Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-06-16 13:27:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-06-16 13:27:33 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku, istniejącym wylotem DN 1000 do rzeki Nogat (prawy brzeg) w km 19+950 Paweł Szymkowiak 2015-06-16 11:59:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-06-16 11:59:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu rury odwodnienia terenu do Kanału Juranda w Malborku oraz na wprowadzanie ścieków (wód deszczowych z terenu) do wód Kanału Juranda w ramach inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu punktu widokowego w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-06-16 11:58:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru Paweł Szarmach 2015-06-15 15:16:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru Paweł Szarmach 2015-06-15 15:15:00 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.18.2014.5 z dnia 14.05.2014 r. na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego (zrzutów awaryjnych w czasie intensywnych opadów deszczu w ilości 5 zrzutów rocznie, maksymalnie do 10) komunalnej kanalizacji ogólnospławnej oraz infiltrujących wód gruntowych, zlokalizowanego przy przepompowni ścieków "Parkowa" w Malborku, istniejącym wylotem DN 1000 do rzeki Nogat (prawy brzeg) w km 19+950 Paweł Szymkowiak 2015-06-11 15:05:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.12.2012.7 z dnia 14.06.2012 r. (zmienionego decyzją nr OS 6341.27.2014.EA z dnia 30.06.2014 r.) na odprowadzanie istniejącym wylotem do rzeki Nogat w km 19+900 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi Paweł Szymkowiak 2015-06-11 15:03:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS 6341.12.2012.7 z dnia 14.06.2012 r. (zmienionego decyzją nr OS 6341.27.2014.EA z dnia 30.06.2014 r.) na odprowadzanie istniejącym wylotem do rzeki Nogat w km 19+900 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi Paweł Szymkowiak 2015-06-11 15:03:06 dodanie dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2015-06-09 13:43:21 edycja dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2015-06-09 10:15:06 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2015-05-29 14:55:13 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną magistralą wodociągową fi630x57,2mm SDR11, PE100-RC rzeki Nogat w km 37+700 oraz nieczynnego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Nogat Paweł Szymkowiak 2015-05-25 12:58:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną magistralą wodociągową fi630x57,2mm SDR11, PE100-RC rzeki Nogat w km 37+700 oraz nieczynnego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Nogat Paweł Szymkowiak 2015-05-25 12:57:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozebranie dwóch pomostów (stalowego i betonowego), rozebranie betonowego oczepu istniejącego nabrzeża, wykonanie i przebudowę nabrzeża, wykonanie rurociągów drenarskich, budowę dwóch stałych pomostów widokowych, pomostu przy fontannie, pomostu cumowniczego, umocnienie skarpy, usunięcie roślinności, odmulenie koryta rzeki oraz wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat w ramach zadania "Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-05-25 12:50:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: rozebranie dwóch pomostów (stalowego i betonowego), rozebranie betonowego oczepu istniejącego nabrzeża, wykonanie i przebudowę nabrzeża, wykonanie rurociągów drenarskich, budowę dwóch stałych pomostów widokowych, pomostu przy fontannie, pomostu cumowniczego, umocnienie skarpy, usunięcie roślinności, odmulenie koryta rzeki oraz wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat w ramach zadania "Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku" Paweł Szymkowiak 2015-05-25 12:49:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork Paweł Kot 2015-05-22 15:18:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork Paweł Kot 2015-05-22 15:14:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork Paweł Kot 2015-05-22 15:13:54 dodanie dokumentu
Zirra Sławomir Paweł Kot 2015-05-22 11:30:14 edycja dokumentu
Załucki Włodzimierz Paweł Kot 2015-05-22 11:30:03 edycja dokumentu
Zakrzewski Andrzej Paweł Kot 2015-05-22 11:29:52 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław Paweł Kot 2015-05-22 11:29:42 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2015-05-22 11:29:29 edycja dokumentu
Szkudlarek Piotr Paweł Kot 2015-05-22 11:29:19 edycja dokumentu
Szczypior Jolanta Paweł Kot 2015-05-22 11:29:09 edycja dokumentu
Rukat Marek Paweł Kot 2015-05-22 11:29:00 edycja dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2015-05-22 11:28:50 edycja dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2015-05-22 11:28:41 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2015-05-22 11:28:24 edycja dokumentu
Lamkowski Waldemar Paweł Kot 2015-05-22 11:28:12 edycja dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2015-05-22 11:27:56 edycja dokumentu
Kondys Jarosław Paweł Kot 2015-05-22 11:27:44 edycja dokumentu
Kasyna Janusz Paweł Kot 2015-05-22 11:27:34 edycja dokumentu
Grzanko Julian Paweł Kot 2015-05-22 11:27:24 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2015-05-22 11:27:11 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2015-05-22 11:27:01 edycja dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2015-05-22 11:26:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.05.2015r. godz. 14:00 Paweł Kot 2015-05-21 13:14:47 edycja dokumentu