Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nr wniosku: WND-POKL.07.01-22-002/12
Tytuł: My też mamy prawo.
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej
Dziale:7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1..2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nasz znak: Rs.261.1.1.2012
Malbork, 27.01.2012r.

Rozeznanie cenowe - zamówienie z wolnej ręki

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, działając na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej:

  1. Usługi doradcy zawodowego, psychologa , który posiada doświadczenie zawodowe a także doświadczenie przy realizacji projektów Unii Europejskiej.

  1. Przedmiot zamówienia: Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

w ramach projektu „My też mamy prawo” dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Malborku współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Propozycję cenową należy złożyć na załączniku Nr 2

  1. Termin złożenia ofert do 12.02.2012r. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium : cena 80%, doświadczenie 20 %. Proszę podać cenę jednostkową za osobę.

  1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 400 EURO

  1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
Pow. Malborski
Woj. pomorskie

Tel: 55/ 647-14-45
Fax: 55/647-15-45
REGON170818220
NIP: 579-17-98-728

  1. Wymagane dokumenty: potwierdzenie uprawnień i doświadczenie.

  1. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Plac Słowiański 17

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia faktury w ciągu 30 dni od daty otrzymania środków z Instytucji Pośredniczącej.

Propozycje cenową proszę przesłać na podany niżej adres e-mail lub fax do 12.02.2012 r. do godz. 14:00

O wynikach postępowania poinformujemy oferenta, którego propozycja została wybrana dnia 13.02.2012r. do godz. 15:30

W razie pytań prosimy o kontakt na podany niżej numer telefonu.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Irena Szczepanik. Telefon 55  647 15 45, e-mail: i.szczepanik.pcpr@powiat.malbork.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
tel. (55) 647-15-45, (55) 646-04-08
e-mail: koordynator.pcpr@powiat.malbork.pl
www.pcpr.powiat.malbork.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 2 propozycja cenowa.doc (DOC, 27.50Kb) 2012-01-31 11:06:26 772
zapytanie o cene 2012 - 1.pdf (PDF, 254.71Kb) 2012-01-31 11:06:26 789
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Szczepanik

Data wytworzenia:
31 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
31 sty 2012, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
07 kwi 2015, godz. 12:37