Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.

 1. 1. Skargi, wnioski i listy adresowane do Starosty rejestrowane są w kancelarii ogólnej następnie przekazywane poprzez Wydział Organizacji i Nadzoru do załatwienia kierownictwu komórek organizacyjnych Starostwa.
 2. Skargi, wnioski i listy wnoszone na piśmie, ustnie do protokołu, faxem, itp. kancelaria ogólna przekazuje do Wydziału Organizacji i Nadzoru .
 3. Skargi, wnioski i listy, których merytoryczne załatwienie nie należy do kompetencji Starosty niezwłocznie przesyła się do właściwych rzeczowo jednostek organizacyjnych.
 4. O sposobie załatwienia skarg, wniosków i listów przekazanych do merytorycznych wydziałów lub bezpośrednio wpływających do wydziałów należy każdorazowo powiadomić Wydział Organizacji i Nadzoru .
 5. W Wydziale Organizacji i Nadzoru wyznaczony pracownik prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i listów wpływających do Starostwa.
 6. Skargi, wnioski i listy rozpatrywane i załatwiane przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa ewidencjonuje się w rejestrach komórek organizacyjnych, które są zgodne z prowadzonym rejestrem centralnym.
 7. Kierownictwo komórek organizacyjnych Starostwa:
  • wyznacza w swoich komórkach pracownika i powierza im obowiązek przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontrolę terminowego załatwiania skarg, wniosków i listów;
  • zapewnia przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru kopii odpowiedzi na skargi, wnioski i listy.
 8. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Starostę i Wicestarostę zostanie określone zarządzeniem Starosty.
 9. Kierownictwo komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.
 10. Kierownictwo komórek organizacyjnych Starostwa odpowiedzialne jest za:
  • prawidłową ewidencję skarg, wniosków i listów;
  • rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami załatwianie skarg, wniosków i listów;
  • opracowywanie okresowych analiz załatwiania skarg, wniosków i listów - zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Wydział Organizacji i Nadzoru;
  • analizę źródeł powstawania skarg, wniosków i listów oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminowania.
 11. Nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i listów sprawuje Wydział Organizacji i Nadzoru .
 12. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru raz w roku przedstawia Staroście analizę rozpatrywania skarg, wniosków i listów.
 13. Wydział Organizacji i Nadzoru zapewnia w gmachu Starostwa odpowiednią informację wizualną o dniach i godzinach przyjęć obywateli przez Starostę i Wicestarostę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Kot

Data wytworzenia:
22 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
22 gru 2011, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
22 paź 2019, godz. 09:01