Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Paweł Szymkowiak 2016-07-13 14:17:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS.6341.10.2016.PSK z dnia 12.04.2016 r. na odprowadzanie betonowym wylotem fi400 do Kanału Panieńskiego w km 19+200 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 685, zlokalizowanej na dz. nr 14/77, obręb Lipinka, gmina Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Paweł Szymkowiak 2016-07-13 13:07:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:20 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:18 usunięcie dokument
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:11 usunięcie dokument
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:08 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-07-13 11:11:21 edycja dokumentu
Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie proponowanych zmian w wycenie procedur medycznych Paweł Kot 2016-07-13 10:36:07 dodanie dokumentu
Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 28/12, obr 13 miasta Malborka, przy ul. Jagiellońskiej 79/82 Paweł Kot 2016-07-11 12:47:34 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-07-11 08:42:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera Paweł Kot 2016-07-05 14:56:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-07-05 10:23:51 dodanie dokumentu
Informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Paweł Kot 2016-06-29 09:31:47 edycja dokumentu
Informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Paweł Kot 2016-06-29 09:31:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych stanowiących obudowy studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na terenie nieczynnego ujęcia wód podziemnych byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Malborku na dz. nr 149/27, obręb 8, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-06-29 08:41:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Malborskiego nr OS 6341.31.2012.4 z dnia 08.08.2012 r. oraz wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności z istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie JW 1128 w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-06-29 08:39:46 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-06-28 14:52:54 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-27 14:18:44 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-27 14:18:32 edycja dokumentu
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2016-06-27 13:25:51 edycja dokumentu
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2016-06-27 13:25:37 usunięcie załacznika
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-06-27 09:33:39 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w związku z zadaniem pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Malbork-Tragamin" Zadanie nr 2 w miejscowości Tragamin, gmina Malbork Paweł Szymkowiak 2016-06-24 12:31:28 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-24 07:42:16 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-24 07:42:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-23 10:36:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-23 10:34:46 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-06-20 15:11:02 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-06-20 15:10:59 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-06-20 15:09:11 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-06-20 15:09:03 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-06-20 15:08:56 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-06-20 15:06:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 24.06.2016r. godz. 15:00 Paweł Kot 2016-06-20 14:18:10 dodanie dokumentu
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2016-06-16 15:06:27 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-06-16 13:31:35 usunięcie dokument
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-06-16 12:26:54 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-14 07:43:41 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-13 12:26:06 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-10 14:56:49 edycja dokumentu