Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2013-01-15 08:02:13 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2013-01-15 08:01:25 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 11:53:32 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 09:04:07 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 09:02:45 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2013-01-07 08:21:16 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-01-03 08:08:05 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-01-03 08:06:41 usunięcie dokument
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2012-12-18 09:17:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:58:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:46 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:55:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:54:54 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:54:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:53:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:53:37 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:52:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 07:47:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 07:45:58 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2012-12-13 10:04:56 edycja dokumentu
Protokoły z sesji Paweł Kot 2012-12-12 11:07:26 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Magdalena Zagórska 2012-12-07 14:34:58 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych Magdalena Zagórska 2012-12-03 15:18:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Subisława 5 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1. Budowę obiektu mostowego w Malborku oraz na terenie gminy Malbork, w ciągu drogi krajowej Nr 22 i 55, przekraczającego wody rzeki Nogat w km 18+194,2, budowę umocnień rzeki Nogat w rejonie projektowanego mostu oraz wykonanie robót w wodach związanych z jego budową. 2. Przekroczenie wód powierzchniowych rzeki Nogat w km 18+194,2 siecią kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kablami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz likwidację istniejących przejść przez wody powierzchniowe rzeki Nogat sieciami infrastruktury technicznej (wodociąg i kable telekomunikacyjne podwieszone do istniejącego mostu). Paweł Szymkowiak 2012-12-03 12:08:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Subisława 5 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowaną inwestycją pn. "Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55, zlokalizowaną na terenie miasta Malborka oraz miejscowości Grobelno, w gminie Malbork" Paweł Szymkowiak 2012-12-03 12:06:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Subisława 5 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowaną inwestycją pn. "Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55, zlokalizowaną na terenie miasta Malborka oraz miejscowości Grobelno, w gminie Malbork" Paweł Szymkowiak 2012-12-03 12:05:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2012-12-03 07:56:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2012-11-30 14:52:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2012-11-30 14:41:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2012-11-30 14:38:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2012-11-30 14:38:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU Paweł Kot 2012-11-30 14:35:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU Paweł Kot 2012-11-30 14:33:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYNIK KONKURSU Paweł Kot 2012-11-30 14:31:25 dodanie dokumentu
Wykaz Fundacji Magdalena Zagórska 2012-11-30 08:25:46 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Magdalena Zagórska 2012-11-30 08:22:05 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych Magdalena Zagórska 2012-11-30 08:15:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2012-11-29 14:43:54 edycja dokumentu