Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz Stowarzyszeń KRS

Stowarzyszenia KRS

Stowarzyszenia na terenie Powiatu Malborskiego z innym organem nadzoru

 

Wykaz Stowarzyszeń działających na terenie powiatu malborskiego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

stan na dzień 08 marca 2022 roku

 

 1. Stowarzyszenie Św. Faustyny „FIDES”
  82 -200 Malbork, ul. Rolnicza 1
  Prezes: Marek Kwaterski,
  Wiceprezes: Jerzy Mieczysław Michalak,
  Członek zarządu: Bogdan Statkiewicz,
  Członek zarządu: Piotr Szwedowski
  e-mail: fides1@vp.pl
   
 2. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499
  Prezes : Jarosław Filipczak
  Wiceprezes: Justyna Sawicka-Gerber
  Sekretarz: Ewa Derkacz
  e-mail: pkd@swp.malbork.pl 
  e-mail: iwonablaszczyk@swp.home.pl

 3. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta Malborka i Okolic
  82-200 Malbork, ul. Bażyńskiego 16
  Przewodniczący: Lucja Semkowicz- Biedron,
  Wiceprzewodniczący: Ruth Schlingeloff,
  Skarbnik: Jadwiga Wardecka,
  Członek zarządu : Wojciech Pieniężny,
  Członek zarządu: Ryszard Holke.
  e-mail: smn.malbork@gmail.com
   
 4. Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Starościńska 4
  Prezes Zarządu : Krzysztof Sikora
  Wiceprezes Zarządu : Iwona Skóra
  Wiceprezes Zarządu : Anna Jagielska
  Skarbnik Zarządu : Izabela Przybysz
  Sekretarz Zarządu : Aniceta Miszkiewicz
  Członek Zarządu : Mariusz Myszkier
  Członek Zarządu : Krzysztof Rybak
  Członek Zarządu : Zdzisław Siemieniuk
  Członek Zarządu : Piotr Topolski.
  e-mail: biuro@przewodnicy.com

 

 1. Stowarzyszenie Oddział Przewodnickiego Polskiego im. Stefana Dubyny
  Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Malborku

  82-200 Malbork, ul. Starościńska 4
  Prezes: Bogdan Mąder,
  Wiceprezes: Dariusz Wasilczuk,
  Skarbnik: Jolanta Małecka,
  Sekretarz: Aniceta Miszkiewicz,
  Członek zarządu: Karol Chlebowski.
  e-mail: bmader@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie „Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się” w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 79/82
  Prezes: Łuczak Radosław,
  Sekretarz: Jaskulska Barbara Dorota
  Członek zarządu: Zaworska Justyna
  Członek zarządu: Kłosowska Marta
  Członek zarządu: Zmysłowski Tadeusz
  e-mail: bpartyka@op.pl 
   
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Medycyny Ziemi Malborskiej
  82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105-106
  Prezes: Małgorzata Zasempa,
  Wiceprezes: Julian Grzanko,
  Wiceprezes: Dariusz Kostrzewa
   
 3. Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Tu i Teraz"
  82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 3
  Prezes : Henryk Kapela,
  Wiceprezes : Krzysztof Pruchniewski,
  Sekretarz : Jerzy Fulara,
  Skarbnik : Danuta Kubiak
  Członek zarządu : Grzegorz Olszewski,
  Członek zarządu: Wiesława Wiśniewska
  Członek zarządu: Przemysław Jasieniecki
  Członek zarządu: Witkowski Krzysztof.
  e-mail: tuiteraz1@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie Amazonek w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Stare Miasto 21/18
  Prezes: Julianna Kowalczyk,
  Wiceprezes: Marianna Deka,
  Skarbnik: Wiesława Dera,
  Sekretarz: Teresa Zdanowicz,
  Członek zarządu: Bogumiła Rosłaniec.
  e-mail: amazonki.malbork@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie Taksówkarzy Malborskich w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Dworcowa 21, skr. poczt. nr 10
  Prezes: Wiesław Sołek,
  Wiceprezes: Władysław Głowiński,
  Skarbnik: Janusz Wiatr,
  Członek zarządu: Jerzy Rozlazły,
  Członek zarządu: Dariusz Wieprzycki.

 

 1. Stowarzyszenie Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  82-200 Malbork, pl. Narutowicza 14
  Prezes: Dorota Grzywacka,
  Wiceprezes: Iwona Ciecholewska,
  Wiceprezes: Zbigniew Kowalski,
  Skarbnik:  Paulina Kuchar,
  Sekretarz: Joanna Kos,
  Członek zarządu: Przemysław Siemieniuk,
  Członek zarządu: Jarosław Dymek,
  Członek zarządu : Tomasz Gratkiewicz,
  Członek zarządu: Robert Jędrzejczak,
  Członek zarządu: Przemysław Guzow,
  Członek zarządu : Monika Sobczyńska.
  e-mail: winoa@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie Pomocy „MIŚ”
  82-200 Malbork, ul. Słowackiego 74
  Przewodniczący: Roman Wesołowski,
  Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Skrzypiec,
  Członek zarządu: Aleksandra Nowak,
  Członek zarządu: Bogumiła Cieplińska,
  Członek zarządu: Danuta Suchińska.
  e-mail: mastmis@interia.pl

 

 1. Stowarzyszenie „Bezpieczny Malbork”
  82-200 Malbork, pl. Słowiański 5
  Prezes: Mariusz Wilczyński,
  Wiceprezes/Sekretarz: Mariusz Jabłoński,
  Skarbnik: Patrycja Sarnowska,
  Członek zarządu: Tomasz Farysej.
  e-mail: t.farysej@um.malbork.pl

 

 1. Stowarzyszenie „Komturia” w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Starościńska 6
  Prezes- Ryszard Sekuła,
  Skarbnik- Danuta Kołodziejska,
  Sekretarz- Jarosław Malecki,
  Członek zarządu - Grzegorz Stawski.

 

 1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Miejskie w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Daleka 67
  adres do korespondencji:
  82-200 Malbork, ul. Kraszewskiego 22/4
  Prezes: Edward Orzęcki,
  Wiceprezes: Zbigniew Kowalski,
  Skarbnik: Andrzej Lutak,
  Sekretarz: Wiesław Meksuła,
  Członek zarządu : Antoni Zdanowicz.
  e-mail: meksaw@poczta.onet.pl

 

 1. Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Przy Cukrowni „Nowy Staw” S.A. w Nowym Stawie
  82-200 Malbork, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51
  Prezes: Henryk Żak,
  Wiceprezes: Andrzej Sobociński,
  Sekretarz: Zenon Antys,
  Członek zarządu : Jan Michalski,
  Członek zarządu : Roman Kielar,
  Członek zarządu: Elżbieta Grimmius,
  Członek zarządu: Krzysztof Waleryś.

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie Chóru „Lutnia” w Malborku

KRS 0000146275
82-200 Malbork, Aleja Armii Krajowej 68
Prezes: Bożena Belcarz
Wiceprezes: Izabela Tulska

Sekretarz: Jakub Kruk
Skarbnik: Dorota Kurowska
e-mail:  lutniabb@gmail.com 

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie Lotników 
  82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20
  Przewodniczący: Józef Kędra,
  Zastępca przewodniczącego: Andrzej Pawulski,
  Sekretarz: Eugeniusz Popowski.
  e-mail: rzstradal@wp.pl

 

 1. Liga Morska i Rzeczna Jacht Klub „EOL” w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Wróblewskiego  9
  Prezes: Zdzisław Nowak,
  Sekretarz: Andrzej Błaszczykiewicz,
  Skarbnik: Józef Ewertowski.

 

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
  „AMOS” w Szawałdzie

  82-200 Malbork, Szawałd 10
  Prezes: Jadwiga Rochowicz,
  Wiceprezes: Szczepan Królik,
  Skarbnik: Zenona Marszałkowska

 

 1. Żuławski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
  82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21
  Przewodnicząca – Gabriela Effenberg,
  Wiceprzewodniczący: Marcin Grenda,
  Sekretarz: Joanna Woźnica,
  Skarbnik: Anna Załęska,
  Członek zarządu: Antoni Hajdaczuk,
  Członek zarządu: Anna Galewska,
  Członek zarządu: Zdzisław Maciąg,
  Członek: Tadeusz Treska,
  Członek zarządu : Kazimierz Kwiatkowski
  e-mail: j.woznica@podr.pl

 

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
  Intelektualną „PARASOL” w Malborku

  82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 79/82
  Prezes: Anna Nowocińska-Mucha,
  Skarbnik: Katarzyna Wiktorowicz,
  Sekretarz: Katarzyna Chojniak,
  Członek zarządu: Karolina Jezierska,
  Członek zarządu: Marta Kwiatkowska.
  e-mail: parasol.malbork@op.pl 
   
 2. Stowarzyszenie "Słoneczny Promyk"
  82-230 Nowy Staw, Dębina 46a
  Prezes: Magdalena Radzka-Tołopiło,
  Wiceprezes: Jan Gadziński,
  Członek zarządu: Beata Nawrocka

 

 1. Stowarzyszenie społeczno-kulturalne "ARS LONGA"
  82-200 Malbork, ul. Sikorskiego 33
  Prezes: Robert Kowalik,
  Wiceprezes: Ewelina Kudelska,
  Skarbnik: Anetta Ciok.

 

 1. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja”
  82-200 Malbork, Ząbrowo 85;
  Przewodnicząca: Elżbieta Halina Kołodziej,
  Wiceprzewodnicząca: Teresa Kowalska,
  Członek zarządu: Małgorzata Wydra,
  Członek zarządu: Ewelina Żółtańska.

 

 1. Stowarzyszenie "Teen challenge" chrześcijańska misja społeczna w Malborku
  82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 478
  Prezes: Małgorzata Robaczek,
  Wiceprezes: Jakub Wierzbicki,
  Skarbnik: Izabela Sylwestrowicz.
  e-mail: kzmalbork@interia.pl

 

 1. Stowarzyszenie "Chorągiew Ziemi Malborskiej"
  82-200 Malbork, Pl. Słowiański 4A
  Prezes: Tomasz Biblis,
  Wiceprezes: Piotr Mularczyk,
  Skarbnik: Lucyna Słomska
  e-mail: bractwochzm@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie Malborskie Centrum "Kwadrat"
  82-200 Malbork, ul. M. Konopnickiej 69D/7
  Prezes: Waldemar Klawiński,
  Wiceprezes: Anna Szade,
  Sekretarz: Katarzyna Topuszek,
  Skarbnik: Hanna Duda,
  Członek zarządu: Szymon Sułkowski
  e-mail: mc2.malbork@gmail.com

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS”

82-200 Malbork, ul. Tadeusza Kotarbińskiego 2D/2
Prezes: Krystyna Panek,
Wiceprezes: Krystian Czyżyk,
Sekretarz: Ewelina Ernestowicz,
Skarbnik: Karolina Doering.

 

 1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Malborskiego
  82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
  Prezes: Mirosław Czapla,
  Zastępca Prezesa: Marek Charzewski,
  Skarbnik: Marcin Kwiatkowski

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Dziecku i Rodzinie "FAMA"
  82-200 Malbork, ul. Nowowiejskiego 48
  Prezes: Małgorzata Madej,
  Wiceprezes: Magdalena Korycka,
  Sekretarz: Joanna Żołdak,
  Skarbnik: Joanna Kochańska,
  Członek zarządu : Urszula Mela.
  e-mail: famamalbork@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej
  82-200 Malbork, Lasowice Wielkie 20
  Prezes: Danuta Zalewska,
  Skarbnik: Bożena Szafruga,
  Członek zarządu: Ewelina Zalewska-Baranowska.

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Jana Pawła II
  82-200 Malbork, ul. Wybickiego 2
  Prezes: Małgorzata Szulc,
  vice prezes: Krzysztof Łaszuk,
  Skarbnik: Maria Kopacka       

 

 1.       Malborskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
  82-200 Malbork, ul. Słowackiego 18
  Prezes: Zbigniew Zakrzewski,
  Wiceprezes-sekretarz: Robert Cierpiałowski,
  Skarbnik: Grzegorz Świderski,
  Członek zarządu: Łukasz Jeżewski,
  Członek zarządu: Piotr Murawski,
  Członek zarządu: Waldemar Połeć,
  Członek zarządu: Ryszard Furmaniak.

 

 1.   Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku
  82-200 Malbork, al.. Wojska Polskiego 91
  Prezes: Roman Szultka,
  Wiceprezes: Andrzej Derlecki,
  Sekretarz: Witold Świątek,
  Skarbnik: Andrzej Stefański,
  Członek zarządu: Jacek Goszczyński,
  Członek zarządu: Przemysław Boleski,
  Członek zarządu : Zbigniew Lipski.

 

 1.      Stowarzyszenie Witalis
  82-224 Lichnowy, ul. 10 Marca 51
  Prezes: Leszek Lipa,

Wiceprezes: Michał Romanowski
Członek: Maciej Dunajski,
Skarbnik: Natalia Kwitnewska,
Członek zarządu: Paweł Bury,
Członek zarządu: Wioletta Richert.
e-mail: witalis.lisewo@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie Konfraternia Puszkarzy Królewskich
  82-200 Malbork, ul. Kraszewskiego 10/1
  Przewodniczący: Radosław Karolczuk,
  Zastępca: Michał Mroczkowski,
  Sekretarz: Maciej Karolczuk,
  Skarbnik: Karol Żarski.
  e-mail: m.karolczuk@poczta.fm

 

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Makulatura”
  82-200 Malbork, ul. Kościuszki 54
  Prezes: Sławomir Olchowik,
  I wiceprezes: Paweł Podgórski,
  II wiceprezes: Maciej Bajur,
  Sekretarz: Grzegorz Nowaliński,
  Skarbnik: Katarzyna Zając.
  e-mail: s.olchowik@wp.pl

 

 1. Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Malborku
  82-200 Malbork, Aleja Wojska Polskiego 48/205
  Przewodniczący: Maria Prior-Nowak,
  Wiceprzewodniczący: Jan Wilk,
  Sekretarz: Karolina Dajewska,
  Skarbnik: Ewa Pehnke,
  Członek zarządu: Bodo Rueckert.

 

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska HUFIEC MALBORK
  82-200 Malbork, ul. Plac Narutowicza 14
  Komendant: Ryszard Siekierski,
  Zastępca komendanta: Emilia Zielińska,
  Skarbnik: Elżbieta Gilecka,
  Członek: Bartosz Głąb,
  Członek: Bartłomiej Lach,
  Członek: Tadeusz Orzęcki.
  e-mail: malbork@zhp.pl
  e-mail: apoloniusz-zachara@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"
  82-200 Malbork, adres do korespondencji: ul. Stanisława Hadyny 18

Prezes: Alicja Chlebowicz,
Wiceprezes: Grażyna Nadolska,
Sekretarz: Beata Kacprowicz,
Członek zarządu: Sylwia Jasińska
Członek zarządu : Krystyna Kucharzyk

 

 1. Stowarzyszenie Miłośników Malborka "Forum"
  82-200 Malbork, ul. Kraszewskiego 22/2
  Prezes: Michał Falkowski,
  Wiceprezes: Grzegorz Paweł Kus,
  Skarbnik: Joanna Skopczyńska,
  Sekretarz: Tomasz Drózda,
  Członek Zarządu: Marcin Szumski
  e-mail: stowarzyszenie.forum@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie "Latorośl" w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Jagiellońska 94
  Prezes: Beniamin Dembiński,
  Zastępca Prezesa: Agnieszka Helena Predygier,
  Sekretarz: Barbara Langowska,
  Sekretarz: Wolska Paulina
  Skarbnik: Leszek Giza,
  Członek zarządu: Marlena Smoter – Zdziebłowska
  e-mail: agnieszapredygier@o2.pl

 

 1. Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"
  82-230 Nowy Staw, Świerki 30
  Prezes: Aleksandra Kaczmarska,
  Zastępca Prezesa: Anna Maszota,
  Sekretarz: Mariola Niewczas,
  Skarbnik: Agnieszka Michcik.

 

 1. Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu
  82-230 Nowy Staw, ul. Jana Pawła II 2
  Prezes: Paweł Kot,
  Sekretarz: Waldemar Kalinowski
  Skarbnik: Monika Szulkowska

 

 1. Stowarzyszenie Lotnicze "Orlik - Malbork"
  82-200 Malbork, miejsc. Kościeleczki 41A
  Prezes: Bogdan Mendelson,
  Sekretarz: Stanisław Bloch,
  Skarbnik: Mirosław Chrząszcz,
  Członek Zarządu: Maciej Leśniewski,
  Członek Zarządu: Roman Orliński.

 

 1. Stowarzyszenie "Radosny Przedszkolak"
  82-230 Nowy Staw, ul. Gdańska 43B
  Prezes: Dominika Krystyna Stankiewicz,
  Wiceprezes: Anna Bychowska,
  Skarbnik: Maria Wiatr,
  Sekretarz: Bożena Pas.

 

 1. Żuławskie Stowarzyszenie Motocyklowe
  82-230 Nowy Staw, ul. Jana Pawła II 2
  Prezes: Marek Borkowski,
  Wiceprezes: Krzysztof Kleszcz,
  Sekretarz: Dawid Nowosielski,
  Skarbnik: Barbara Kołsut Kleszcz,
  Członek zarządu: Łukasz Niedźwiecki
   
 2. Malborskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego
  82-200 Malbork, ul. Słowackiego 72B
  Prezes: Damian Rak,
  Z-ca prezesa: Anna Kołodziejska,
  II z-ca prezesa: Joanna Stetzka,
  Sekretarz: Anna Perzanowska,
  Skarbnik: Alicja Barra
   
 3. Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa – Rozwój i Zabawa”
  82-224 Lichnowy, Lichnówki 30
  Prezes: Kinga Rykała,
  Sekretarz: Henryka Teszka,
  Skarbnik: Katarzyna Malicka,
  Członek zarządu : Marzena Smagała      

 

 1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
  82-200 Malbork, ul. Kopernika 1
  Prezes: Marta Osowska- Utrysko,
  Wiceprezes: Danuta Kuczewska,
  Sekretarz: Ewa Heller
   
 2. Stowarzyszenie „Nasz Malbork”
  82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 48/202
  Prezes: Grzegorz Kłak
  Wiceprezes: Ścibisz Paweł
  Sekretarz: Wiktor Janicki,
  Skarbnik: Ewa Pehnke
  Członek Zarządu: Izabela Krzemianowska - Strzelec
   
 3. Stowarzyszenie „Kałdowo”
  82-200 Malbork, ul. Tczewska 13
  Prezes: Paweł Kołkowski,
  Wiceprezes: Marek Mizgała,
  Skarbnik: Tomasz Chomicz,
  Członek zarządu: Małgorzata Pacholec Góral,
  Członek zarządu : Beata Adela Kaja.
  e-mail: szkola65@o2.pl
   
 4. Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich „Złotowianki”
  82-220 Stare Pole, Złotowo 61
  Prezes: Marta Bełz,
  Wiceprezes: Barbara Sienkiewicz,
  Skarbnik: Krystyna Weber,
  Członek zarządu : Krystyna Burczik,
  Członek zarządu : Bożena Weber,
  Członek zarządu : Krzysztof Winiarski.
   
 5. Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole w Starym Polu”
  82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 22
  Prezes: Karolina Czerepak,
  Wiceprezes: Michał Szoska,
  Sekretarz: Magdalena Golińska,
  Skarbnik: Michał Zielski

 

 1. Stowarzyszenie Malborski Klaster Turystyczny

82-200 Malbork, ul. Kościuszki 54
Prezes: Jarosław Filipczak,
Wiceprezes: Jarosław Butryn,
Sekretarz: Patrycja Zachara- Diachenko,
Skarbnik: Krystyna Mielnik,
Członek zarządu: Dawid Zieliński.

 

 1. Stowarzyszenie Ogrodowe „PEMAL” w Malborku

82-200 Malbork, ul. Sportowa
Prezes: Zdzisław Czerzniewski,
Sekretarz: Renata Wesołowska-Orłowska.

 

 1. MALBORSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN „Po-Moc”
  82-200 Malbork, ul. Nowowiejskiego 48
  Prezes: Sabina Jezierska
  Skarbnik: Joanna Worach
  Sekretarz: Jacek Konkol
  Członek zarządu: Joanna Żołdak,
  Członek zarządu: Lidia Waszczyk.
  e-mail: kadry@cpu.malbork.pl

 

 1. Malborskie Stowarzyszenie „OŚ”
  82-200 Malbork, ul. Stare Miasto 21/18
  Prezes: Dorota Wiśniewska,
  Wiceprezes: Gabriela Michalska,
  Sekretarz: Szymon Klein.
  e-mail: os.malbork@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”

82-213 Miłoradz, Kończewice 4
Prezes: Małgorzata Święcka
Wiceprezes: Małgorzata Napieracz
Sekretarz: Justyna Niemas
Skarbnik: Emilia Witek
e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców „AKTYWNI” Stare Pole

82-220 Stare Pole, ul. Dworcowa 1/5
Prezes: Magdalena Roman
Wiceprezes: Anna Woś
Skarbnik: Ewa Cyran
Członek Zarządu: Janusz Salomonik
Członek Zarządu: Joanna Goliszek
Członek Zarządu: Mirosław Gliniecki
e-mail: roman_magda@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie COOLTURALNY NOWY STAW
  82-230 Nowy Staw ul. Jana Pawła II 2
  Prezes: Anna Świderska,
  I Wiceprezes: Dagmara Pawłowska- Ossowska,
  II Wiceprezes: Krzysztof Osijewski,
  Skarbnik: Małgorzata Ejsmont,
  Sekretarz: Anita Szczutowska,
  Sekretarz: Małgorzata Ostrowska.
  e-mail: scns@wp.pl

 

 1.       Stowarzyszenie „Fortis”
  82-200 Malbork, ul. Czerskiego 15 B/14
  Prezes: Czesław Besman,
  Wiceprezes: Mariusz Kaszubowski,
  Sekretarz: Paweł Sikora,
  Skarbnik: Krzysztof Kaszubowski.
  e-mail: maripoll@onet.pl

 

 1.    Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju
  82-200 Malbork ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 43
  Prezes: Dariusz Kralewski,
  Wiceprezes: Patrycja Kozłowska,
  Wiceprezes: Stanisław Kwitniewski.
  e-mail: patrycjak@o2.pl

 

 1.     Stowarzyszenie Malborskie Morsy
  82-200 Malbork, ul. T. Kościuszki 54
  Prezes: Marek Szysz,
  Sekretarz : Paulina Włodarczyk,
  Skarbnik: Krzysztof Jaworski,
  Członek Zarządu: Zbigniew Grzybek,
  Członek Zarządu: Arkadiusz Majewski .
  e-mail: malborskiemorsy@gmail.com

 

 1.    Stowarzyszenie „Obywatele Kreatywni”
  82-200 Malbork, ul. M. Konopnickiej 69 d/7
  Prezes: Waldemar Klawiński,
  Wiceprezes: Dorota Wiśniewska,
  Sekretarz: Remigiusz Chojnacki.
  e-mail: obywatelekreatywni@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie „DOBRA SZKOŁA”
  82-200 Malbork, pl. G. Narutowicza 15
  Prezes: Maria Milczarek,
  Wiceprezes: Jolanta Rodziewicz- Klawińska,
  Skarbnik: Aleksandra Witkowska,
  Sekretarz: Bożena Wereszczyńska,
  Członek zarządu : Magdalena Chaja.

 

 1. Stowarzyszenie Federacja Hanza
  ul. St. Moniuszki 89, Nowa Wieś Malborska
  82-200 Malbork
  Prezes: Kamil Zieliński,
  Wiceprezes zarządu: Malinowska Marlena,
  Sekretarz: Piotr Holke.

 

 1. Malborskie Forum Pomocowe
  82-200 Malbork ,ul. T. Kościuszki 54
  Prezes: Edward Skalny,
  Wiceprezes: Adrian Czaban,
  Skarbnik: Kamila Raczkowska,
  Członek zarządu: Wioletta Murawska,
  Członek zarządu: Aleksandra Kudźma,
  Członek zarządu: Joanna Senz,
  Członek zarządu: Krzysztof Hajbowicz.
  e-mail: ktosia19872@interia.pl

 

 1. Stowarzyszenie „Młodzi dla Żuław”
  82-213 Miłoradz ,ul. Żuławska 8
  Prezes: Anna Celiowska – Nietrzebka,
  Wiceprezes: Marcin Szesza,
  Skarbnik: Anna Smolińska,
  Sekretarz: Dominika Wróbel.
  e-mail: mlodzi.dla.zulaw@wp.pl

 

 1. Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach

82-213 Miłoradz, ul. Polna 2
Prezes: Katarzyna Beata Burchardt,
Wiceprezes: Jan Stanisław Burchardt,
Sekretarz: Ryszard Grabowski.
e-mail: dawnawozownia@gmail.com

 

 1. Stowarzyszenie Aktywna Rodzina Malbork

ul. Norweska 6, Nowa Wieś Malborska
82-200 Malbork
Prezes: Tomasz Arkadiusz Molasy
Sekretarz: Weronika Krystyna Ulatowska
Skarbnik: Dorota Kinga Molasy
Członek zarządu : Jacek Mania

 

 1. Stowarzyszenie „ Roztańczony Malbork”

82-200 Malbork, Stare Miasto 21/18
Prezes: Zawadziński Mariusz Karol,
Wiceprezes: Sierla Daria Żaneta,
Wiceprezes: Kołodyński Tomasz Jan,
Sekretarz: Prill Marcelina Anna,
Skarbnik: Siemaszkiewicz Karolina Anna.

 

 1. Stowarzyszenie „Mistrzostwa Sportowego Rycerz Malbork”

82-200 Malbork ,Plac Gabriela Narutowicza 11/9
Prezes: Tumelis Marek Grzegorz,
Wiceprezes: Sielicka Aleksandra,
Skarbnik: Bożena Sielicka.

 

 1. Nadwiślańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Malborku

KRS 0000826183

82-200 Malbork, ul. Stare Miasto 21/18
Prezes: Dorota Wiśniewska
Wiceprezes: Marcin Paweł Karwowski
Członek zarządu: Łukasz Ogonowski

 

 1. Gminna Akademia Sportowa ISKRA MALBORK

KRS 0000933634

Lasowice Wielkie 65A, 82-200 Malbork
Prezes Zarządu: Paweł Sławomir Jabłoński
Wiceprezes Zarządu: Dawid Chomicz
Sekretarz Zarządu: Ewelina Magdalena Kryczyk
e-mail: pawel_jablonski86@wp.pl

 1. Stowarzyszenie MM-Morsy

KRS 0000942283

Tralewo 19G/2, 82-230 Nowy Staw
Prezes Zarządu: Albert Witkowski
Wiceprezes Zarządu: Adelina Anna Turo-Podbereżny
Skarbnik Zarządu: Beata Anna Chodzińska
e-mail: morsymalborskie@gmail.com

 1. Stowarzyszenie „Malbork wczoraj i dziś”

KRS 0000971800

82-200 Malbork, Stare Miasto 21/18
Prezes: Tomasz Agejczyk
Zastępca Prezesa: Adam Władysław Noworacki

Sekretarz: Piotr Jacek Piesik
Skarbnik: Joanna Karwowska

Członek Zarządu: Wiesław Lewandowski

     

 1. Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego

        KRS 0000970959

82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1
Prezes Zarządu: Jerzy Szałach
Członek Zarządu: Jacek Wojciech Michalski

 

 1. Stowarzyszenie Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej 

KRS 0001087073

82-200 Malbork, ul. Francuska 52

Prezes Zarządu: Maciej Rażewski

Wiceprezes Zarządu: Daria Śliwa

    

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Parafii p.w. Zesłania Ducha Św. w MalborkuPiaski - w likwidacji
  82-200 Malbork, ul. Nogatowa 7
  Prezes: Lech Klejmont,
  Wiceprezes/Naczelnik: Grzegorz Tkaczyk,
  Sekretarz: Paweł Szaramowicz,
  Skarbnik: Zofia Barwińska,
  Członek zarządu: Anna Barwińska

 

 1. Ochotnicza Straż Pożarna RATOWNICTWO WODNE w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Wybickiego 1
  Prezes: Jarosław Bartosik,
  Wiceprezes/Naczelnik: Andrzej Komar,
  Sekretarz: Marcin Przedwojewski,
  Skarbnik: Barbara Małkowska,
  Gospodarz: Marcin Jaworski,
  Członek zarządu: Tomasz Czarnota,
  Członek zarządu : Krzysztof Baran.
   
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lasowicach Wielkich
  82-200 Malbork, Lasowice Wielkie 82
  Gospodarz: Sylwester Radziewicz,
  Prezes: Arkadiusz Grad,
  Sekretarz: Ewelina Zalewska Baranowska,
  Wiceprezes: Tadeusz Awdziejuk,
  Skarbnik: Karolina Zalewska,
  Członek: Krzysztof Kępka,
  Członek: Dorota Nowicka,
  Członek: Dorota Dzwonek
   
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Szawałdzie
  82-200 Malbork, Szawałd
  Prezes: Lech Majka,
  Wiceprezes/Naczelnik: Rafał Krupa,
  Sekretarz: Łukasz Szalkowski,
  Skarbnik: Paweł Majka,
  Gospodarz: Ryszard Garczewski.
  e-mail: karolinastasiolek89@wp.pl
   
 4. Terenowa Ochotnicza Straż Pożarna w Stogach
  82-200 Malbork, Stogi 15
  Prezes: Józef Marchaj,
  Wiceprezes-naczelnik: Jan Rycki,
  Wiceprezes: Marcin Rycki,
  Z-ca Naczelnika: Mariusz Wyciszkiewicz,
  Sekretarz: Maria Robak,
  Skarbnik: Danuta Dzięgiel,
  Gospodarz: Józef Machaj,
  Kronikarz: Anna Sidorowicz,
  Członek: Przemysław Kapuściński
   
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoradzu
  82-213 Miłoradz, ul. Główna 54
  Prezes: Grzegorz Sobczyk,
  Wiceprezes: Jarosław Grabowski,
  Wiceprezes/Naczelnik: Adam Dawidowicz,
  Z-ca Naczelnika: Arkadiusz Jędrzejewski,
  Sekretarz: Łukasz Chrzanowski,
  Skarbnik: Robert Nietrzebka,
  Gospodarz: Kacper Grabowski.
   
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kończewicach
  82-213 Miłoradz, Kończewice 40
  Prezes: Wanda Góral,
  Wiceprezes:
  Sekretarz: Łukasz Słowiński,
  Skarbnik: Andrzej Kowalczyk,
  Naczelnik: Mariusz Waleryś,
  Gospodarz: Ryszard Góral
   
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Mątowach Wielkich
  82-213 Miłoradz, Mątowy Wielkie 22
  Prezes: Kazimierz Kopczyński
  Wiceprezes: Zbigniew Abramek,
  Wiceprezes: Władysław Strąk,
  Naczelnik: Jan Mroziński,
  Sekretarz: Agnieszka Polak,
  Skarbnik: Tadeusz Kowalik,
  Gospodarz: Marcin Rogoziński.
   
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbrowie
  82-220 Stare Pole, Ząbrowo 34
  Prezes: Grzegorz Wala
  Wiceprezes-Naczelnik: Janusz Tuleja,
  Sekretarz: Andrzej Trawiński,
  Skarbnik: Jadwiga Żuk,
  Gospodarz: Zbigniew Boćko
   
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Polu
  82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
  Prezes: Jerzy Marcinkowski,
  Wiceprezes-Naczelnik: Andrzej Pehnke,
  Z-ca Naczelnika: Sławomir Czartowski,
  Sekretarz: Robert Licznerski,
  Skarbnik: Krystyna Fałek,
  Gospodarz: Edmund Radkiewicz,
  Członek: Krzysztof Bochyński
   
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie
  82-224 Lichnowy, Szymankowo, ul. Główna 5
  Adres korespondencyjny: 82-224 Lichnowy, Szymankowo, ul. Bohaterów Września 1939 r. 14a
  Prezes: Johannes Grenzler,
  Wiceprezes-Naczelnik: Szymon Siudowski
  Z-ca naczelnika: Marek Chamula,
  Sekretarz: Karolina Polak,
  Skarbnik: Robert Sienkowiec,
  Gospodarz: Marcin Chamula,
  Członek zarządu: Zbigniew Puzio
  e-mail: grenzler@gmx.de
   
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim
  82-224 Lichnowy, Lisewo Malborskie ul. Braterska 12
  Prezes: Marek Jabłoński,
  Naczelnik: Krzysztof Kańczugowski,
  Z-ca naczelnika: Grzegorz Kot,
  Sekretarz: Joanna Czubek,
  Skarbnik: Małgorzata Pułczyńska,
  Gospodarz: Robert Bzowski
   
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie
  82-224 Lichnowy, Pordenowo 1
  Prezes: Irena Kucharek,
  Wiceprezes-naczelnik: Maria Wawrynowicz,
  Sekretarz: Adam Fijas,
  Skarbnik: Radosław Nega,
  Gospodarz: Jan Witek
   
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach
  82-224 Lichnowy, ul. Jesionowa 9
  Prezes: Piotr Smagała,
  Wiceprezes-Naczelnik: Bartosz Dominiak,
  Z-ca Naczelnika: Mirosław Pietrzyk,
  Sekretarz: Mateusz Kochański,
  Skarbnik: Krzysztof Smagała,
  Gospodarz: Kamil Kochański

 

 1. Terenowa Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Stawie
  82–230 Nowy Staw, ul. Słowackiego 2/1
  Prezes: Czesław Żmuda,
  Wiceprezes-naczelnik: Piotr Pelowski,
  Sekretarz: Jacek Stępniak,
  Skarbnik: Adam Buszman,
  Gospodarz: Marcin Kwiatkowski,
  Członek: Aleksandra Stępniak,
  Członek: Eugeniusz Tylicki,
  Członek: Sławomir Kępka
  e-mail: osp_nowystaw@interia.pl
   
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Myszewie
  82-230 Nowy Staw, Myszewo 36a
  Prezes: Mateusz Stefaniak,
  Wiceprezes: Mirosław Kozłowski,
  Naczelnik: Antoni Bednarczyk,
  Skarbnik/sekretarz: Henryk Śmiech,
  Gospodarz: Marcin Kaczyński,
  Kronikarz: Paweł Płóciennik,
  Członek: Adrian Mazur
   
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipince
  82-230 Nowy Staw, Lipinka 16
  Prezes: Jan Stasiak,
  Naczelnik: Tadeusz Prokopowicz,
  Z-ca Naczelnika: Tadeusz Hejnowski,
  Skarbnik: Małgorzata Stasik.
  Gospodarz: Łukasz Prokopowicz.

 

Stowarzyszenia na terenie Powiatu Malborskiego z innym organem nadzoru:

 

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" zs. w Borowym Młynie
  Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
  ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw
  Kierownik - Waldemar Konopka
  tel. 510 262 507, 510 262 508, 510 262 510
  e-mail: agape.nowystaw@o2.pl
   
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych "AGAPE"
  Schronisko w Szawałdzie
  Szawałd 16, 82-200 Malbork
  Kierownik  - Katarzyna Zakrzewska
  tel. 510 262 494, 510 262 483
  e-mail: agapeszawald@op.pl
   
 3. Polski Związek Krótkofalowców
  Żuławski Oddział Terenowy w Malborku
  Pl. G. Narutowicza 14
  82-200 Malbork
  Prezes: Ryszard Siekierski
  Wiceprezes: Jerzy Czapliński
  Skarbnik: Grzegorz Radtke

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zagórska

Data wytworzenia:
10 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
10 sty 2012, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
26 lut 2024, godz. 08:13