Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZZP.272.26.2024.II - Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2904G w Powiecie Malborskim
Termin składania ofert: 2024-04-22 09:00
2024-04-11 14:32:36
ZZP.272.21.2024.II - Wycinka drzew oraz utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni
Minął termin składania ofert
2024-03-27 12:47:18
ZZP.272.07.2024.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2024-03-26 08:59:41
ZZP.272.18.2024.II - Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego
Minął termin składania ofert
2024-03-01 08:50:31
ZZP.272.08.2024.II - Wykonanie usługi koszenia pobocza na drogach powiatowych
Minął termin składania ofert
2024-01-31 09:13:46
ZZP.272.04.2024.II - Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2024-01-24 12:18:41
ZZP.272.02.2024.II - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją na drogach powiatowych
Minął termin składania ofert
2024-01-23 11:42:27
ZZP.272.01.2024.MS Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Malborku.
Minął termin składania ofert
2024-01-19 13:40:00
ZZP.272/61/2023.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2024 ROKU ZADANIE nr 4 i nr 13
Minął termin składania ofert
2023-12-12 13:50:48
ZZP.272/56/2023.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2024 ROKU ZADANIE nr od 1 do 13
Minął termin składania ofert
2023-11-17 12:33:39
ZZP.272.58.2023.II - Dostawa i montaż barier drogowych na drogach powiatowych Powiatu Malbork
Minął termin składania ofert
2023-11-16 11:22:01
ZZP.272.59.2023.II - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-11-16 11:20:00
ZZP.272/53/2023.II - Dostawa z opcją zakupu mieszanki soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2023-11-02 13:17:12
ZZP.272/51/2023.II - Dostawa z opcją zakupu soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2023-11-02 12:41:53
ZZP.272.52.2023.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2023-11-02 12:10:43
ZZP.272.57.2023.II - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-11-02 11:54:46
ZZP.272.48.2023.II - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-10-17 11:50:44
ZZP.272.41.2023.II - Remont skrzyżowania dróg powiatowej nr 2916G i 2903G
Minął termin składania ofert
2023-10-16 15:14:25
ZZP.272.49.2023.II - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karpin na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-10-16 13:56:07
ZZP.272.44.2023.MS - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Minął termin składania ofert
2023-10-10 08:45:07
ZZP.272/46/2023.II - Wykonanie odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim.
Minął termin składania ofert
2023-10-06 11:25:12
ZZP.272.43.2023.II - Wykonanie odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-09-22 13:02:00
ZZP.272.38.2023.II - Wykonanie odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-09-05 10:15:51
ZZP.272.39.2023.II - Wywóz karpin oraz frezowanie pni drzew wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2023-09-05 08:54:30
ZZP.272.40.2023.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. „Przebudowa dróg śródpolnych wsi Królewo i Krasnołęka” w ramach Scalenie gruntów wsi Królewo i Krasnołęka gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2023-09-04 21:13:42
ZZP.272.08.2023.PSH - Zakup i dostawa sprzętu IT, który jest odpowiedzią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku, opierającego się na ulepszeniu bezpieczeństwa cyfrowego (...).
Minął termin składania ofert
2023-08-24 21:08:34
ZZP.27236.2023.ED - Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego - Zdolni z pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2023-08-08 11:43:42
ZZP.272.34.2023.II - Wykonanie przeglądu mostów i dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2023-07-24 08:22:17
ZZP.272.35.2023.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 3.197.859,- PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2023-06-28 12:47:44
ZZP.272.33.2023.MS - Adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych w Malborku
Minął termin składania ofert
2023-06-19 12:54:44
ZZP.272.02.2023.MS - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach scalenia gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2023-06-06 11:04:24
ZZP.272.23.2023.MS - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502
Minął termin składania ofert
2023-05-31 12:07:44
ZZP.272.22.2023.MS - "Modernizacji zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502
Minął termin składania ofert
2023-05-24 13:59:08
ZZP.272.27.2023.II - Wykonanie ścinki pobocza na drogach Powiatu Malbork wraz z jego utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm
Minął termin składania ofert
2023-05-22 09:52:47
ZZP.272.01.2023.MS - "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach scalenia gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2023-04-28 11:13:05
ZZP.272.25.2023.II - Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2023-04-27 14:24:27
ZZP.272.21.2023.II - Wykonanie usługi koszenia pobocza na drogach powiatowych
Minął termin składania ofert
2023-04-20 12:05:58
ZZP.272.24.2023.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (...) w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Malborku-BIS
Minął termin składania ofert
2023-04-07 14:34:54
ZZP.272/20/2023.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika.
Minął termin składania ofert
2023-04-03 11:32:01
ZZP.272.05.2023.PSH - Świadczenie usługi i dostaw na rzecz Starostwa Powiatowego w Malborku celem dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostowo Powiatowe w Malborku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Minął termin składania ofert
2023-03-31 21:28:29
ZZP.272/19/2023.II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika
Minął termin składania ofert
2023-03-13 10:04:35
ZZP.272.14.2023.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Minął termin składania ofert
2023-03-03 08:13:00
ZZP.272.10.2023.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych remontów i przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego Zadanie I, II i III
Minął termin składania ofert
2023-02-23 08:34:16
ZZP.272.18.2023.MS - Wykonanie Audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku przy ul. Plac Gabriela Narutowicza nr 14
Minął termin składania ofert
2023-02-23 08:16:30
ZZP.272.17.2023.II - Zapytanie cenowe: Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej
Minął termin składania ofert
2023-02-20 14:37:14
ZZP.272.15.2023.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Prawo jazdy kategorii B
Minął termin składania ofert
2023-02-02 15:09:05
ZZP.272.03.2023.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2023-02-01 14:13:18
ZZP.272.09.2023.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2023r
Minął termin składania ofert
2023-01-12 11:51:44
ZZP.272.95.2022.II Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z przedstawieniem rabatu w systemie sprzedaży bezgotówkowej
Minął termin składania ofert
2022-12-02 10:16:12
ZZP.272.94.2022.ED - Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu Zdolni z pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2022-11-25 11:45:36
ZZP.272.93.2022.ED - Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego - Zdolni z pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2022-11-24 15:28:17
ZZP.272.89.2022.II - Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego
Minął termin składania ofert
2022-11-23 08:23:08
ZZP.272.91.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Organizacja podróży służbowych
Minął termin składania ofert
2022-11-22 15:20:15
ZZP.272.90.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu branżowego języka angielskiego
Minął termin składania ofert
2022-11-22 15:18:26
ZZP.272.86.2022.II - Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z przedstawieniem rabatu w systemie sprzedaży bezgotówkowej
Minął termin składania ofert
2022-11-22 07:42:43
ZZP.272.87.2022.II ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana i montaż bariery drogowej energochłonnej w pasie drogi powiatowej nr 2936G.
Minął termin składania ofert
2022-11-18 15:04:37
ZZP.272/76/2022.II Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2023 roku. Zadanie od 1 do 13
Minął termin składania ofert
2022-11-16 12:58:31
ZZP.272/44/2022.II - Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników. Odcinek 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m. Kraśniewo poprzez budowę chodnika. Odcinek 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2901G w m. Miłoradz poprzez budowę chodnika. Odcinek 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2916G w m. Bystrze poprzez prz
Minął termin składania ofert
2022-10-27 13:12:12
ZZP.272/43/2022.II - Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników. Odcinek 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m. Kraśniewo poprzez budowę chodnika. Odcinek 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2901G w m. Miłoradz poprzez budowę chodnika. Odcinek 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2916G w m. Bystrze poprzez przebudowę chodnika. Odcinek 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2
Minął termin składania ofert
2022-10-26 11:39:49
ZZP.272/78/2022.II - Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole- Dzierzgoń
Minął termin składania ofert
2022-10-18 10:19:53
ZZP.272/77/2022.II - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole- Dzierzgoń
Minął termin składania ofert
2022-10-18 10:17:54
ZZP.272.81.2022.II - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
Minął termin składania ofert
2022-10-12 12:58:39
ZZP.272.83.2022.MS - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Minął termin składania ofert
2022-10-12 11:22:45
ZZP.272.79.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Wstęp do techniki światłowodowej
Minął termin składania ofert
2022-10-10 14:56:28
ZZP.272.75.2022.II - Pełnienie dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2023r
Minął termin składania ofert
2022-10-05 12:30:28
ZZP.272.74.2022.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2022-10-05 12:25:07
ZZP.272.73.2022.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2022-10-05 12:12:23
ZZP.272.72.2022.II - Dostawa z opcją zakupu mieszanki soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2022-10-05 12:04:03
ZZP.272.71.2022.II - Wykonanie prac polegających na podcince zwisających nad jezdnią konarów drzew rosnących przy drogach powiatowych wraz z uporządkowanie terenu po wykonanych pracach
Minął termin składania ofert
2022-10-04 07:37:24
ZZP.272.66.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2022/2023
Minął termin składania ofert
2022-09-23 13:24:51
ZZP.272.65.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2022/2023
Minął termin składania ofert
2022-09-23 13:22:35
ZZP.272.69.2022.II - Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią i naprawą drogi powiatowe w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2022-09-22 11:29:37
ZZP.272.68.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Profesjonalny recepcjonista
Minął termin składania ofert
2022-09-20 11:52:43
ZZP.272.64.2022.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w tym projektu aranżacji wnętrz dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i wyposażenie placówki socjalizacyjnej przy ul. Wybickiego 5c/3 w Malborku
Minął termin składania ofert
2022-09-06 10:08:21
ZZP.272.61.2022.II - Wykonanie ścinki pobocza na drogach Powiatu Malborskiego wraz z ich utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5 mm
Minął termin składania ofert
2022-09-02 13:03:07
ZZP.272.55.2022.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 3.993.516 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2022-08-26 09:16:11
ZZP.272.59.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - Kuchnia Molekularna
Minął termin składania ofert
2022-08-19 15:13:42
ZZP.272.58.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka - stopień zaawansowany
Minął termin składania ofert
2022-08-19 15:12:45
ZZP.272.57.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Minął termin składania ofert
2022-08-19 15:12:06
ZZP.272.53.2022.II - Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wypustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego.
Minął termin składania ofert
2022-08-16 14:10:47
ZZP.272.56.2022.DPS - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2022-08-11 08:50:31
ZZP.272.52.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka - stopień zaawansowany
Minął termin składania ofert
2022-08-08 15:40:57
ZZP.272.51.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
Minął termin składania ofert
2022-08-08 15:36:58
ZZP.272.50.2022.II - Wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2022-08-05 11:14:51
ZZP.272.48.2022.PSH - Usługa noclegowa podczas wizyty studyjnej
Minął termin składania ofert
2022-07-26 12:24:14
ZZP.272.40.2022.DPS - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2022-07-19 11:51:52
ZZP.272.48.2022.II - Zapytanie o cenę wykonania: Poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wpustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego
Minął termin składania ofert
2022-07-15 13:59:22
ZZP.272.47.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - Kuchnia Molekularna
Minął termin składania ofert
2022-07-15 11:14:42
ZZP.272.46.2022.II - Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi
Minął termin składania ofert
2022-07-13 12:42:38
ZZP.272.38.2022.II - Zapytanie cenowe - Poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wpustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego
Minął termin składania ofert
2022-07-07 14:14:13
ZZP.272.41.2022.II - Zapytanie ofertowe - Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi posiadającego dopuszczenie do pracy w Polsce (CE)
Minął termin składania ofert
2022-07-07 14:11:41
ZZP.272.45.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka ? stopień zaawansowany
Minął termin składania ofert
2022-07-06 13:40:49
ZZP.272.39.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa. Logistyka, umowy, dokumenty i reklamacje.
Minął termin składania ofert
2022-06-28 11:34:29
ZZP.272.37.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo ? Lichnowy wraz z budową chodnika
Minął termin składania ofert
2022-06-15 10:17:29
ZZP.272.36.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Minął termin składania ofert
2022-06-10 09:58:27
ZZP.272.35.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa. Logistyka, umowy, dokumenty i reklamacje
Minął termin składania ofert
2022-06-06 13:10:56
ZZP.272.34.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego zawodowego
Minął termin składania ofert
2022-06-03 16:07:58
ZZP.272.33.2022.ED - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowa
Minął termin składania ofert
2022-05-13 14:29:39
ZZP.272.24.2022.II - Wykonanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych.
Minął termin składania ofert
2022-04-27 09:46:04
ZZP.272.30.2022.ED - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
Minął termin składania ofert
2022-04-25 16:02:37
ZZP.272.28.2021.II - Zapytanie cenowe o cenę wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego na terenie powiatu malborskiego
Minął termin składania ofert
2022-04-19 10:35:32
ZZP.272.29.2022.II - Zapytanie ofertowe: Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2022-04-13 11:03:48
ZZP.272.23.2022.II - Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej 0/8 mm na zimno
Minął termin składania ofert
2022-03-25 13:38:36
ZZP.272.22.2022.II - Zapytanie ofertowe: Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim
Minął termin składania ofert
2022-03-23 13:39:38
ZZP.272.21.2022.PSH - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14
Minął termin składania ofert
2022-03-21 15:07:24
ZZP.272.20.2022.PSH - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, obr. 11, jed. ewid. miasta Malborka
Minął termin składania ofert
2022-03-16 10:21:08
ZZP.272.18.2022.PSH - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14.
Minął termin składania ofert
2022-03-10 15:28:05
ZZP.272.19.2022.II - Wykonanie remont zjazdu z drogi powiatowej nr 2915G dz. nr 115 w miejscowości Boręty, Gmina Lichnowy, województwo pomorskie.
Minął termin składania ofert
2022-03-09 14:17:37
ZZP.272.17.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego. Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G Ząbrowo - Błotnica
Minął termin składania ofert
2022-03-02 13:34:29
ZZP.272.6.2022.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2022r
Minął termin składania ofert
2022-02-22 12:29:37
ZZP.272.12.2022.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71, obręb 6 jednostki ewidencyjnej miasta Malborka
Minął termin składania ofert
2022-02-15 12:05:56
ZZP.272.14.2022.MS - Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz Jednostek organizacyjnych na okres od dnia 11.04.2022 r. do dnia 10.04.2025 r.
Minął termin składania ofert
2022-02-15 11:01:47
ZZP.272.01.2022.MS - Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14
Minął termin składania ofert
2022-02-11 12:47:14
ZZP.272.11.2022.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2022-02-08 12:24:17
ZZP.272.10.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2022-02-01 14:29:55
ZZP.272.9.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego Zadanie I i II
Minął termin składania ofert
2022-02-01 14:02:19
ZZP.272.02.2022.MS Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz Jednostek organizacyjnych na okres od dnia 11.04.2022 r. do dnia 10.04.2025 r.
Minął termin składania ofert
2022-01-21 15:58:56
ZZP.272.04.2022.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych"
Minął termin składania ofert
2022-01-14 10:48:32
ZZP.272.05.2022.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2022-01-12 10:49:19
ZZP.272.03.2022.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2022-01-10 13:56:52
ZZP.272.63.2021.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2021-12-15 11:27:18
ZZP.272.62.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych"
Minął termin składania ofert
2021-12-09 09:14:58
ZZP.272.36.2021.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2021-12-03 09:24:26
ZZP.272.59.2021.II - Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego
Minął termin składania ofert
2021-11-30 09:05:46
ZZP.272./43/2021.II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2022 roku, zadanie nr od 1 do 13
Minął termin składania ofert
2021-11-19 12:24:22
ZZP.272.58.2021.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2021-11-17 08:55:11
ZZP.272.48.2021.PSH - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMAWIAJĄCEGO
Minął termin składania ofert
2021-11-16 14:35:34
ZZP.272.52.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2021-11-16 09:46:21
ZZP.272.57.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki w roku szkolnym 2021/2022"
Minął termin składania ofert
2021-11-15 09:09:15
ZZP.272.51.2021.II - Pełnienie dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2022r
Minął termin składania ofert
2021-10-28 11:41:15
ZZP.272.50.2021.MS - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Minął termin składania ofert
2021-10-26 12:49:01
ZZP.272.49.2021.II - Pielęgnacja zadrzewienia
Minął termin składania ofert
2021-10-22 11:07:04
ZZP.272.47.2021.II - Dostawa z opcją zakupu mieszanki soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2021-10-21 10:09:45
ZZP.272.42.2021.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2021-10-21 10:02:09
ZZP.272.41.2021.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2021-10-21 09:52:20
ZZP.272.39.2021.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs AutoCAD"
Minął termin składania ofert
2021-10-18 16:39:30
ZZP.272.40.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs spawalniczy"
Minął termin składania ofert
2021-10-18 11:39:54
ZZP.272.45.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-10-05 09:46:26
ZZP.272.38.2021.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Naprawa pakietów elektronicznych
Minął termin składania ofert
2021-09-27 15:37:43
ZZP.272.37.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-09-24 15:14:26
ZZP.272.34.2021.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71, obręb 6 jednostki ewidencyjnej miasta Malborka
Minął termin składania ofert
2021-09-01 14:09:02
ZZP.272.33.2021.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, obręb 11, jednostki ewidencyjnej miasta Malborka
Minął termin składania ofert
2021-08-31 12:00:28
ZZP.272.35.2021.II - Zadanie nr 1: Naprawa chodnika w miejscowości Kaczynos; Zadanie nr 2: Naprawa drogi powiatowej nr 2902G w m. Mątowy Wielkie
Minął termin składania ofert
2021-08-30 14:41:44
ZZP.272.31.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-08-30 09:50:06
ZZP.272.30.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-08-30 09:12:52
ZZP.272.28.2021.II - Zapytanie o cenę wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego na terenie powiatu malborskiego
Minął termin składania ofert
2021-07-30 13:45:44
ZZP.272.27.2021.II - Zapytanie ofertowe o cenę: Prace polegające na podcince zwisających na jezdnia konarów drzew - 15 szt. drzew roznących w pasie drogi powiatowej nr 2904G - odc. Kraśniewo - Pogorzała Wieś oraz uporządkowanie terenu po wykonanych pracach
Minął termin składania ofert
2021-07-02 09:09:06
ZZP.272.26.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Obsługa drukarek Zig-Zag 3D oraz programów CAD do druku 3D"
Minął termin składania ofert
2021-06-15 14:30:19
ZZP.272.25.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs spawalniczy"
Minął termin składania ofert
2021-06-15 14:26:54
ZZP.272.24.2021.II - Zaproszenia do złożenia propozycji ofertowej pn.: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca nr 6, do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej.
Minął termin składania ofert
2021-06-07 14:43:37
ZZP.272/22/2021.II - Zapytanie o cenę wykonania i dostawy tablic informacyjnych
Minął termin składania ofert
2021-06-07 14:39:22
ZZP.272.21.2021.II - Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej pn. " Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej."
Minął termin składania ofert
2021-06-02 10:28:57
ZZP.272.19.2021.II - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku, do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej.
Minął termin składania ofert
2021-05-31 07:56:44
ZZP.272/14/2021.II - Powiat Malbork zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników"
Minął termin składania ofert
2021-05-20 13:07:35
ZZP.272.16.2021.II - Zapytanie ofertowe z zapytaniem o cenę wykonania usługi tj. koszenia poboczy dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2021-05-12 10:49:24
ZZP.272.18.2021.MS - Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
Minął termin składania ofert
2021-05-11 11:22:27
ZZP.272.17.2021.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ilości 150t , Królewo - Ząbrowo - Fiszewo, Kaczynos - Stare Pole.
Minął termin składania ofert
2021-05-10 10:15:20
ZZP.272.10.2021.MS - Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca nr 6 do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej
Minął termin składania ofert
2021-05-06 13:04:50
ZZP.272/14/2021.II - Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników
Minął termin składania ofert
2021-04-29 10:01:24
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2021-04-22 11:07:51
ZZP.272.13.2021.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2021-04-20 09:03:06
ZZP.272/11/2021.II - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2021-03-31 10:41:31
ZZP.272.09.2021.MS - Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz ploterów dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2021-03-19 13:48:40
ZZP.272.5.2021.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2021r
Minął termin składania ofert
2021-02-25 09:19:57
ZZP.272.7.2020.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim.
Minął termin składania ofert
2021-02-11 12:21:53
ZZP.272.02.2021.II - Plan wyrębu drzew
Minął termin składania ofert
2021-01-26 12:29:07
ZZP.272.01.2021.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2021-01-08 12:19:01
ZZP.272.79.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Operator wózków widłowych"
Minął termin składania ofert
2020-12-31 10:08:41
ZZP.272.78.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów gastronomicznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2020-12-31 08:24:42
ZZP.272.77.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14.
Minął termin składania ofert
2020-12-18 12:47:57
ZZP.272.76.2020.PSH - Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14 ? MONITORING
Minął termin składania ofert
2020-12-15 12:47:15
ZZP.272.75.2020.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2021 ROKU. ZADANIE 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13.
Minął termin składania ofert
2020-12-07 11:34:08
ZZP.272.74.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14
Minął termin składania ofert
2020-12-04 15:24:12
ZZP.272.73.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.
Minął termin składania ofert
2020-12-04 15:20:43
ZZP.272.71.2020.II - Zapytania ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2020-11-25 13:58:37
ZZP.272.66.2020.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2020-11-23 14:07:43
ZZP.272.65.2020.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2020-11-23 14:05:34
ZZP.272.64.2020.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2021 ROKU - ZADANIE OD 1 DO 13
Minął termin składania ofert
2020-11-19 11:34:52
ZZP.272.70.2020.MS - Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-11-18 13:15:23
ZZP.272.63.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2020-2021
Minął termin składania ofert
2020-10-29 12:40:52
ZZP.272.62.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki w roku szkolnym 2020-2021
Minął termin składania ofert
2020-10-29 12:37:20
ZZP.272.59.2020.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2020-2021
Minął termin składania ofert
2020-10-19 15:09:35
ZZP.272.58.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2020-2021
Minął termin składania ofert
2020-10-19 15:05:30
ZZP.272.60.2020.PSH Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14 - POWTÓRZENIE
Minął termin składania ofert
2020-10-16 17:30:07
ZZP.272.50.2020.MS - Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-10-16 12:27:48
ZZP.272.57.2020.PSH zakup i dostawa lampy wolno-stojącej bakteriobójczych/wirusobójczych UV na statywie ? przenośne
Minął termin składania ofert
2020-10-14 23:09:10
ZZP.272.56.2020.MS - Usługa pełnienia funkcji doradcy konsultanta na szczeblu powiatowym dla Powiatu Malborskiego w projekcie pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2020-10-14 11:44:41
ZZP.272.54.2020.II - Zapytanie ofertowe o cenę: 1) wymiana i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w ilości 28mb., 2) utylizacja barier betonowych dł. ok. 8mb.; z pasa drogi powiatowej nr 2927G w miejscowości Lasowice Wlk., Gmina Malbork
Minął termin składania ofert
2020-10-08 08:53:01
ZZP.272.53.2020.DPS - Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2020-10-06 14:41:02
ZZP.272.48.2020.PSH HOLOWANIE /zapytanie/
Minął termin składania ofert
2020-10-05 11:19:51
ZZP.272.47.2020.PSH - HOLOWANIE POJAZDÓW
Minął termin składania ofert
2020-09-22 11:37:03
ZZP.272.45.2020.PSH dostawa środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny w ramach Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?.
Minął termin składania ofert
2020-09-16 15:48:55
ZZP.272.44.2020.PSH Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?.
Minął termin składania ofert
2020-09-16 15:45:42
ZZP.272.39.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Prawo jazdy kategorii B"
Minął termin składania ofert
2020-08-31 12:22:05
ZZP.272.42.2020.II - Zapytanie ofertowe o Utrzymanie pasa drogowego
Minął termin składania ofert
2020-08-28 13:13:53
ZZP.272.41.2020.II - Zapytanie ofertowe o Pielęgnację Zadrzewienia
Minął termin składania ofert
2020-08-28 13:08:21
ZZP.272.34.2020.PSH - Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14
Minął termin składania ofert
2020-08-24 12:56:07
ZZP.272.40.2020.II - Zapytanie ofertowe o zakup i dostarczenie znaków drogowych pionowych
Minął termin składania ofert
2020-08-10 12:51:32
ZZP.272.29.2020.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ? w zależności od potrzeb dziecka ? dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2020-07-22 15:31:25
ZZP.272.37.2020.MS - Dostawa materiałów biurowych, dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2020-07-22 14:41:51
ZZP.272.36.2020.DPS Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2020-07-08 13:27:27
ZZP.272.31.2020.DPS - Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2020-06-19 12:08:38
ZZP.272.32.2020.II - z zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza w ilości 5.200m2
Minął termin składania ofert
2020-06-12 11:12:27
ZZP.272.33.2020.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenia pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ilości 150t
Minął termin składania ofert
2020-06-10 14:01:02
ZZP.272.18.2020.MS - Usługa pełnienia opiekuna w projekcie pn. Zróbmy to razem!
Minął termin składania ofert
2020-06-09 10:00:23
ZZP.272.30.2020.II - Wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta - Laski - Kościeleczki - DK55 na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-05-26 11:56:05
ZZP.272.26.2020.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki dł. odcinka ok. 1,80 km
Minął termin składania ofert
2020-05-22 10:55:11
ZZP.272.25.2020.II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80 km
Minął termin składania ofert
2020-05-22 09:41:49
ZZP.272.10.2020.MS - Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu
Minął termin składania ofert
2020-05-21 12:31:54
ZZP.272.28.2020.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2020-05-20 09:48:55
ZZP.272.27.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta - Laski - Kościeleczki - DK55 na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-05-12 10:49:22
ZZP.272.23.2020.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 6.503.530 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2020-04-22 13:24:41
ZZP.272.01.2020.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-04-21 11:02:08
ZZP.272.22.2020.II - Zapytanie o cenę wykonania usługi tj. koszenia poboczy dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2020-04-15 13:12:01
ZZP.272.21.2020.II - Zapytanie o cenę brutto za 1m? wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2020-04-08 11:23:21
ZZP.272.20.2020.II - Oznakowanie Pionowe
Minął termin składania ofert
2020-03-25 10:56:22
ZZP.272.17.2020.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km
Minął termin składania ofert
2020-03-05 09:58:28
ZZP.272.15.2020.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych
Minął termin składania ofert
2020-02-26 11:46:11
ZZP.272.05.2020.II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,8 km
Minął termin składania ofert
2020-02-21 11:34:22
ZZP.272.12.2020.MS - Zapewnienie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne
Minął termin składania ofert
2020-02-12 12:27:50
ED.042.2.2020.AW - Zapytanie cenowe: Transport osób na spotkanie akademickie dnia 29.02.2020 w Gdańsku
Minął termin składania ofert
2020-02-10 10:52:09
ZZP.272.11.2020.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych
Minął termin składania ofert
2020-02-06 14:52:00
ZZP.272.08.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-02-05 09:45:39
ZZP.272.07.2020.II - Zapytanie ofertowe na dostawę mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach w ilości 5 Mg do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-01-31 10:20:55
ZZP.272.09.2020.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2020-01-29 14:31:01
ZZP.272.06.2020.II - Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020 roku. Zadanie 1 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją; Zadanie 2 - Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco
Minął termin składania ofert
2020-01-17 13:30:04
ZZP.272.03.2020.PSH -WYKONANIE USŁUGI WYCENY POJAZDÓW
Minął termin składania ofert
2020-01-07 13:47:19
ZZP.272.04.2020.EM - Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2020-01-03 13:18:09
OR.272.64.2019.II - Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ok. 900m
Minął termin składania ofert
2019-12-02 13:59:18
OR.272.50.2019.II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2020 roku.
Minął termin składania ofert
2019-11-19 14:09:15
OR.272.51.2019.II - zapytanie cenowe: Dostawy z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim.
Minął termin składania ofert
2019-11-19 09:09:18
OR.272.52.2019.II - zapytanie cenowe: "Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim"
Minął termin składania ofert
2019-11-19 08:51:26
OR.272.63.2019.PSH ZAPYTANIE OFERTOWE Pn.: Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Minął termin składania ofert
2019-11-14 14:32:13
ED.042.7.2019.AW - Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób - uczniów na spotkania akademickie - wyjazd 23.11.2019r. z Malborka do Politechniki Gdańskiej przez Uniwersytet Gdański i powrót
Minął termin składania ofert
2019-11-14 10:15:35
OR.272.62.2019.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2019-11-13 13:02:43
OR.272.61.2019.PSH - Networking with Windows Server 2016; Installing and Configuring Windows Server 2012
Minął termin składania ofert
2019-11-08 12:18:50
OR.272.60.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę, usługi pracy polegającej na: Podcinka koron drzew z rozdrobnieniem gałęzi; Frezowanie pni; Wykonanie nowych nasadzeń i zabezpieczenie palikami.
Minął termin składania ofert
2019-10-30 10:59:21
OR.272.56.2019.PSH - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2019-10-25 22:25:22
OR.272.54.2019.PSH - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich  przechowywanie  na parkingu strzeżonym
Minął termin składania ofert
2019-10-24 10:38:47
OR.272.53.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. Florystyka
Minął termin składania ofert
2019-10-21 12:17:22
OR.272.48.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania remontu wewnętrznej drogi pożarowej oraz chodnika na działce nr 5/2 przy ul. Władysława Reymonta 24 w Malborku
Minął termin składania ofert
2019-10-18 14:24:16
OR.272.49.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych/kursów gastronomicznych pt.: Sushi, Obsługa klienta w gastronomii, Kurs kuchni molekularnej dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn.: Zostań ZAWODOWCEM?
Minął termin składania ofert
2019-10-17 09:27:05
OR.272.33.2019.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-10-11 11:38:07
OR.272.47.2019.PSH - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Minął termin składania ofert
2019-10-11 09:38:12
OR.272.46.2019.II - Zapytanie Ofertowe: zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w pasie drogi powiatowej nr: - 2925G w miejscowości Parszewo, Gmina Lichnowy w ilości 32 mb. i utylizacja tymczasowych barier metalowych dł. ok. 10mb., oraz - 2936G w miejscowości Złotowo, Gmina Stare Pole w ilości 36 mb.
Minął termin składania ofert
2019-10-09 13:20:53
OR.272.45.2019.II - Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r Zadanie 1 Remont drogi powiatowej 2929G ( płyty ) - 0,57km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd Zadanie 2 Remont drogi Nr 2902G ( płyty ) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m
Minął termin składania ofert
2019-10-07 12:33:20
OR.272.43.2019.DPS - "Rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Malborku"
Minął termin składania ofert
2019-10-07 12:04:25
Sygnatura sprawy: OR.272.44.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych pt. "Networking with Windows Server 2016"; ,,Installing and Configuring Windows Server 2012".
Minął termin składania ofert
2019-10-07 09:48:14
OR.272.39.2019.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-09-23 15:11:51
OR.272.40.2019.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-09-23 15:11:02
OR.272.42.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Barman Shaker"
Minął termin składania ofert
2019-09-20 15:28:22
OR.272.41.2019.II - Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych: Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57 km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd; Zadanie 2: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m
Minął termin składania ofert
2019-09-18 12:52:38
OR.272.36.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych/kursów gastronomicznych (...) dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2019-09-13 21:51:48
OR.272.37.2019.II - Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd. Zadanie 2: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m
Minął termin składania ofert
2019-09-12 10:06:03
OR.272.38.2019.ED Dostawa Pomocy Dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych - Zdolni z Pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2019-09-10 12:55:41
OR.272.35.2019.ASZ - Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego w m. Laski o nr JNI 01026485 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G Nowy Staw - Laski - Kościeleczki - Malbork oraz obiektu mostowego w m. Szymankowo o nr JNI 01026473 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2917G Lichnowy - Szymankowo - Malbork na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-09-03 14:03:54
OR.272.34.2019.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2019-08-08 08:21:19
OR.272.32.2109.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2019-08-05 12:07:46
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenia pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 130t
Minął termin składania ofert
2019-08-02 14:20:16
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza w ilości 2.700 m2
Minął termin składania ofert
2019-08-02 13:59:59
Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411.
Minął termin składania ofert
2019-07-31 13:25:13
Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup oznakowania pionowego
Minął termin składania ofert
2019-07-26 11:42:10
OR.272.27.2019.II - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411
Minął termin składania ofert
2019-07-15 13:25:28
!! PRZETARG SORW !!Przebudowa części pomieszczeń budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku
Minął termin składania ofert
2019-06-24 10:13:45
OR.272.22.2019.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 7.918.563 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2019-06-19 10:19:00
OR.272.25.2019.II - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411
Minął termin składania ofert
2019-06-18 10:38:59
OR.272.21.2019.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2019-06-17 11:05:21
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: OR.272.15.2019.PSH - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól położonych w obrębie Klecie, Gmina Stare Pole stanowiących działki nr: 8/8, 166, 130, 115/1 i 115/3 Sygnatura sprawy: OR.272.24.2019.PSH
Minął termin składania ofert
2019-06-10 14:06:28
ED.042.5.2019.AW - Zawiadomienie o wyborze, transport
Minął termin składania ofert
2019-05-31 13:57:57
OR.272.20.2019.II - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Minął termin składania ofert
2019-05-17 14:39:19
ED.042.1.2019.AW - Zapytanie cenowe - transport osób (uczniów) Malbork - Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - Malbork
Minął termin składania ofert
2019-05-16 10:44:42
OR.272.23.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę brutto za 1m2 wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2019-05-14 14:19:53
544546-N-2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Minął termin składania ofert
2019-05-07 14:37:57
OR.272.15.2019.PSH - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól położonych w obrębie Klecie, Gmina Stare Pole stanowiących działki nr: 8/8, 166, 130, 115/1 i 115/3
Minął termin składania ofert
2019-05-06 15:25:10
OR.272.19.2019.II Zapytanie ofertowe - Koszenie poboczy
Minął termin składania ofert
2019-05-06 10:13:49
OR.272.17.2019.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych
Minął termin składania ofert
2019-04-24 14:28:57
OR.272.16.2019.PSH - Dostawa literatury fachowej w ramach sieci współpracy dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-04-24 13:53:20
OR.272.01.2019.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-04-19 12:40:20
OR.272.18.2019.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Prawo jazdy kategorii B"
Minął termin składania ofert
2019-04-19 11:01:44
OR.272.13.2019.ASZ - Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz określenie wojskowej klasy obciążeń MLC dla obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-03-29 09:13:01
OR.272.14.2019.ASZ - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach 10MG do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-03-29 09:08:26
OR.272.11.2019.II - Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych o nazwie: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Minął termin składania ofert
2019-03-07 11:54:40
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork - ok. 900m. Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57km - odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd
Minął termin składania ofert
2019-03-04 14:16:44
OR.272.12.2019.PSH - "Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych"
Minął termin składania ofert
2019-03-04 10:55:38
Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Minął termin składania ofert
2019-02-22 14:50:11
OR.272.07.2019.MS - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14
Minął termin składania ofert
2019-02-18 12:37:02
OR.272.08.2019.II Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Minął termin składania ofert
2019-02-13 13:46:47
OR.272.05.2019.MS - Świadczenie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2019-02-05 14:31:34
OR.272.03.2019.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2019-02-05 11:41:44
OR.272.02.2019.MS - Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. "Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek"
Minął termin składania ofert
2019-01-25 11:43:44
OR.272.1.2019 - "Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku"
Minął termin składania ofert
2019-01-02 11:55:24
"Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym" OR.272.47.2018.PSH
Minął termin składania ofert
2018-12-27 14:25:37
OR.272.45.2018.MS - Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14
Minął termin składania ofert
2018-12-19 10:22:58
OR.272.44.2018.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-12-17 11:47:32
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2019 roku
Minął termin składania ofert
2018-12-12 10:50:31
OR.272.43.2018.ED - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych
Minął termin składania ofert
2018-12-11 10:48:33
OR.272.42.2018.MS - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2018-11-26 14:49:15
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2019 roku
Minął termin składania ofert
2018-11-22 12:25:31
Wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-11-15 13:32:59
OR.272.38.2018.II - Zakup i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2018-11-05 12:04:41
OR.272.39.2018.II - Zakup i dostawy soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim
Minął termin składania ofert
2018-11-05 12:01:46
OR.272.37.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Programowanie współbieżne w języku C ++"
Minął termin składania ofert
2018-10-24 10:58:45
OR.272.34.2018 - II - Zapytanie ofertowe - Pielęgnacja zadrzewienia
Minął termin składania ofert
2018-10-22 13:57:57
OR.272.36.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Kurs Carvingu i Kuchni molekularnej"
Minął termin składania ofert
2018-10-19 14:50:29
OR.272.35.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa"
Minął termin składania ofert
2018-10-16 13:16:32
OR.272.33.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Operator Wózka Widłowego"
Minął termin składania ofert
2018-10-16 12:56:12
OR.272.32.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Barista"
Minął termin składania ofert
2018-10-05 09:39:01
OR.272.31.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Kurs języka angielskiego i niemieckiego zawodowego"
Minął termin składania ofert
2018-10-05 09:28:24
OR.272.30.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Dekorowanie artystyczne i okolicznościowe w piekarnictwie"
Minął termin składania ofert
2018-09-26 13:34:41
OR.272.29.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Zaawansowana administracja MySQL"
Minął termin składania ofert
2018-09-26 08:55:35
OR.272.28.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Montaż, demontaż i naprawa specjalistycznych układów elektronicznych wykonanych w technice BGA"
Minął termin składania ofert
2018-09-24 11:12:06
OR.272.25.2018.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz materiałów biurowych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2018-09-20 12:58:20
OR.272.26.2018.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-09-19 14:38:32
OR.272.27.2018.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-09-19 14:35:09
OR.272.24.2018.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeuty w zakresie terapii sensorycznej w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-09-19 08:26:44
OR.272.21.2018.PSH - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-09-07 14:35:47
OR.272.22.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Zaawansowana administracja MySQL"
Minął termin składania ofert
2018-09-07 14:22:58
OR.272.20.2818.MS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 4.745.453,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2018-09-06 14:26:00
OR.272.13.2018.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2018-08-31 09:13:00
OR.272.19.2018.MS - Dostawa literatury fachowej na spotkania w ramach sieci współpracy dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2018-08-29 10:57:43
OR.272.18.2018.MS - Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wodą, sanitarną i elektryczną oraz małą architekturą na dz. nr 5/1, 5/2, 4/60 i 4/61 obr. 12 przy Reymonta 24 w Malborku - ETAP II - budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i chodnikiem
Minął termin składania ofert
2018-08-02 10:28:36
OR.272.17.2018.MS - Dostawa Aparatu Ultrasonograficznego oraz łóżek porodowych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2018-07-20 15:07:39
OR.272.12.2018.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-06-07 15:11:54
OR.272.14.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Prawo jazdy kategorii B"
Minął termin składania ofert
2018-05-25 15:03:48
OR.272.11.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Adobe Photoshop - moduł I"
Minął termin składania ofert
2018-05-07 13:57:47
OR.272.10.2018.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych materiałów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz materiałów biurowych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2018-04-19 10:39:49
Zapytanie cenowe - transport osób do Gdańska - Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat malborski"
Minął termin składania ofert
2018-04-16 15:08:35
OR.272.08.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Animator czasu wolnego"
Minął termin składania ofert
2018-03-14 09:52:22
OR.272.07.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. "Carving i garnirowanie potraw", "Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu", "Sushi", "Kuchnia meksykańska" oraz "Dekorowanie wyrobów cukierniczych"
Minął termin składania ofert
2018-03-14 09:38:03
OR.272.06.2018.MS - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych i wizyt studyjnych
Minął termin składania ofert
2018-03-05 14:05:08
Transport osób do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - zapytanie ofertowe
Minął termin składania ofert
2018-02-27 11:41:36
OR.272.05.2018.MS Świadczenie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2018-02-21 15:21:17
OR.272.04.2018.MS Świadczenie usługi doradcy konsultanta na szczeblu powiatowym dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2018-02-21 12:43:57
OR.272.03.2018.MS Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych"
Minął termin składania ofert
2018-02-21 09:32:20
OR.272.02.2018.MS - Budowa budynku basenu rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 79/82
Minął termin składania ofert
2018-02-07 11:47:54
OR.272.01.2018 - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2018-01-05 10:28:01
OR.272.15.2017 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2017-12-06 11:24:27
OR.272.34.2017 - Zakup Energii Elektrycznej dla Starostwa Powiatowego i jednostek podległych
Minął termin składania ofert
2017-12-01 11:01:28
OR.272.35.2017 - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-11-30 12:55:15
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-11-17 14:39:40
OR.272.33.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych"
Minął termin składania ofert
2017-11-17 10:51:46
OR.272.31.2017 - Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2017-11-09 11:57:00
OR.272.30.2017 - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2017/2018
Minął termin składania ofert
2017-10-31 15:26:41
OR.272.28.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Montaż, demontaż i naprawa specjalistycznych układów elektronicznych wykonanych w technice BGA"
Minął termin składania ofert
2017-10-26 13:49:54
OR.272.27.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych"
Minął termin składania ofert
2017-10-26 13:38:59
OR.272.29.2017 - Zapytanie ofertowe - Usuwanie i holowanie pojazdów
Minął termin składania ofert
2017-10-26 10:24:44
OR.272.26.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Transport i spedycja międzynarodowa przewozy drogowe i morskie"
Minął termin składania ofert
2017-10-23 15:09:22
OR.272.25.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Installing and Configuring Windows Server 2012 w roku 2017"
Minął termin składania ofert
2017-10-23 14:56:45
OR.272.24.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Język SQL w bazie danych MySQL"
Minął termin składania ofert
2017-10-23 14:20:17
OR.272.22.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs CISCO CCNA"
Minął termin składania ofert
2017-10-19 12:16:46
OR.272.23.2017 - Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek
Minął termin składania ofert
2017-10-10 13:46:05
OR.272.21.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Microsoft Windows Server 2012 - kurs podstawowy"
Minął termin składania ofert
2017-09-11 12:52:51
RI.19.2017 Usługa transportowa przewozu uczniów na targi branżowe do Poznania w dniach 25 ? 26 września 2017 roku w ramach projektu pt. "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2017-09-06 13:08:45
OR.272.19.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kuchnia molekularna"
Minął termin składania ofert
2017-08-31 14:07:16
OR.272.18.2017 Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2017-08-11 13:34:30
RI.17.2017 Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle?a 75
Minął termin składania ofert
2017-08-10 13:00:30
OR.272.17.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Carving i garnirowanie potraw
Minął termin składania ofert
2017-07-31 15:16:19
OR.272.16.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Kuchnia molekularna
Minął termin składania ofert
2017-07-31 15:07:24
RI.16.2017 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle
Minął termin składania ofert
2017-07-27 14:31:43
OR.272.14.2017 - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2017-07-26 08:45:29
OR.272.12.2017 Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała de Gaulle
Minął termin składania ofert
2017-07-24 12:51:52
15/RI/2017 Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa)
Minął termin składania ofert
2017-07-05 13:20:07
OR.272.13.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Operator wózka widłowego"
Minął termin składania ofert
2017-07-04 11:03:27
OR.272.9.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Prawo jazdy kat. B"
Minął termin składania ofert
2017-07-04 10:59:47
RI/14/2017 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku
Minął termin składania ofert
2017-06-28 09:58:33
OR.272.11.2017 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.724.947,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2017-06-26 11:14:43
PE.042.1.2015.KR - Transport osób (uczniów) na Galę laureatów konkursów regionalnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat malborski
Minął termin składania ofert
2017-06-13 11:53:46
OR.272.6.2017 - Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku
Minął termin składania ofert
2017-06-08 10:50:53
13/RI/2017 - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 25-26 września 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań)
Minął termin składania ofert
2017-05-29 10:10:25
12/RI/2017 - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa)
Minął termin składania ofert
2017-05-29 10:08:14
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Minął termin składania ofert
2017-05-17 10:10:10
Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. "Operator wózka widłowego" Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa, w ramach projektu "Zostań ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2017-05-15 13:53:16
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 07-08 października 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60 ? 734 Poznań)
Minął termin składania ofert
2017-05-10 13:33:53
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 25?26 września 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60 ? 734 Poznań)
Minął termin składania ofert
2017-05-10 13:32:46
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa)
Minął termin składania ofert
2017-05-10 13:31:33
Zapytanie cenowe - Zapewnienie wyżywienia podczas 2-dniowych targów 01-02 czerwca 2017 roku w m. Nadarzyn lub okolicach (do 20 km od Ptak Warsaw Expo, Wolica 114 D, 05-830 Nadarzyn)
Minął termin składania ofert
2017-05-10 13:29:46
Tworzenie gier komputerowych w technologii Unity Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, w ramach projektu Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2017-05-10 13:26:50
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2017-04-27 12:09:42
Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas Targów Good Game Arena Warsaw 2017 ? Targi gier komputerowych w dniach 01-02 czerwca 2017 roku
Minął termin składania ofert
2017-04-20 13:14:44
Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu dla nauczyciela pn. Tworzenie gier komputerowych w technologii Unity
Minął termin składania ofert
2017-04-12 14:54:41
Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017
Minął termin składania ofert
2017-04-05 13:24:35
Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób - uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM
Minął termin składania ofert
2017-03-29 10:05:21
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork
Minął termin składania ofert
2017-02-28 14:02:42
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2021
Minął termin składania ofert
2017-02-23 09:51:40
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork
Minął termin składania ofert
2017-02-09 13:20:08
Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób w ramach projektu "Zostan ZAWODOWCEM"
Minął termin składania ofert
2017-02-03 12:36:16
ZAWIADOMIENIE - WYBÓR DRUGI - Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat malborski".
Minął termin składania ofert
2016-12-30 09:31:20
Zapytanie cenowe 2 - transport osób/uczniów na spotkania akademickie
Minął termin składania ofert
2016-11-30 15:13:57
Zapytanie cenowe - transport osób/uczniów na spotkania akademickie
Minął termin składania ofert
2016-11-25 13:21:41
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki i informatyki w roku szkolnym 2016-2017
Minął termin składania ofert
2016-11-14 14:17:57
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" na terenie Powiatu Malborskiego.
Minął termin składania ofert
2016-11-09 14:51:20
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2016-10-24 14:56:59
Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 28/12, obr 13 miasta Malborka, przy ul. Jagiellońskiej 79/82
Minął termin składania ofert
2016-07-11 12:47:34
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku
Minął termin składania ofert
2016-06-16 15:06:27
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24
Minął termin składania ofert
2016-04-14 13:27:49
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.292.009,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.597.607 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.694.402 PLN
Minął termin składania ofert
2016-04-13 10:02:23
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2016-01-04 13:16:07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Malborskiego
Minął termin składania ofert
2015-11-17 12:46:26
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2015-09-14 08:43:29
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.334.437,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek do kwoty 2.039.609 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.294.828 PLN
Minął termin składania ofert
2015-05-18 09:33:15
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2015-03-31 09:33:22
Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej o długości około 924m, poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielowymiarowych 3x1,5x0,15m oraz przekop rowu o długości 222m w obrębie Kławki gmina Stare Pole
Minął termin składania ofert
2015-03-11 13:01:55
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.998.971,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.498.971,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 PLN
Minął termin składania ofert
2014-07-03 10:14:12
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.998.971,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.498.971,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 PLN
Minął termin składania ofert
2014-05-13 09:25:12
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m Malbork
Minął termin składania ofert
2014-05-06 14:12:57
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m, Malbork
Minął termin składania ofert
2014-04-14 10:22:28
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017
Minął termin składania ofert
2014-02-24 13:44:11
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Malborku na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (ETAP I) oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z częściową rozbiórką budynku garażowego (ETAP II)
Minął termin składania ofert
2014-02-19 10:40:05
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2014-01-16 11:08:00
Założenie Bazy Danych Obirktów Topogrficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT.
Minął termin składania ofert
2013-08-13 16:05:29
Remont izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 82-200 Malbork ul. Al. Wojska Polskiego 493
Minął termin składania ofert
2013-06-13 12:00:03
Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem detali architektonicznych - Budynek auli i sali gimnastyczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 82-200 Malbork ul. 17 Marca 6
Minął termin składania ofert
2013-06-12 13:36:16
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.867,833,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2013 z przeznaczeniem na przebudowy i remonty dróg powiatowych
Minął termin składania ofert
2013-06-07 10:19:10
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.949.507,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2013-06-07 10:15:51
Remont i adaptacja na cele oświatowe pomieszczeń w budynkach Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
Minął termin składania ofert
2013-04-25 13:34:08
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2013-03-27 11:25:04
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku
Minął termin składania ofert
2013-01-15 11:09:59
Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta i gminy Nowy Staw oraz gminy Lichnowy
Minął termin składania ofert
2012-09-11 11:09:58