Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Świercz Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:37:27 dodanie dokumentu
Steinborn Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:36:47 dodanie dokumentu
Duma Ewa - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:34:57 dodanie dokumentu
Masur Krystyna - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:34:10 dodanie dokumentu
Bielecka Beata - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:33:06 dodanie dokumentu
Budrewicz Maria - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:32:23 dodanie dokumentu
Reszka Joanna - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:31:37 dodanie dokumentu
Luterek Bogusława - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:30:56 dodanie dokumentu
Sławińska Teresa - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:29:44 dodanie dokumentu
Negowska Halina - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:29:05 dodanie dokumentu
Dominik Ryszard - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:28:13 dodanie dokumentu
Rutkowska Monika - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:27:07 dodanie dokumentu
Ziółkowski Maciej - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:26:25 dodanie dokumentu
Kalinowska Helena - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:25:49 dodanie dokumentu
Stopa Katarzyna - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:25:11 dodanie dokumentu
Zakrzewska Katarzyna - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:24:24 dodanie dokumentu
Sadowska-Jarmińska Lidia - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:23:01 dodanie dokumentu
Dziarska Anna - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:22:00 dodanie dokumentu
Procyk Roman - Naczelnik Wydziału Kominikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:18:35 dodanie dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2012-06-28 12:17:28 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2012-06-28 12:16:57 edycja dokumentu
Zalewska Elżbieta - CZŁONEK ZARZĄDU Paweł Kot 2012-06-28 12:16:27 edycja dokumentu
Załęska Anna - Skarbnik Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-28 12:15:49 dodanie dokumentu
Mierzwińska Małgorzata - Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-28 12:15:07 dodanie dokumentu
Lamkowski Waldemar - WICESTAROSTA POWIATU Paweł Kot 2012-06-28 12:13:53 edycja dokumentu
Englert Mariola - Likwidator Placówki Wielofinkcyjnej - Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Paweł Kot 2012-06-28 12:12:43 dodanie dokumentu
Żak Edward - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:10:43 dodanie dokumentu
Szczuraszek Małgorzata - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:08:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:19:21 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:17:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-06-22 09:16:14 dodanie dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:15:23 edycja dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:15:20 usunięcie załacznika
Lamkowski Waldemar - WICESTAROSTA POWIATU Artur Grabowski 2012-06-20 14:14:47 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:14:22 edycja dokumentu
Krzyżak Szczepan - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:13:57 edycja dokumentu
Zalewska Elżbieta - CZŁONEK ZARZĄDU Artur Grabowski 2012-06-20 14:13:08 edycja dokumentu
Czapla Mirosław - STAROSTA POWIATU Artur Grabowski 2012-06-20 14:12:25 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniana na wniosek Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 1-go Maja w Malborku (działka nr 91, obręb 10 Malbork), w ilości : Qśr.d = 60,0 m3/d, Qmax h = 25,0 m3/h, Q max a = 13 500 m3/a do podlewania upraw grządkowych i ogrodniczych. Paweł Szymkowiak 2012-06-20 07:42:17 usunięcie dokument
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2012-06-19 12:31:15 usunięcie załacznika