Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-20 07:30:33 edycja dokumentu
Apel dotyczący wirusa ptasiej grypy Paweł Szymkowiak 2017-02-17 14:12:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o łącznej nominalnej mocy kotłowni 56,4 MW położonej w Malborku przy ul. Piaskowej 1 Paweł Szymkowiak 2017-02-16 09:12:12 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-16 07:42:57 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-15 09:12:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. zmienionego decyzją nr OS.6341.12.2015.BZ z dnia 10.07.2015 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku Paweł Szymkowiak 2017-02-14 11:54:49 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2017-02-14 09:13:41 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:43:51 edycja dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2017-02-10 09:40:43 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:38:54 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2016 Paweł Kot 2017-02-10 09:38:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2017-02-10 08:14:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy - dz. 56_2 ob. Czerwone Stogi Paweł Kot 2017-02-10 08:11:34 dodanie dokumentu
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork Paweł Kot 2017-02-09 13:20:08 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-08 10:40:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zalegalizowania częściowej zamiany rowów szczegółowych na rurociągi drenarskie z PVC na działkach nr 316, 331/3, 355/2, 330, 358/2, obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2017-02-08 08:15:29 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-07 11:51:26 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób w ramach projektu "Zostan ZAWODOWCEM" Paweł Kot 2017-02-03 12:36:16 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2017-02-03 11:36:55 edycja dokumentu
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. Paweł Kot 2017-02-02 13:39:58 edycja dokumentu
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. Paweł Szymkowiak 2017-02-02 13:25:41 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje o udzieleniu dotacji na rok 2017 Paweł Kot 2017-02-02 10:27:31 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-02-02 10:23:59 edycja dokumentu
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. Paweł Szymkowiak 2017-02-02 08:50:28 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2017 rok Paweł Kot 2017-01-31 13:15:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku" Zarząd Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2017-01-30 11:39:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu BOSS zlokalizowanej w miejscowości Stare Pole, do ziemi-rowu melioracyjnego R-K Paweł Szymkowiak 2017-01-27 09:20:36 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-01-27 08:51:18 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 27.03.2017r. o godz. 12:00 Artur Grabowski 2017-01-26 12:50:55 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godz. 9:30 Artur Grabowski 2017-01-26 12:50:46 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 29.03.2017r. o godz. 14:00 Artur Grabowski 2017-01-26 12:50:12 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Artur Grabowski 2017-01-26 11:52:09 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 27.03.2017r. o godz. 12:00 Artur Grabowski 2017-01-25 14:49:56 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godz. 9:30 Artur Grabowski 2017-01-25 14:48:51 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017r. o godz. 13:30 Artur Grabowski 2017-01-25 14:27:36 usunięcie dokument
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017r. o godz. 13:30 Artur Grabowski 2017-01-25 14:26:12 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 27.03.2017r. o godz. 12:00 Artur Grabowski 2017-01-25 14:24:24 dodanie dokumentu
Wniosek o zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów Paweł Szymkowiak 2017-01-25 11:20:28 dodanie dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Szymkowiak 2017-01-25 11:18:07 edycja dokumentu
Usuwanie drzew i krzewów - zmiany od 1 stycznia 2017 r. Paweł Szymkowiak 2017-01-25 11:13:55 edycja dokumentu