALBORSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO 2013-06-03 10:51:01
Zapytanie cenowe na sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-05-29 15:16:50
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 24.05.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2013-05-24 11:13:27
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego - INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY 2013-05-21 08:32:47
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 2013-05-17 13:26:04
Obwieszczenie o licytacji pojazdu - INFORMACJA O WYNIKACH 2013-04-30 11:13:00
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów 2013-04-30 11:09:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2013-04-24 12:47:47
Ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku 2013-04-24 11:25:02
Zapytanie cenowe na demontaż pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2013-04-12 09:34:44
Obwieszczenie o licytacji pojazdu 2013-04-12 09:33:26
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-03-25 08:37:09
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-03-20 07:50:14
Ogłoszenie Starosty w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-03-13 10:38:30
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU 2012-11-30 14:31:25
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę nr 331/2012 zmieniającą decyzję nr 250/2012 z dnia 12.07.2012r. 2012-10-31 10:52:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowe nr 333/2012 2012-10-31 10:52:02
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy Ośrodek Hodowli Zarodowej \"Gajewo\" na przebudowę biogazowni w Tragaminie 2012-10-16 10:02:13
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Miłoradzu 2012-10-12 10:42:01
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-09-26 09:46:10
Zawiadomienie o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Miłoradzu 2012-09-06 11:24:53
Zawiadomienie Park Wiatrowy Nowy Staw sp. z o.o. budowa infrastruktury towarzyszącej - drogi wewnętrzne i transportowe 2012-08-07 13:36:25
Zawiadomienie Park Wiatrowy Nowy Staw sp. z o.o. budowa infrastruktury towarzyszącej - kable SN oraz kanalizacja światłowodowa 2012-08-07 13:35:31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy EWA na budowę stacji paliw 2012-07-27 13:48:47
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. na budowę trzech sztuk elektroni wiatrowych 2012-07-16 14:18:46
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy EWA na budowę stacji paliw ul. Koszalińska Malbork 2012-07-06 09:41:06
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw 2012-06-29 08:45:55
Opłaty za użytkowanie wieczyste 2012-06-05 14:01:31
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych 2012-06-04 09:30:16
Rodziny zastępcze 2012-05-30 08:28:33
Zawiadomie o wydaniu decyzji na wniosek firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na budowę zespołu 19 szt. elektrowni wiatrowych "Nowy Staw I" 2012-04-25 13:04:45
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Pana Artura Lewko o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku usługowego 2012-04-25 13:01:15
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2012-04-25 12:47:46
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2012-04-17 09:47:47
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU 2012-04-12 13:18:45
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego 2012-03-16 09:59:15
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2012-02-29 13:06:35
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. 2012-02-02 08:35:55
PCPR informuje, iż w dniach 20-24 lutego 2012 roku odbędzie się akcja \"Tydzien Pomocy Ofiarom Przemocy\" 2012-02-01 13:13:45
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę 2012-01-31 11:10:19
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012-01-31 11:06:26
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. 2012-01-31 09:33:02
Ogłoszenie dot. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Malborskiego na realizację projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2012 r. 2012-01-27 11:56:55
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2012-01-26 14:24:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
26 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
26 sty 2012, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
26 sty 2012, godz. 14:24