Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w Malborku

Do zadań Biura należy przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

Siedziba Biura Rzeczy Znalezionych

Biuro ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku – Pl. Słowiański 17, Malbork, pok. nr 44 (I piętro).

Informacje o zagubionych rzeczach można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30:

  1. telefonicznie 55 646 04 39,

  2. osobiście w Starostwie Powiatowym w Malborku – pok. nr 44,

Podstawa prawna

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym w Malborku na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) oraz

  2. art. 187 i 189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie Powiatu Malborskiego, a także rzeczy znalezione przez osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Malborskiego (przypadki, kiedy rzeczy zostały znalezione poza granicami powiatu malborskiego).

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego oddawane są przez znalazcę zarządcy tego budynku lub środka transportu. Zarządca przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania.

Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku, gdy jej wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł.

Okres przechowywania rzeczy

W Biurze są przechowywane rzeczy znalezione przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej po odbiór.

Termin odbioru

Termin do odbioru rzeczy znalezionej wynosi 1 rok i należy go liczyć od momentu wezwania przez tut. Biuro osoby uprawnionej do jej odbioru rzeczy.

W razie braku możliwości wezwania osoby uprawnionej do odbioru – termin podjęcia rzeczy znalezionej wynosi 2 lata, od momentu znalezienia rzeczy.

Rzeczy znalezione nieodebrane przez ich właścicieli w ciągu jednego roku od dnia doręczenia wezwania do ich odbioru, a w przypadku braku możliwości wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia ich znalezienia stają się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie.

W przypadku nieodebrania rzeczy w określonym terminie jej właścicielem stanie się powiat malborski (art. 19 ust. 1 ustawy).

 

Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z najbliższym komisariatem/komendą Policji lub Strażą Miejską, a w przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub pomieszczeniu zamkniętym - z właściwym zarządcą (np. MZK, PKP, zarządcą galerii handlowej, kina, itp.).


WAŻNE

Znalezione dokumenty są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego organu, który je wydał (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny - do właściwego starosty lub prezydenta miasta; dowód osobisty - do burmistrza/wójta/prezydenta miasta).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Grabowski

Data wytworzenia:
23 sie 2016

Osoba dodająca informacje

Artur Grabowski

Data publikacji:
23 sie 2016, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
09 paź 2019, godz. 15:00