Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podgórski Bernard - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2013-02-06 10:24:39 edycja dokumentu
Podgórski Bernard - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2013-02-06 10:23:58 usunięcie załacznika
Podgórski Bernard - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Paweł Kot 2013-02-06 10:23:19 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-02-05 14:03:32 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-02-05 13:41:38 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-02-05 13:41:08 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku Artur Grabowski 2013-02-05 13:40:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego Artur Grabowski 2013-02-05 13:33:46 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego Artur Grabowski 2013-02-05 13:03:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego Artur Grabowski 2013-02-05 13:01:12 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-01-29 11:09:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 24.01.2013 godz. 15:00 Paweł Kot 2013-01-17 12:55:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 24.01.2013 godz. 15:00 Paweł Kot 2013-01-17 12:53:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 24.01.2013 godz. 15:00 Paweł Kot 2013-01-17 12:52:49 dodanie dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2013-01-16 14:12:44 edycja dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2013-01-16 14:12:37 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Subisława 5 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowaną inwestycją pn. "Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55, zlokalizowaną na terenie miasta Malborka oraz miejscowości Grobelno, w gminie Malbork" Paweł Szymkowiak 2013-01-15 13:40:21 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Subisława 5 w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1. Budowę obiektu mostowego w Malborku oraz na terenie gminy Malbork, w ciągu drogi krajowej Nr 22 i 55, przekraczającego wody rzeki Nogat w km 18+194,2, budowę umocnień rzeki Nogat w rejonie projektowanego mostu oraz wykonanie robót w wodach związanych z jego budową. 2. Przekroczenie wód powierzchniowych rzeki Nogat w km 18+194,2 siecią kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kablami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz likwidację istniejących przejść przez wody powierzchniowe rzeki Nogat sieciami infrastruktury technicznej (wodociąg i kable telekomunikacyjne podwieszone do istniejącego mostu). Paweł Szymkowiak 2013-01-15 13:40:19 usunięcie dokument
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2013-01-15 13:32:31 edycja dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2013-01-15 13:32:16 usunięcie załacznika
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2013-01-15 11:09:59 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2013-01-15 08:02:13 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2012 Paweł Kot 2013-01-15 08:01:25 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 11:53:32 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 09:04:07 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Paweł Kot 2013-01-10 09:02:45 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2013-01-07 08:21:16 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-01-03 08:08:05 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-01-03 08:06:41 usunięcie dokument
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Magdalena Zagórska 2012-12-18 09:17:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:58:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:46 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:57:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:55:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:54:54 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:54:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:53:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:53:37 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 21.12.2012 godz. 15:00 Paweł Kot 2012-12-17 11:52:06 edycja dokumentu