Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Paweł Kot 2016-02-03 14:16:17 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-02-03 09:02:54 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-02-03 09:02:28 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-02-03 09:02:06 usunięcie dokument
Informacja o udzieleniu dotacji na rok 2016 Paweł Kot 2016-02-03 07:47:49 edycja dokumentu
Informacja o udzieleniu dotacji na rok 2016 Paweł Kot 2016-02-03 07:46:35 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-02-01 10:27:32 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2016-02-01 09:02:11 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-01-27 12:04:29 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-01-27 08:58:19 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2016-01-26 14:08:57 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-01-25 08:23:16 edycja dokumentu
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Malborskim Paweł Kot 2016-01-21 13:40:28 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2016-01-18 14:23:27 edycja dokumentu
Opłaty za użytkowanie wieczyste Paweł Kot 2016-01-18 11:54:45 edycja dokumentu
Ogloszenie o wynikach punktacji otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ-01-22-00115 Paweł Kot 2016-01-14 13:55:50 edycja dokumentu
Ogloszenie o wynikach punktacji otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ-01-22-00115 Paweł Kot 2016-01-14 13:54:59 dodanie dokumentu
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-01-13 12:39:04 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-12 14:36:52 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-12 14:36:34 usunięcie załacznika
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-12 14:36:24 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-01-12 08:06:39 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-01-11 13:04:01 edycja dokumentu
Usuwanie i holowanie pojazdów Paweł Kot 2016-01-11 11:53:46 dodanie dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-11 09:40:11 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-11 09:39:31 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-11 09:39:22 usunięcie załacznika
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-01-08 11:36:01 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-01-08 08:57:42 edycja dokumentu
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku Paweł Kot 2016-01-04 13:16:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-12-31 15:39:38 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2015-12-31 15:38:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Małą Świętą w km 4+529 w miejscowości Tropiszewo w ciągu drogi powiatowej nr 2918G Tropiszewo - Szymankowo na działkach nr 399, 276 obręb Lichnowy, 1, 31, 30 obręb Tropiszewo, gmina Lichnowy Paweł Szymkowiak 2015-12-30 14:39:01 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2015-12-29 08:58:49 edycja dokumentu
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Paweł Kot 2015-12-28 12:49:55 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2015-12-23 09:11:20 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2015-12-23 09:11:17 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2015-12-23 09:11:12 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2015-12-23 09:11:05 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2015-12-23 09:10:58 usunięcie załacznika