Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Komunikat Zarządu województwa pomorskiego w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:

została podjęta uchwała nr 603/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Z treścią ww. uchwały oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w Departamencie Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2 lub na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego: https://www.bip.pomorskie.eu/m,335,programy-ochrony-powietrza-w-wojewodztwie-pomorskim.html (BIP UMWP -> Sprawy do załatwienia -> Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne -> Plany i programy -> Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Popławska

Data wytworzenia:
29 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
29 gru 2022, godz. 13:18

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
29 gru 2022, godz. 13:18