Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
o udziale społeczeństwa w opracowaniu

Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu
Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r , poz. 2081 ze zm.)

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią projektu przedmiotowego Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 23 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu,  ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie dnia 19 marca 2020 roku o godzinie 1 1:00 w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 23.03.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  Pozostałe dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
  3. Państwa dane osobowe będą   w celu realizacji Obowiązku na podstawie art. 6 ust. I lit c) i e) RODO, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
  4.  Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego.pdf (PDF, 792.07Kb) 2020-02-28 08:49:23 170
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogusława Luterek

Data wytworzenia:
28 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Rojek

Data publikacji:
28 lut 2020, godz. 08:49

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
28 lut 2020, godz. 08:54