Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Wybór przewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Grylaka odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 0 14

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór przewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Osijewskiego przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 3

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Szkudlarka odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 0 14

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - głosowanie kandydatury p. Zirra przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 4

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór Starosty Powiatu Malborskiego - głosowanie kandydatury p. Czapli przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 4

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór Starosty Powiatu Malborskiego - głosowanie kandydatury p. Grzegorzewskiej odrzucono (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 0 14

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór na Wicestarostę pana Lamkowskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 4

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór na Etatowego Członka Zarządu pana Szwedowskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 4

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór na Członka Zarządu pana Kułakowskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 5

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wybór na Członka Zarządu (2) pana Wądołowskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 4

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Wniosek p. Kasyny o wykreślenie punktów wyboru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 3 12

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla przeciw
Bogdan Kułakowski przeciw
Andrzej Zakrzewski przeciw
Piotr Szkudlarek wstrzymał się
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski przeciw
Piotr Szwedowski przeciw
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert przeciw
Jolanta Szczypior przeciw
Krzysztof Osijewski przeciw
Tomasz Rażewski przeciw
Marcin Szesza przeciw
Marek Rukat wstrzymał się
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski przeciw
Sławomir Zirra przeciw
Dariusz Duda wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 3

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek wstrzymał się
Krzysztof Grylak przeciw
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska przeciw
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna przeciw
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady powiatu malborskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Zamknięcie listy kandydat.ów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Zamknięcie listy kandydatów na starostę Powiatu Malborskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Zgłoszenie p. Kasyny poprawki do regulaminu wyboru starosty przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru starosty Powiatu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie proponowanej zmiany organizacyjnej p. Osijewskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -


Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru wicestarosty, etatowego członka Zarządu, członków Zarządu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Mirosław Czapla za
Bogdan Kułakowski za
Andrzej Zakrzewski za
Piotr Szkudlarek za
Krzysztof Grylak za
Przemysław Wądołowski za
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Ostrowska brak (nieobecność)
Agnieszka Grzegorzewska za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Krzysztof Osijewski za
Tomasz Rażewski za
Marcin Szesza za
Marek Rukat za
Janusz Kasyna za
Waldemar Lamkowski za
Sławomir Zirra za
Dariusz Duda za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -