Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie

Malbork, dnia 02.11.2023 r.

Starosta Malborski

pl. Słowiański 17,82-200 Malbork

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

AB.6740.153.2023.GL

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

 

OBWIESZCZENIE

 

Starosta Malborski, działając na podstawie art. 11a i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. –
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 163 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
iż w dniu 2 listopada 2023r. działając na wniosek

Wójta Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

wydał decyzję nr 194/2023

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi gminnej o długości 568m w miejscowości Kończewice,

zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych:

„A. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi gminnej:

województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220906_2 Miłoradz:

obręb ewid. 0003 Kończewice:244/2 (244), 245/2 (245), 255, 282, 281/1 (281), 356/3 (356/1)

B. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego innej drogi publicznej (gminnej):

województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220906_2 Miłoradz:

obręb ewid. 0003 Kończewice: 229

C. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone, dla realizacji prac określonych w projekcie budowlanym:

województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220906_2 Miłoradz:

obręb ewid. 0003 Kończewice: 230

D. Działki stanowiących wody płynące:

województwo pomorskie, powiat malborski, gmina Miłoradz, jedn. ewid. 220906_2

obr. ewid. 0003 Kończewice: 230.

*w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

 

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Malborku przy Placu Słowiańskim 17 (pokoju nr 215),
po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 55-64-60-443.

Treść decyzji została również zamieszczona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku.

            Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni
od skutecznego doręczenia, do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem organu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                             z up. Starosty Malborskiego

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                     Wydziału Architektury i Budownictwa

                                                                                                                        Monika Wirkus


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie decyzja - Miłoradz zrid droga - AB.6740.35.2023.GL elektr (DOC, 41.00Kb) 2023-11-06 13:58:03 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Lemański

Data wytworzenia:
02 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Martyna Ewertowska

Data publikacji:
06 lis 2023, godz. 13:58

Osoba aktualizująca informacje

Martyna Ewertowska

Data aktualizacji:
06 lis 2023, godz. 13:58