Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Starosta Powiatu Malborskiego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu mogą zapoznać się z powyższym dokumentem. Jest on dostępny na stronie BIP Powiatu malborskiego w zakładce Ochrona Środowiska/Plany, programy, sprawozdania.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 07.05.2021 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: os@powiat.malbork.pl, starostwo@powiat.malbork.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: tel. 55 646 04 37, 55 646 04 38.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Malborskiego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Zakrzewska

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 13:39

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
16 kwi 2021, godz. 14:13