Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 tiret czwarte ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) od dnia 5 września 2014 r. Starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z późniejszymi zmianami).

Decyzje Starosty Malborskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane:

 1. Decyzja znak: OS 7680/1/05/06-25 z dnia 21.09.2006 r. - pozwolenie zintegrowane dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 2. Decyzja znak: OS 7680/2/05/06-11 z dnia 14.11.2006 r. - pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 3. Postanowienie znak OS 7680/1/07-6 z dnia 21.05.2007 r. dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 4. Decyzja znak: OS 7680/3/07-2 z dnia 02.10.2007 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 5. Decyzja znak: OS 7680/1/07-8 z dnia 03.12.2007 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 6. Postanowienie znak: OS 7680/3/08-1 z dnia 01.09.2008 r. dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 7. Decyzja znak: OS 7680/5/09-4 z dnia 20.11.2009 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 8. Decyzja znak: OS 7680/2/10-4 z dnia 17.11.2010 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 9. Decyzja znak: OS 7680/3/10-3 z dnia 17.01.2011 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 10. Decyzja znak: OS 6222.2.2011.4 z dnia 18.11.2011 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 11. Decyzja znak: OS 6222.1.2012.4 z dnia 12.12.2012 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 12. Decyzja znak: OS 6222.1.2014.EA z dnia 03.12.2014 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 13. Decyzja znak: OS 6222.2.2014.JP z dnia 03.12.2014 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 14. Decyzja znak: OS 6222.1.2015.JP z dnia 31.12.2015 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 15. Decyzja znak: OS.6222.2.2015.JP z dnia 16.03.2016 r.- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 16. Decyzja znak: OS.6222.1.2017.JP z dnia 05.04.2017 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 17. Decyzja znak: OS.6222.3.2017.JP z dnia 31.07.2017 r.- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o. – tekst jednolity
 18. Decyzja znak: OS.6222.4.2017.JP z dnia 10.08.2018 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 19. Decyzja znak: OS.6222.3.2018.JP z dnia 28.01.2019 r.- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 20. Decyzja znak: OS.6222.4.2020.JP z dnia 02.09.2020 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział "Cukrownia Malbork"
 21. Decyzja znak: OS.6222.1.2020.JP z dnia 04.09.2020 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 22. Postanowienie znak: OS.6222.2.2021.JP z dnia 17.03.2021 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział "Cukrownia Malbork"
 23. Decyzja znak: OS.6222.4.2021.JP z dnia 27.12.2021 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział "Cukrownia Malbork"
 24. Decyzja znak: OS.6222.4.2022.JP z dnia 22.07.2022 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KGS S.A. Oddział "Cukrownia Malbork" w Malborku
 25. Decyzja znak: OS.6222.3.2022.JP z dnia 14.11.2022 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.
 26. Decyzja znak: OS.6222.1.2023.JP z dnia 20.11.2023 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KGS S.A. Oddział "Cukrownia Malbork" w Malborku

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Popławska

Data wytworzenia:
20 kwi 2018

Osoba dodająca informacje

Paweł Kot

Data publikacji:
20 kwi 2018, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Karol Wasiluk

Data aktualizacji:
10 lip 2024, godz. 16:22