Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Pkt. 5a. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Malborku i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5b. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, dla których Powiat Malborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5c. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przysposobienia wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5d. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5e. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5f. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie powierzenia Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5g. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5h. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5i. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020


Pkt. 5j. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 2

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Tomasz Rażewski za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-03-2020