Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-11-25 14:00:48 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-11-25 14:00:34 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-11-25 13:45:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-11-25 13:43:20 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-11-25 13:42:50 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2015-11-24 08:07:19 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-11-20 12:10:41 edycja dokumentu
Komisje wspólne - 29-11-2016 godz. 13:00 Paweł Kot 2015-11-20 09:44:10 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2015-11-20 09:38:15 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2015-11-18 13:01:47 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2015-11-18 12:33:06 edycja dokumentu
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2015-11-17 12:46:26 dodanie dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2015-11-13 10:22:35 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2015-11-13 10:22:24 edycja dokumentu
Rukat Marek Paweł Kot 2015-11-13 10:22:13 edycja dokumentu
Lamkowski Waldemar Paweł Kot 2015-11-13 10:21:59 edycja dokumentu
Szkudlarek Piotr Paweł Kot 2015-11-13 10:21:48 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2015-11-13 10:21:28 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-13 09:21:56 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-13 09:21:12 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Paweł Kot 2015-11-12 08:14:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2015-11-09 14:59:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2015-11-09 14:58:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Paweł Szymkowiak 2015-11-09 14:58:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu szczegółowego R-C21 na działce nr 134/4, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, poprzez zasypanie istniejącego odcinka rowu R-C21 na długości 111 m i wykonanie nowego odcinka rowu na długości 125 m, zakrytego rurami betonowymi fi40 cm wraz z dwiema studniami rewizyjnymi fi100 cm Paweł Szymkowiak 2015-11-09 12:47:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu szczegółowego R-C21 na działce nr 134/4, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, poprzez zasypanie istniejącego odcinka rowu R-C21 na długości 111 m i wykonanie nowego odcinka rowu na długości 125 m, zakrytego rurami betonowymi fi40 cm wraz z dwiema studniami rewizyjnymi fi100 cm Paweł Szymkowiak 2015-11-09 12:47:24 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2015-11-09 12:45:17 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2015-11-09 10:41:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na dz. nr 170/6, obr. Laski, gm. Nowy Staw, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, w ilościach Qmax h = 2,9 m3/h, Qśr d = 1,0 m3/d, Qmax r = 288,0 m3/rok Paweł Szymkowiak 2015-11-06 15:10:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na dz. nr 170/6, obr. Laski, gm. Nowy Staw, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, w ilościach Qmax h = 2,9 m3/h, Qśr d = 1,0 m3/d, Qmax r = 288,0 m3/rok Paweł Szymkowiak 2015-11-06 15:09:38 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na dz. nr 170/6, obr. Laski, gm. Nowy Staw, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, w ilościach Qmax h = 2,9 m3/h, Qśr d = 1,0 m3/d, Qmax r = 288,0 m3/rok Paweł Szymkowiak 2015-11-06 15:09:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową (działki nr 8/249 i 8/250, obręb Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork), do ziemi poprzez projektowany drenaż rozsączający, w ilości Qmaxh = 24,4 m3/h, Qśrd = 3,2 m3/d, Qmaxr = 1510,0 m3/rok, oraz na budowę drenażu rozsączającego z rur perforowanych dwuściennych o średnicy DN500 mm i długości całkowitej 90 mb. Paweł Szymkowiak 2015-11-06 15:07:06 dodanie dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-06 11:55:10 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-06 11:52:11 dodanie dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-05 10:48:18 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2015-11-05 10:43:28 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2015-11-04 13:26:28 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-11-04 10:24:20 edycja dokumentu
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2013 - 2014 Paweł Szymkowiak 2015-11-04 10:05:07 edycja dokumentu
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2013 - 2014 Paweł Szymkowiak 2015-11-04 10:04:43 dodanie dokumentu