Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Park Wiatrowy Nowy Staw sp. z o.o. budowa infrastruktury towarzyszącej - kable SN oraz kanalizacja światłowodowa Artur Grabowski 2012-08-07 13:35:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy EWA na budowę stacji paliw Paweł Kot 2012-07-27 13:48:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Miłoradz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Miłoradz, o projektowanym obciążeniu RLM = 4940, do rzeki Tuga - Wielka Święta w km 42 + 850, w ilości: Qmax..h = 42,0 m3/h, Qśr.d = 500,0 m3/d, w związku z rozbudową oczyszczalni Paweł Szymkowiak 2012-07-27 12:50:45 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-07-27 07:53:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pana Bogdana Rozmarynowskiego, działającego z pełnomocnictwa pana Aldo Napolitano - Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu Eni Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 21/5, obręb Kamionka, gmina Malbork, w ilości Qmax h = 9,5 m3/h, Qśr. d = 100 m3/d, Qmax a = 40 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego do poboru tych wód. Woda pobierana z ujęcia przeznaczona ma być do obsługi wiertni w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu ziemnego łupkowego. Paweł Szymkowiak 2012-07-23 13:59:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pana Bogdana Rozmarynowskiego, działającego z pełnomocnictwa pana Aldo Napolitano - Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu Eni Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 21/5, obręb Kamionka, gmina Malbork, w ilości Qmax h = 9,5 m3/h, Qśr. d = 100 m3/d, Qmax a = 40 000 m3/rok oraz wykonanie urządzenia wodnego do poboru tych wód. Woda pobierana z ujęcia przeznaczona ma być do obsługi wiertni w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu ziemnego łupkowego. Paweł Szymkowiak 2012-07-23 13:59:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 13.07.2012 r. na wniosek pana Artura Szymańczyka, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8B, 81-912 Gdynia, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie JW. 1128 w Malborku, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilości: Q d śr. = 2 m3/d, Q max h = 0,5 m3/h, Q max r. = 600 m3/rok Paweł Szymkowiak 2012-07-19 13:13:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 13.07.2012 r. na wniosek pana Artura Szymańczyka, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8B, 81-912 Gdynia, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie JW. 1128 w Malborku, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w ilości: Q d śr. = 2 m3/d, Q max h = 0,5 m3/h, Q max r. = 600 m3/rok Paweł Szymkowiak 2012-07-19 13:12:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. na budowę trzech sztuk elektroni wiatrowych Paweł Szarmach 2012-07-18 12:54:58 edycja dokumentu
Remont dróg powiatowych i chodnika zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Szarmach 2012-07-18 12:54:23 edycja dokumentu
Remont dróg powiatowych i chodnika zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Szarmach 2012-07-18 12:53:40 usunięcie załacznika
Budżet Powiatu na 2012 rok Paweł Kot 2012-07-17 14:29:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji na wniosek Firmy Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o. na budowę trzech sztuk elektroni wiatrowych Paweł Kot 2012-07-16 14:18:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy EWA na budowę stacji paliw ul. Koszalińska Malbork Paweł Kot 2012-07-06 09:42:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku firmy EWA na budowę stacji paliw ul. Koszalińska Malbork Paweł Kot 2012-07-06 09:41:06 dodanie dokumentu
Remont dróg powiatowych i chodnika zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-07-04 13:51:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Spółka Jawna, 41-260 Sławków, ul. 23 Stycznia 15, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły w km 67+500, obręb Dąbrowa oraz 71+300, obręb Boręty na potrzeby odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w ilości: Qmaxh = 4 m3/h, Qśr.d = 60 m3/d (miejsce poboru wody - w zależności od miejsca placu budowy, pobór przewiduje się w okresie do dnia 23.09.2014 r. - poza okresem zimowym). Paweł Szymkowiak 2012-07-03 13:00:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Spółka Jawna, 41-260 Sławków, ul. 23 Stycznia 15, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły w km 67+500, obręb Dąbrowa oraz 71+300, obręb Boręty na potrzeby odbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w ilości: Qmaxh = 4 m3/h, Qśr.d = 60 m3/d (miejsce poboru wody - w zależności od miejsca placu budowy, pobór przewiduje się w okresie do dnia 23.09.2014 r. - poza okresem zimowym). Paweł Szymkowiak 2012-07-03 12:59:36 dodanie dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-07-02 09:33:01 edycja dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-07-02 09:32:56 usunięcie załacznika
Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 1.400.000,00PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych Paweł Kot 2012-07-02 08:22:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-06-29 14:59:23 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu Paweł Kot 2012-06-29 14:58:44 dodanie dokumentu
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2012-06-29 14:29:20 dodanie dokumentu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw Paweł Kot 2012-06-29 08:45:55 dodanie dokumentu
Sitowski Janusz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie Paweł Kot 2012-06-28 12:50:32 dodanie dokumentu
Kostrzewa Dariusz - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:48:31 dodanie dokumentu
Daniłów Agnieszka - Dyrektor Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:47:52 dodanie dokumentu
Radecka Małgorzata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:47:17 dodanie dokumentu
Stawicki Jan - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:46:33 dodanie dokumentu
Wilczyński Adam - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:45:49 dodanie dokumentu
Kropidłowska Henryka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:44:29 dodanie dokumentu
Bychawska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośordka Szkolno-Wychowawczego w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:43:12 dodanie dokumentu
Ślązak Ryszard - Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:42:26 dodanie dokumentu
Kuliński Waldemar - Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:41:44 dodanie dokumentu
Charyga Barbara - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:41:09 dodanie dokumentu
Korna Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:40:18 dodanie dokumentu
Zawadziński Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:39:27 dodanie dokumentu
Zawadzińska Renata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:38:49 dodanie dokumentu
Sawirska Anna - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2012-06-28 12:38:07 dodanie dokumentu