Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
28-18 - Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2017-07-14 09:52:03 dodanie dokumentu
28-17 - Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2017-07-14 09:50:29 edycja dokumentu
28-17 - Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2017-07-14 09:50:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.19.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw do Kanału Panieńskiego. Piotr Januszkiewicz 2017-07-13 10:49:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OS.6341.18.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i przebudowę urządzeń melioracji szczegółowych na dz. nr 97/1, obręb Klecie w gminie Stare Pole Piotr Januszkiewicz 2017-07-13 10:44:31 dodanie dokumentu
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim Paweł Kot 2017-07-13 10:00:35 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-07-10 12:29:05 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-07-10 12:24:20 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Paweł Kot 2017-07-06 08:05:12 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Paweł Kot 2017-07-06 08:02:19 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Paweł Kot 2017-07-06 07:57:56 dodanie dokumentu
15/RI/2017 Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa) Mariola Sikorska 2017-07-05 13:20:07 dodanie dokumentu
OR.272.13.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Operator wózka widłowego" Mariola Sikorska 2017-07-04 11:03:27 dodanie dokumentu
OR.272.9.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Prawo jazdy kat. B" Mariola Sikorska 2017-07-04 10:59:47 dodanie dokumentu
Konkurs na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Malborku Paweł Kot 2017-07-04 07:41:39 dodanie dokumentu
PCPR - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla łącznej liczby 38 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Paweł Kot 2017-07-04 07:37:30 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-28 11:40:25 edycja dokumentu
RI/14/2017 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku Paweł Kot 2017-06-28 09:58:33 dodanie dokumentu
03.07.2017 godz. 13:30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie w I Liceum Ogólnokształcącym - ZMIANA TERMINU Paweł Kot 2017-06-28 08:04:20 edycja dokumentu
03.07.2017 godz. 13:30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie w I Liceum Ogólnokształcącym - ZMIANA TERMINU Paweł Kot 2017-06-27 09:18:43 edycja dokumentu
03.07.2017 godz. 13:30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie w I Liceum Ogólnokształcącym - ZMIANA TERMINU Paweł Kot 2017-06-27 09:18:01 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-26 14:26:38 edycja dokumentu
OR.272.11.2017 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.724.947,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Paweł Kot 2017-06-26 11:14:43 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2017-06-20 10:47:32 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2017-06-20 10:47:01 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2017-06-20 10:44:46 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2017-06-20 10:44:26 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-16 11:17:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.14.2017.PJ w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kopernika 22 (teren stacji benzynowej Statoil) do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów. Piotr Januszkiewicz 2017-06-16 08:23:05 dodanie dokumentu
PE.042.1.2015.KR - Transport osób (uczniów) na Galę laureatów konkursów regionalnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat malborski Paweł Kot 2017-06-13 11:53:46 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-12 12:16:05 edycja dokumentu
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja Rewizyjna Paweł Kot 2017-06-08 13:59:23 edycja dokumentu
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja Rewizyjna Paweł Kot 2017-06-08 13:58:47 dodanie dokumentu
OR.272.6.2017 - Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku Paweł Kot 2017-06-08 10:50:53 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe - Zapewnienie wyżywienia podczas 2-dniowych targów 01-02 czerwca 2017 roku w m. Nadarzyn lub okolicach (do 20 km od Ptak Warsaw Expo, Wolica 114 D, 05-830 Nadarzyn) Paweł Kot 2017-06-07 13:46:01 usunięcie załacznika
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-06 09:19:45 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2017-06-06 08:52:16 edycja dokumentu
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Paweł Kot 2017-06-06 08:51:53 edycja dokumentu
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Paweł Kot 2017-06-06 08:51:39 edycja dokumentu
12-06-2017 godz. 12:00 - Komisja BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Paweł Kot 2017-06-06 08:51:07 dodanie dokumentu