Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-05-13 15:00:11 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2015-05-12 12:32:03 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-05-12 09:45:29 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-05-11 14:14:54 dodanie dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2015-05-04 13:53:13 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2015-05-04 13:52:56 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-04-27 09:09:27 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2015-04-20 07:56:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Paweł Kot 2015-04-15 07:51:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kot 2015-04-10 07:42:45 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-09 15:23:10 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-09 15:23:06 usunięcie załacznika
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-04-09 10:52:17 edycja dokumentu
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Paweł Kot 2015-04-07 12:37:57 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji rodzinom zastępczym oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego? 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2015-04-07 12:37:48 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących I grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Paweł Kot 2015-04-07 12:37:41 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Rekrutacja kandydatów do projektu będących II grupą Beneficjentów Ostatecznych, tj. osoby niepełnosprawne - cena za 1 osobę; - Poradnictwo indywidualne - caoching - cena za 1 godz; Warsztaty społeczno - zawodowe - 50 godz. - cena za warsztaty lub godzinę Paweł Kot 2015-04-07 12:37:33 edycja dokumentu
Rozeznanie cenowe - Prowadzenia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, które ma na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych opiekunów zastępczych - 1 psycholog, 1 pedagog. Paweł Kot 2015-04-07 12:37:24 edycja dokumentu
Aktualizacja danych Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2015-04-07 12:37:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE - zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Kot 2015-04-07 12:37:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2015-04-07 12:36:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty Malborskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji samorządowej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Paweł Kot 2015-04-07 12:36:39 edycja dokumentu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw Paweł Kot 2015-04-07 12:36:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie Starosty w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kot 2015-04-07 12:36:22 edycja dokumentu
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Paweł Kot 2015-04-07 12:36:12 edycja dokumentu
Starosta Malborski podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Paweł Kot 2015-04-07 12:36:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie o licytacji pojazdu Paweł Kot 2015-04-07 12:35:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Paweł Kot 2015-04-07 12:35:42 edycja dokumentu
Sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7 Paweł Kot 2015-04-07 12:35:32 edycja dokumentu
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Paweł Kot 2015-04-07 12:35:23 edycja dokumentu
Kasa Starostwa Powiatowego - okres świąteczny Paweł Kot 2015-04-07 12:35:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kot 2015-04-07 12:34:57 edycja dokumentu
Przetarg na wynajem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-07 12:34:48 edycja dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku Inwestora Parku Wiatrowego Nowy Staw w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę Paweł Kot 2015-04-07 12:34:36 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Paweł Kot 2015-04-07 12:33:23 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-02 15:17:30 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2015-04-02 15:17:25 usunięcie załacznika
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2014 Paweł Kot 2015-04-02 08:29:41 edycja dokumentu
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2014 Paweł Kot 2015-04-02 07:59:20 edycja dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2015-04-02 07:52:55 edycja dokumentu