Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2012-04-25 12:47:46 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-04-24 09:10:40 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-04-23 09:42:36 edycja dokumentu
Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 400.000,00 PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych Paweł Kot 2012-04-19 11:15:01 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-18 13:37:50 usunięcie dokument
Radecka Małgorzata Artur Grabowski 2012-04-18 13:05:50 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego do kwoty 150.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2337G w Lichnowach Paweł Kot 2012-04-18 11:19:41 dodanie dokumentu
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 3.458.300,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Paweł Kot 2012-04-18 11:16:50 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka Paweł Kot 2012-04-18 11:10:32 dodanie dokumentu
Budowa dwóch budynków socjalizacyjnych (Domów Dziecka) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 153/58 oraz dz. 153/56 obr. 6 przy Al. Wojska Polskiego w Malborku Paweł Kot 2012-04-17 14:53:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Kot 2012-04-17 09:47:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie nr OS 6341.12.2012.2 z dnia 13.04.2012 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi do rzeki Nogat w km 19+900, w ilości: Qmax..h = 641 m3/h (w okresie bezdeszczowym), Qmax..h = 1200 m3/h (w okresie deszczowym), Qśr.d = 6800 m3/d, Qmax a = 2393000 m3/a Paweł Szymkowiak 2012-04-17 08:27:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie nr OS 6341.12.2012.2 z dnia 13.04.2012 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi do rzeki Nogat w km 19+900, w ilości: Qmax..h = 641 m3/h (w okresie bezdeszczowym), Qmax..h = 1200 m3/h (w okresie deszczowym), Qśr.d = 6800 m3/d, Qmax a = 2393000 m3/a Paweł Szymkowiak 2012-04-17 08:27:17 usunięcie załacznika
Druki oświadczenia majątkowego oraz zasady wypełniania Paweł Kot 2012-04-17 08:18:47 edycja dokumentu
Druki oświadczenia majątkowego oraz zasady wypełniania Paweł Kot 2012-04-16 15:09:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie nr OS 6341.12.2012.2 z dnia 13.04.2012 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi do rzeki Nogat w km 19+900, w ilości: Qmax..h = 641 m3/h (w okresie bezdeszczowym), Qmax..h = 1200 m3/h (w okresie deszczowym), Qśr.d = 6800 m3/d, Qmax a = 2393000 m3/a Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:49:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie nr OS 6341.12.2012.2 z dnia 13.04.2012 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi do rzeki Nogat w km 19+900, w ilości: Qmax..h = 641 m3/h (w okresie bezdeszczowym), Qmax..h = 1200 m3/h (w okresie deszczowym), Qśr.d = 6800 m3/d, Qmax a = 2393000 m3/a Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:47:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie nr OS 6341.12.2012.2 z dnia 13.04.2012 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi do rzeki Nogat w km 19+900, w ilości: Qmax..h = 641 m3/h (w okresie bezdeszczowym), Qmax..h = 1200 m3/h (w okresie deszczowym), Qśr.d = 6800 m3/d, Qmax a = 2393000 m3/a Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:47:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-w dniu 14 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Adama Papaja, prowadzącego Biuro Projektowo - Inwestycyjne HYDRO - TERM w Malborku, przy Al. Wojska Polskiego 90A/b, działającego w imieniu Państwa Patrycji i Rafaela Głodnickich, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z budynku usługowego, oczyszczonych na mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Dębina (działka nr 197/1) do ziemi, w ilości: Qmax..h = 0,43 m3/h, Qśr.d = 8,04 m3/d Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:42:31 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Kamienica, gm. Malbork w ilości: Qmax h = 1,17 m3/h, Qśr.d = 9,00 m3/d, Qmax a = 3 285 m3/a oraz odprowadzanie wód popłucznych (powstałych z płukania filtra odżelaziacza) do ziemi (rowu przydrożnego) na terenie działki nr 24/11, obręb Szawałd w ilości: Q = 7,00 m3/d (maksymalna ilość wód popłucznych w miesiącu Q = 14 m3), Qmax h = 7,0 m3/h, Qmax a = 168 m3/a. Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:42:28 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Szawałd, gm. Malbork w ilości: Qmax h = 3,575 m3/h, Qśr.d = 27,50 m3/d, Qmax a = 10 038 m3/a oraz odprowadzanie wód popłucznych (powstałych z płukania filtra odżelaziacza) do ziemi (rowu przydrożnego) na terenie działki nr 17/10, obręb Szawałd w ilości: Q = 4,00 m3/d (maksymalna ilość wód popłucznych w miesiącu Q = 8 m3), Qmax h = 4,0 m3/h, Qmax a = 96 m3/a. Paweł Szymkowiak 2012-04-16 13:42:24 usunięcie dokument
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU Paweł Kot 2012-04-12 13:33:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU Paweł Kot 2012-04-12 13:23:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU Paweł Kot 2012-04-12 13:18:45 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-04-05 08:44:45 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-03 12:25:34 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-03 12:24:56 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-03 12:22:32 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-03 12:22:00 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Nr OS 6540.4.2012.12 z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu w dniu 03.04.2012 r. Decyzji Nr OS 6540.4.2012.5 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowany przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, upr. geol. Nr VII-1356 Paweł Szymkowiak 2012-04-03 12:21:06 dodanie dokumentu
Okoniewska Hanna - p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2012-03-30 14:25:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-w dniu 14 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Adama Papaja, prowadzącego Biuro Projektowo - Inwestycyjne HYDRO - TERM w Malborku, przy Al. Wojska Polskiego 90A/b, działającego w imieniu Państwa Patrycji i Rafaela Głodnickich, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z budynku usługowego, oczyszczonych na mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Dębina (działka nr 197/1) do ziemi, w ilości: Qmax..h = 0,43 m3/h, Qśr.d = 8,04 m3/d Paweł Szymkowiak 2012-03-28 11:45:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-w dniu 14 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Adama Papaja, prowadzącego Biuro Projektowo - Inwestycyjne HYDRO - TERM w Malborku, przy Al. Wojska Polskiego 90A/b, działającego w imieniu Państwa Patrycji i Rafaela Głodnickich, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z budynku usługowego, oczyszczonych na mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Dębina (działka nr 197/1) do ziemi, w ilości: Qmax..h = 0,43 m3/h, Qśr.d = 8,04 m3/d Paweł Szymkowiak 2012-03-28 11:44:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.11 o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22, opracowanego przez mgr inż. Pawła Molskiego, upr. geol. Nr VII-1374, dr Tomasza Michalskiego, upr. geol. Nr 50171, mgr inż. Martę Turakiewicz oraz mgr inż. Wojciecha Cieślaka, up. geol. Nr VII-1356 Zawiadomienie Nr OS 6540.4.2012.10 z dnia 12.03.2012 r. Paweł Szymkowiak 2012-03-27 09:04:22 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Kamienica, gm. Malbork w ilości: Qmax h = 1,17 m3/h, Qśr.d = 9,00 m3/d, Qmax a = 3 285 m3/a oraz odprowadzanie wód popłucznych (powstałych z płukania filtra odżelaziacza) do ziemi (rowu przydrożnego) na terenie działki nr 24/11, obręb Szawałd w ilości: Q = 7,00 m3/d (maksymalna ilość wód popłucznych w miesiącu Q = 14 m3), Qmax h = 7,0 m3/h, Qmax a = 168 m3/a. Paweł Szymkowiak 2012-03-23 13:40:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23.03.2012 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Szawałd, gm. Malbork w ilości: Qmax h = 3,575 m3/h, Qśr.d = 27,50 m3/d, Qmax a = 10 038 m3/a oraz odprowadzanie wód popłucznych (powstałych z płukania filtra odżelaziacza) do ziemi (rowu przydrożnego) na terenie działki nr 17/10, obręb Szawałd w ilości: Q = 4,00 m3/d (maksymalna ilość wód popłucznych w miesiącu Q = 8 m3), Qmax h = 4,0 m3/h, Qmax a = 96 m3/a. Paweł Szymkowiak 2012-03-23 13:37:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinka do Kanału Panieńskiego Paweł Szymkowiak 2012-03-21 11:48:06 usunięcie dokument
Obwieszczenie OS 6540.4.2012.9 o wydaniu zawiadomienia dotyczącego postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i gelogiczno-inżynierskich projektowanej obwodnicy Malborka w ciągu drogi krajowej nr 22 Paweł Szymkowiak 2012-03-21 11:47:57 usunięcie dokument
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-03-16 09:59:15 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2012-03-15 08:31:39 edycja dokumentu