Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 38 000,00 zł
Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy „Rzemieślnik” w Malborku

 

Organizacja Memoriału im. Stanisława Partyki

5 000,00

4 000,00

1 000,00

---

2.

 Kobiecy Klub Piłki Nożnej „Olimpico” w Malborku

 

Piłka nożna dziewcząt w powiecie malborskim

17 000,00

13 600,00

3 400,00

2 000,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Malborku

 

Program upowszechniania i propagowania kultury fizycznej poprzez organizację profesjonalnego szkolenia w piłce siatkowej dziewcząt oraz udział w młodzieżowych i seniorskich rozgrywkach ligowych, udział w turniejach, a także organizację własnych turniejów i zgrupowań siatkarskich

91 600,00

45 800,00

45 800,00

2 000,00

4.

Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski „Pomezania” w Malborku

 

Program wspierania działań pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej

44 700,00

28 700,00

9 000,00

2 000,00

5.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku

 

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu powiatu malborskiego. Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi smoczych

85 000,00

85 000,00

0,00

30 000,00

6.

Malborski Klub Kyokushin Karate

 

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate Kyokushin

9 700,00

5 500,00

4 200,00

2 000,00

7.

Stowarzyszenie Endorfina

 

Aktywna Wiosna

16 600,00

12 500,00

4 100,00

---

8.

Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork”

 

Nauczanie, doskonalenie i trenowanie koszykówki oraz organizowanie i uczestniczenie w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży z miejscowości Malbork

31 330,00

21 330,00

10 000,00

---

 

  1. turystyka i krajoznawstwo – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku

V Piknik Biegowy i Marsz Nordic Walking „Dla Autyzmu”

37 140,00

5 500,00

31 640,00

2 800,00

2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki w Malborku

Cykl 3 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy Polskę z PTTK”

5 250,00

1 200,00

4 050,00

1 200,00

 

  1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 10 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Koło Łowieckie „Szarak”

Wzrost populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej w powiecie malborskim

12 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

2.

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach

Razem dla żuławskiej przyrody

3 500,00

2 800,00

700,00

2 000,00

 

  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Chóru „Lutnia”

Koncert – Miserere Mei, Deus na jazzowo

6 800,00

4 000,00

2 800,00

2 000,00

2.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim

„Zabytkowo i klockowo” – powiatowe warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu malborskiego dla dzieci

1 500,00

1 350,00

150,00

1 000,00

3.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

2 500,00

2 000,00

500,00

1 500,00

4.

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw

Potrawy tradycją malowane

3 500,00

3 000,00

500,00

2 000,00

5.

Stowarzyszenie Roztańczony Malbork

„Cały Malbork Tańczy z Nami”

18 975,00

9 900,00

9 075,00

3 000,00

6.

Stowarzyszenie Kombatancko-Społeczne Związku Polaków „Młody Las” - Koło Malborskie

„Młody Las” – ocalić od zapomnienia

12 834,00

10 000,00

2 834,00

2 500,00

7.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Malborski Marsz Niepodległości

14 300,00

11 000,00

3 300,00

4 000,00

8.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Warszawa 44”

14 300,00

11 000,00

3 300,00

4 000,00

9.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku

Przedstawienie słowno-muzyczne „Wielcy Nieobecni …”

19 485,00

15 600,00

3 885,00

---

10.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Zamkowe Kameralia2020 – X-lecie

29 820,00

15 000,00

14 820,00

---

 

  1. ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 4 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

X Festyn Trzeźwości

5 980,00

1 200,00

4 780,00

800,00

2.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

XVII Malborski Bieg Trzeźwości

3 800,00

1 000,00

2 800,00

700,00

3.

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”

Uczestnictwo w Jasnogórskich Spotkaniach Trzeźwości w Częstochowie

4 647,00

1 000,00

3 647,00

---

4.

Stowarzyszenie Amazonek w Malborku

Podążać ku zdrowiu

3 480,00

2 400,00

1 080,00

---

5.

Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego

Dzień Ratownictwa Medycznego

10 575,00

2 000,00

8 575,00

1 500,00

6.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku

W zdrowym ciele zdrowy duch - kontynuacja

22 720,00

8 000,00

14 720,00

---

7.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

3 505,00

2 300,00

1 205,00

1 000,00

8.

Stowarzyszenie Endorfina

Zdrowi jak zima

5 200,00

4 000,00

1 200,00

---

 

  1. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – 5 000,00 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt  projektu

Oczekiwana kwota dotacji

Wkład własny

Przyznana kwota dotacji

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Centrum Organizacji Pozarządowych

16 600,00

5 000,00

11 300,00

5 000,00

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Grabowska

Data wytworzenia:
24 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
24 lut 2020, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
24 lut 2020, godz. 08:55