Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2015-09-03 10:57:35 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2015-09-03 10:56:57 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2015-09-03 10:56:28 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Szymkowiak 2015-09-01 15:23:33 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Szymkowiak 2015-09-01 15:22:01 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Szymkowiak 2015-09-01 15:19:04 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Paweł Szymkowiak 2015-09-01 15:18:31 usunięcie załacznika
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.18.2015.PSK udzielającej Gminie Nowy Staw pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-09-01 13:18:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Malborskiego nr OS.6341.18.2015.PSK udzielającej Gminie Nowy Staw pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-09-01 13:18:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-09-01 13:11:44 usunięcie dokument
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8 Paweł Kot 2015-09-01 09:29:55 edycja dokumentu
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8 Paweł Kot 2015-09-01 09:28:33 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Paweł Kot 2015-08-27 11:49:33 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Paweł Kot 2015-08-27 08:23:11 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2015 rok Artur Grabowski 2015-08-26 10:37:58 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:25:59 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:08:41 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:07:47 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:07:01 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:06:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.08.2015r. godz. 14:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:04:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.08.2015r. godz. 14:00 Paweł Szarmach 2015-08-24 13:01:53 dodanie dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Szarmach 2015-08-24 12:58:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 11:47:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu 40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 11:46:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-08-17 07:38:44 usunięcie dokument
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Szarmach 2015-08-05 11:57:30 usunięcie dokument
Sekretarz Powiatu Malborskiego Paweł Szarmach 2015-08-05 11:57:22 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-07-31 14:17:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu śr.40 cm na rowie przydrożnym w km 2+975,7 (działka nr 113, obręb Brzózki, gmina Nowy Staw), zasypanie rowu przydrożnego oraz wykonanie drenażu francuskiego (działki nr 113 i 156 obręb Brzózki, nr 26, obręb Nowy Staw, gmina Nowy Staw) Paweł Szymkowiak 2015-07-31 14:17:05 dodanie dokumentu
Analiza statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców za rok 2014 Paweł Kot 2015-07-31 11:17:16 edycja dokumentu
Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu malborskiego Paweł Kot 2015-07-31 11:14:45 edycja dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2015-07-24 15:11:02 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-07-23 09:50:03 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2015-07-23 08:31:53 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2015-07-23 08:30:18 edycja dokumentu
Wystąpienia pokontrolne z roku 2015 Paweł Kot 2015-07-23 08:28:45 edycja dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 Paweł Szymkowiak 2015-07-15 15:05:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi (działka nr 297/4, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) z terenu Jednostki Wojskowej JW 2031 Lasowice Wielkie, w ilości: Qmaxh = 36,00 m3/h, Qśrd = 3,27 m3/d, Qmaxr = 457,8 m3/rok. Paweł Szymkowiak 2015-07-10 11:19:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu projektowanego pasa drogowego obwodnicy miejskiej oraz działek przeznaczonych pod inwestycje zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy w Nowym Stawie, budowę urządzeń wodnych (wylotów do rzeki Tugi) oraz przekroczenie projektowaną siecią wodociągową rzeki Tugi. Paweł Szymkowiak 2015-07-10 11:17:22 dodanie dokumentu