Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budżet powiatu na 2015 rok Artur Grabowski 2015-08-26 10:37:58 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:25:59 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:08:41 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:07:47 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:07:01 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:06:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.08.2015r. godz. 14:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:04:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.08.2015r. godz. 14:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:01:53 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 12:58:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 11:47:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 11:46:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 07:38:44 usunięcie dokument
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Szarmach 2015-08-05 11:57:30 usunięcie dokument
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Szarmach 2015-08-05 11:57:22 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-07-31 14:17:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-07-31 14:17:05 dodanie dokumentu
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2014 Paweł Kot 2015-07-31 11:17:16 edycja dokumentu
Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu malborskiego Paweł Kot 2015-07-31 11:14:45 edycja dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2015-07-24 15:11:02 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-07-23 09:50:03 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-07-23 08:31:53 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2015-07-23 08:30:18 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-07-23 08:28:45 edycja dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 Paweł Szymkowiak 2015-07-15 15:05:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi (działka nr 297/4, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) z terenu Jednostki Wojskowej JW 2031 Lasowice Wielkie, w ilości: Qmaxh = 36,00 m3/h, Qśrd = 3,27 m3/d, Qmaxr = 457,8 m3/rok. Paweł Szymkowiak 2015-07-10 11:19:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu projektowanego pasa drogowego obwodnicy miejskiej oraz działek przeznaczonych pod inwestycje zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy w Nowym Stawie, budowę urządzeń wodnych (wylotów do rzeki Tugi) oraz przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzeki Tugi. Paweł Szymkowiak 2015-07-10 11:17:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI Przetargu Ustnym Nieograniczonym działek w Nowym Stawie Paweł Kot 2015-07-06 07:33:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o VI Przetargu Ustnym Nieograniczonym działek w Nowym Stawie Paweł Kot 2015-07-06 07:32:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kot 2015-07-01 12:30:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kot 2015-07-01 12:29:33 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2015-06-29 14:06:40 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2015-06-29 14:03:57 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2015-06-29 14:03:46 edycja dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Szymkowiak 2015-06-23 11:20:49 edycja dokumentu
Informacja o tymczasowym zamknięciu apteki Paweł Kot 2015-06-23 08:18:27 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2015-06-17 11:30:44 edycja dokumentu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Paweł Kot 2015-06-17 09:03:40 edycja dokumentu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK Paweł Kot 2015-06-17 08:34:09 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-06-17 08:05:55 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru Paweł Kot 2015-06-17 08:00:05 edycja dokumentu