Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-03-10 10:55:31 edycja dokumentu
Dnia 10 marca 2017 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny Paweł Kot 2017-03-09 09:09:23 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-03-09 08:51:43 edycja dokumentu
Dnia 10 marca 2017 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny Paweł Kot 2017-03-08 13:54:38 edycja dokumentu
Dnia 10 marca 2017 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny Paweł Kot 2017-03-08 13:54:03 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2017-03-07 13:20:26 edycja dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2017-03-01 09:40:46 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2017-03-01 09:40:31 edycja dokumentu
Grzanko Julian Paweł Kot 2017-03-01 09:40:11 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-28 14:15:21 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godz. 9:30 Paweł Kot 2017-02-28 14:05:59 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godz. 9:30 Paweł Kot 2017-02-28 14:04:42 usunięcie załacznika
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork Paweł Kot 2017-02-28 14:02:42 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2017-02-28 13:47:43 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-28 07:34:41 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2017-02-23 13:02:22 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2017-02-23 13:01:19 usunięcie załacznika
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2021 Paweł Kot 2017-02-23 09:51:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów szczegółowych RT3, RT4, RT5 i RT6 o łącznej długości 566 m na rurociągi drenarskie PCV perforowane o przekroju 12 - 20 cm w otulinie z włókna kokosowego wraz z wykonaniem 2 szt. wylotów drenarskich oraz 2 szt. studzienek drenarskich krytych z PCV 40 cm (działki nr 283 i 284/1, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole) Paweł Szymkowiak 2017-02-22 14:41:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów szczegółowych RT3, RT4, RT5 i RT6 o łącznej długości 566 m na rurociągi drenarskie PCV perforowane o przekroju 12 - 20 cm w otulinie z włókna kokosowego wraz z wykonaniem 2 szt. wylotów drenarskich oraz 2 szt. studzienek drenarskich krytych z PCV 40 cm (działki nr 283 i 284/1, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole) Paweł Szymkowiak 2017-02-22 14:41:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 23.02.2017r. godz. 10:30 Paweł Kot 2017-02-20 13:43:19 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2017-02-20 13:40:58 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2017-02-20 13:39:52 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 14:00 Paweł Kot 2017-02-20 13:38:39 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 14:00 Paweł Kot 2017-02-20 13:38:24 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2017-02-20 13:37:50 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-20 07:30:33 edycja dokumentu
Apel dotyczący wirusa ptasiej grypy Paweł Szymkowiak 2017-02-17 14:12:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o łącznej nominalnej mocy kotłowni 56,4 MW położonej w Malborku przy ul. Piaskowej 1 Paweł Szymkowiak 2017-02-16 09:12:12 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-16 07:42:57 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-15 09:12:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. zmienionego decyzją nr OS.6341.12.2015.BZ z dnia 10.07.2015 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku Paweł Szymkowiak 2017-02-14 11:54:49 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2017-02-14 09:13:41 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:43:51 edycja dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2017-02-10 09:40:43 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:38:54 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:38:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2017-02-10 08:14:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy - dz. 56_2 ob. Czerwone Stogi Paweł Kot 2017-02-10 08:11:34 dodanie dokumentu
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork Paweł Kot 2017-02-09 13:20:08 dodanie dokumentu