Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szczypior Jolanta Paweł Kot 2015-05-22 11:29:09 edycja dokumentu
Rukat Marek Paweł Kot 2015-05-22 11:29:00 edycja dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2015-05-22 11:28:50 edycja dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2015-05-22 11:28:41 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2015-05-22 11:28:24 edycja dokumentu
Lamkowski Waldemar Paweł Kot 2015-05-22 11:28:12 edycja dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2015-05-22 11:27:56 edycja dokumentu
Kondys Jarosław Paweł Kot 2015-05-22 11:27:44 edycja dokumentu
Kasyna Janusz Paweł Kot 2015-05-22 11:27:34 edycja dokumentu
Grzanko Julian Paweł Kot 2015-05-22 11:27:24 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2015-05-22 11:27:11 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2015-05-22 11:27:01 edycja dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2015-05-22 11:26:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.05.2015r. godz. 14:00 Paweł Kot 2015-05-21 13:14:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.05.2015r. godz. 14:00 Paweł Kot 2015-05-21 13:11:59 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-05-21 13:09:43 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2015-05-19 11:58:34 edycja dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.334.437,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek do kwoty 2.039.609 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.294.828 PLN Paweł Kot 2015-05-18 09:33:15 dodanie dokumentu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK Paweł Kot 2015-05-14 08:29:24 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-05-13 15:00:11 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2015-05-12 12:32:03 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-05-12 09:45:29 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-05-11 14:14:54 dodanie dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2015-05-04 13:53:13 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2015-05-04 13:52:56 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-04-27 09:09:27 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2015-04-20 07:56:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Paweł Kot 2015-04-15 07:51:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kot 2015-04-10 07:42:45 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-09 15:23:10 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-09 15:23:06 usunięcie załacznika
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-04-09 10:52:17 edycja dokumentu
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Paweł Kot 2015-04-07 12:37:57 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2015-04-07 12:37:48 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Paweł Kot 2015-04-07 12:37:41 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę Paweł Kot 2015-04-07 12:37:33 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2015-04-07 12:37:24 edycja dokumentu
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2015-04-07 12:37:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Kot 2015-04-07 12:37:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2015-04-07 12:36:51 edycja dokumentu