Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2013 Paweł Kot 2014-02-19 08:28:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Paweł Szymkowiak 2014-02-17 12:20:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Paweł Szymkowiak 2014-02-17 12:20:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego w miejscowości Kamionka, gmina Malbork Paweł Szymkowiak 2014-02-17 12:13:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2014-02-13 09:43:04 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2014-02-12 10:20:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV Paweł Szymkowiak 2014-02-05 09:39:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kot 2014-02-05 07:32:17 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2014 rok Paweł Kot 2014-02-04 12:03:28 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresach: ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU Paweł Kot 2014-02-03 14:21:46 edycja dokumentu
Dotacje dla podmiotów na rok 2014 Paweł Kot 2014-02-03 10:18:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.02.2014 godz. 13:30 Paweł Kot 2014-01-31 13:41:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.02.2014 godz. 13:30 Paweł Kot 2014-01-31 13:40:08 dodanie dokumentu
Oferta Realizacji Zadania Publicznego - EnMusic Festival 2014 Paweł Kot 2014-01-31 08:14:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr OS 604.2.2.2013.5 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów rolnych, których obszar przekracza 100 ha w obrębie Kławki, gm. Stare Pole Paweł Szymkowiak 2014-01-30 14:35:20 dodanie dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-24 09:21:56 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-23 13:29:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:45:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:43:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Paweł Kot 2014-01-22 13:43:16 dodanie dokumentu
Dom Pomocy Społecznej Paweł Kot 2014-01-20 11:29:31 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-17 13:03:55 edycja dokumentu
Zapytanie cenowe na demontaż 2 pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a - Prawo o ruchu drogowym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2014-01-17 13:03:12 dodanie dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2014-01-16 11:08:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Paweł Szymkowiak 2014-01-13 13:13:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Paweł Szymkowiak 2014-01-13 13:12:56 dodanie dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2014-01-13 12:41:03 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2013 rok Paweł Kot 2014-01-09 08:53:31 edycja dokumentu
Proces strategiczny oceny oddziaływania na środowisko Paweł Kot 2014-01-08 14:31:14 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2014-01-07 11:28:42 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2014 rok Paweł Kot 2014-01-03 10:15:00 dodanie dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:46:41 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:43:21 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:42:55 usunięcie załacznika
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2014-01-02 13:42:52 usunięcie załacznika
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-30 14:24:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2013-12-30 14:21:53 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.12.2013 godz. 12:00 Paweł Kot 2013-12-20 14:55:01 dodanie dokumentu
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Paweł Kot 2013-12-19 12:51:11 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2013 Paweł Kot 2013-12-19 12:40:26 edycja dokumentu