Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obowiązek publikowana informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne

W związku z art. 152b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Starosta Malborski udostępnia na stronie podmiotowej urzędu następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:

  1. zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2;
  2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 o:
    • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
    • zakończeniu eksploatacji instalacji;
    • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;
  3. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;
  4. uwagi, o których mowa w ust.3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust.6.

Zgodnie z art. 152b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska - organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa wart. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Powyższe uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana będzie niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. Podmioty prowadzące instalację mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania (zgodnie z art. 152b ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Popławska

Data wytworzenia:
06 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
06 gru 2019, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Kot

Data aktualizacji:
09 gru 2019, godz. 08:01