Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 10:50:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 10:49:00 edycja dokumentu
Kasa Starostwa Powiatowego - okres świąteczny Paweł Kot 2013-12-12 13:07:35 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2013-12-09 13:54:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2013-12-09 09:23:39 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2009 Paweł Kot 2013-12-09 09:11:40 edycja dokumentu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Paweł Kot 2013-12-06 10:39:05 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2013-12-06 09:25:54 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2013-12-06 09:24:50 dodanie dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-05 14:51:01 edycja dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-05 14:49:26 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-04 09:44:38 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-04 09:43:37 dodanie dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 12:13:43 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 12:04:20 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 12:01:16 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2013-12-03 11:57:50 dodanie dokumentu
hh Paweł Kot 2013-12-03 11:56:09 usunięcie dokument
hh Paweł Kot 2013-12-03 11:56:06 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:55:57 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:57 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:35 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:26 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:54:07 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:53:54 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:53:07 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:50:58 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:49:08 usunięcie dokument
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Kot 2013-12-03 11:48:18 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2013-12-03 11:43:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:46:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:46:22 usunięcie załacznika
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:43:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:41:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:41:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-02 13:40:54 dodanie dokumentu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Paweł Kot 2013-11-21 13:46:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2013-11-21 13:13:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2013-11-19 10:59:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień ogrodów działkowych z Kanału Juranda Paweł Szymkowiak 2013-11-19 10:46:50 usunięcie dokument