Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rukat Marek Paweł Kot 2016-06-06 09:55:55 edycja dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:55:42 edycja dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2016-06-06 09:55:32 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2016-06-06 09:55:18 edycja dokumentu
Lamkowski Waldemar Paweł Kot 2016-06-06 09:55:06 edycja dokumentu
Kondys Jarosław Paweł Kot 2016-06-06 09:53:50 edycja dokumentu
Kasyna Janusz Paweł Kot 2016-06-06 09:53:36 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:52:09 edycja dokumentu
Grzanko Julian Paweł Kot 2016-06-06 09:50:46 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:50:31 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2016-06-06 09:50:21 edycja dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2016-06-06 09:50:04 edycja dokumentu
Wynik konkursu Paweł Kot 2016-06-03 11:13:31 edycja dokumentu
Wynik konkursu Paweł Kot 2016-06-03 11:12:46 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-06-03 09:57:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Tugi (Świętej) w km 22+160 Paweł Szymkowiak 2016-06-02 14:53:54 dodanie dokumentu
Rada Powiatu Malborskiego i Komisje Rady Powiatu - V Kadencja 2014-2018 Paweł Kot 2016-06-02 07:57:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-01 14:09:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-01 14:08:12 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-01 12:04:34 edycja dokumentu
Tabelaryczne zestawienia naboru na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP Paweł Kot 2016-05-30 14:25:34 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-28 15:00:48 dodanie dokumentu
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-28 14:58:34 usunięcie dokument
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-27 21:59:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 03.06.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-05-27 10:09:27 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-05-24 15:06:46 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 Paweł Kot 2016-05-23 10:54:38 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 13 maja 2016 roku na sprzedaż działki 28/17 Paweł Kot 2016-05-23 10:49:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Kotarbińskiego 14, na działkach nr 6/14, 10/5, 11/1, obręb 16, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-05-20 13:13:54 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-05-20 08:49:11 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-05-20 08:43:26 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-05-20 08:25:40 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Paweł Kot 2016-05-20 08:21:14 dodanie dokumentu
Kułakowski Bogdan Paweł Kot 2016-05-18 14:12:28 edycja dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2016-05-18 11:57:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 20.05.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-05-18 11:31:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 20.05.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-05-18 11:17:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 20.05.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-05-18 11:07:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-05-18 08:08:24 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paweł Kot 2016-05-17 14:32:01 edycja dokumentu