Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:25:05 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:24:19 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:24:02 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:23:46 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:23:21 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:22:19 edycja dokumentu
P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-03-01 08:18:15 dodanie dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Paweł Kot 2012-02-29 13:21:17 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Paweł Kot 2012-02-29 13:20:59 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Paweł Kot 2012-02-29 13:19:54 edycja dokumentu
Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż udziela się dotacji na rok 2012 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Paweł Kot 2012-02-29 13:06:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Stacji Kontroli Pojazdów w Nowym Stawie Paweł Kot 2012-02-23 11:30:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu zespołu pawilonów handlowych o tymczasowej nazwie RETAIL PARK Malbork w Grobelnie. Paweł Kot 2012-02-23 11:27:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu zespołu pawilonów handlowych o tymczasowej nazwie RETAIL PARK Malbork w Grobelnie. Paweł Kot 2012-02-23 11:27:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego - jazu na rzece Wielka Święta w km 25+460, na terenie działki nr 1, obręb Nowy Staw Paweł Kot 2012-02-23 11:21:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-02-21 13:25:29 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-02-20 11:35:59 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:54:30 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:54:10 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:53:44 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:53:12 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:52:46 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:52:18 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:51:57 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:51:19 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:50:57 edycja dokumentu
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:49:49 dodanie dokumentu
test Paweł Kot 2012-02-20 10:48:19 usunięcie dokument
Budżet Powiatu na 2011 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:48:16 usunięcie dokument
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:48:14 usunięcie dokument
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-02-20 10:48:05 edycja dokumentu
test Paweł Kot 2012-02-20 10:47:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-02-17 13:40:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-02-17 13:40:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Starosta Powiatu Malborskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-02-17 13:37:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-02-17 08:17:07 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-02-17 08:15:39 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-02-17 08:14:50 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-02-17 08:14:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-02-16 11:59:27 edycja dokumentu