Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Starosta Malborski powołując się na pismo Ministra Środowiska znak DLP-V.411.107.2016.DP z dnia 17 sierpnia 2016 r. informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późniejszymi zmianami), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzenia prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
03 paź 2016

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
03 paź 2016, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
03 paź 2016, godz. 14:38