Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zalewska Elżbieta - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2012-06-28 12:16:27 edycja dokumentu
Załęska Anna - Skarbnik Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-28 12:15:49 dodanie dokumentu
Mierzwińska Małgorzata - Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-28 12:15:07 dodanie dokumentu
Lamkowski Waldemar - WICESTAROSTA POWIATU Paweł Kot 2012-06-28 12:13:53 edycja dokumentu
Englert Mariola - Likwidator Placówki Wielofinkcyjnej - Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Paweł Kot 2012-06-28 12:12:43 dodanie dokumentu
Żak Edward - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:10:43 dodanie dokumentu
Szczuraszek Małgorzata - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:08:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:19:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:17:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:16:14 dodanie dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:15:23 edycja dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:15:20 usunięcie załacznika
Lamkowski Waldemar - WICESTAROSTA POWIATU Artur Grabowski 2012-06-20 14:14:47 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:14:22 edycja dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:13:57 edycja dokumentu
Zalewska Elżbieta - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:13:08 edycja dokumentu
Czapla Mirosław - STAROSTA POWIATU Artur Grabowski 2012-06-20 14:12:25 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana na wniosek Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku (działka nr 91, obręb 10 Malbork), w ilości : Qśr.d = 60,0 m3/d, Qmax h = 25,0 m3/h, Q max a = 13 500 m3/a do podlewania upraw grządkowych i ogrodniczych. Paweł Szymkowiak 2012-06-20 07:42:17 usunięcie dokument
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-19 12:31:15 usunięcie załacznika
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:26:58 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:26:43 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:26:22 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:23:36 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2012-06-14 13:23:10 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-06-14 12:58:43 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:48 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:19 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:42:05 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:40:30 dodanie dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:36:33 usunięcie dokument
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2012-06-13 14:30:12 usunięcie załacznika
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-13 12:47:59 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-06-13 12:20:13 edycja dokumentu
Czapla Mirosław - STAROSTA POWIATU Paweł Kot 2012-06-11 14:37:03 edycja dokumentu
Opłaty za użytkowanie wieczyste Paweł Kot 2012-06-05 14:01:31 dodanie dokumentu
Uchwały i Zarządzenia Paweł Kot 2012-06-05 13:52:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych Paweł Kot 2012-06-04 10:54:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 3 szt. elektroni wiatrowych Paweł Kot 2012-06-04 09:30:16 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-01 12:33:59 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-01 12:33:25 dodanie dokumentu