Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-27 08:52:21 dodanie dokumentu
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-24 14:56:59 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-21 13:54:01 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-20 14:38:31 edycja dokumentu
Inspektora do spraw Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:25:54 dodanie dokumentu
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:24:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-10-20 13:56:40 usunięcie dokument
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:41:27 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:39:38 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:38:34 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:37:16 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:35:40 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:34:22 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:33:17 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:31:09 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.10.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:06:49 dodanie dokumentu
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną Paweł Kot 2016-10-17 08:51:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-10-14 13:48:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-14 07:41:38 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-14 07:38:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego obejmującego część gruntów wsi Lichnówki Pierwsze Paweł Szymkowiak 2016-10-12 12:37:46 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-11 15:23:54 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-10-11 13:15:29 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-10-11 13:12:40 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-10 15:19:18 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-07 12:21:00 edycja dokumentu
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art/ 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 Paweł Kot 2016-10-04 13:42:06 dodanie dokumentu
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Paweł Kot 2016-10-03 14:38:30 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-30 09:42:10 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-29 13:14:33 edycja dokumentu
Informacja o wyniku II Przetargu przeprowadzonego w dniu 19.09.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3 Paweł Kot 2016-09-27 09:11:54 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-22 09:32:24 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:45:29 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:45:21 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:44:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2016r. godz. 15:00 Paweł Kot 2016-09-21 14:12:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia Rzeki Wielka Święta (Tuga) w km 24+550 w Nowym Stawie Paweł Szymkowiak 2016-09-19 14:24:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-09-19 14:19:54 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-15 07:48:41 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-09-13 10:42:12 edycja dokumentu