Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 0 0

Imię i nazwisko Głos
Andrzej Zakrzewski za
Agnieszka Grzegorzewska za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 8 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 9 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Pomagamy na Niebiesko II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP2014-2020)”, w ramach Działania 6.2. „Usługi Społeczne”, Pod działania 6.2.2. „Rozwój Usług Społecznych”, konkurs nr RPPM.06.02.02-22-0090/20 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 10 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie emisji obligacji. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 11 .Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 12 .Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020


Pkt. 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 - 2030. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 18-11-2020