Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Starosta Malborski powołując się na pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 26.05.2021 r. nr BZK-V.710.43.2021.KS uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacji tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział m.in. w Gdyni i Szczecinku).

W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do:

  • wstępu na teren lasów;
  • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;
  • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Zakrzewska

Data wytworzenia:
28 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
28 maj 2021, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
28 maj 2021, godz. 11:53