Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku II Przetargu przeprowadzonego w dniu 19.09.2016 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej w obr. 13 miasta Malborka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 28/18 o pow. 0,0980 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1M/00066091/3 Paweł Kot 2016-09-27 09:11:54 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-22 09:32:24 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:45:29 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:45:21 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-09-21 14:44:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.09.2016r. godz. 15:00 Paweł Kot 2016-09-21 14:12:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią gazową średniego ciśnienia Rzeki Wielka Święta (Tuga) w km 24+550 w Nowym Stawie Paweł Szymkowiak 2016-09-19 14:24:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-09-19 14:19:54 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-09-15 07:48:41 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-09-13 10:42:12 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-09-13 09:45:47 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-09-13 09:43:59 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 169|1, obręb Stara Wisła, gmina Miłoradz, oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód Paweł Szymkowiak 2016-09-08 13:08:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00 Artur Grabowski 2016-08-31 15:24:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00 Artur Grabowski 2016-08-31 15:21:00 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:51:31 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:48:23 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:47:59 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:47:27 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:44:50 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:43:28 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:43:01 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:42:39 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:38:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 Paweł Szymkowiak 2016-08-31 10:52:08 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-31 10:36:12 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-31 10:22:20 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:55:52 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:54:03 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:20 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-08-30 11:54:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora RZGW o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Paweł Szymkowiak 2016-08-30 08:52:05 usunięcie dokument
Budżet powiatu na 2016 rok Artur Grabowski 2016-08-23 12:09:33 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:08:16 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:06:34 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:04:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i budowę 2 zbiorników rozsączających ul. Drogowców Skarszewy Paweł Szymkowiak 2016-08-19 11:10:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z projektem Zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-08-18 08:06:05 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-12 11:41:29 edycja dokumentu