Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Obowiązek opłaty obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672, dalej "POŚ") są:

a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt. 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gopodarczej (m.in. jednostka samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy; samorządowe zakłady budżetowe; fundacje; stoawrzyszenia; instytucje kultury; SPZOZ-y);

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt. a), korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów znajdziecie Państwo na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
29 cze 2016

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
29 cze 2016, godz. 09:31

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
14 cze 2023, godz. 13:05